Strona główna
  Kontakty
  Cennik biletów
  Jak do nas dojechać
  Misja muzeum
  Aktualności, zapowiedzi, nowości ...
  Program readaptacji społecznej Cienie przeszłości  Budynek główny
  Dom Urbańczyka
  Cmentarz żydowski  Kawiarnia naukowa - ogólne założenia
  XVII wykład - Zwyczaj dziadów wielkanocnych na Kątach w Chrzanowie
  XV wykład - Australia
  XIV wykład - Czy św. Mikołaj był i jest patronem Chrzanowa?
  XIII wykład - Georóżnorodność w ogrodzie, czyli Muzeum geologiczne pod otwartym niebem
  Kawiarnia Naukowa - Archiwum
  Wydawnictwa dostępne w Muzeum
  Reprint Monografii Jana Pęckowskiego z 1934 r.
  Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Ziemi Chrzanowskiej
  Chrzanowskie Zeszyty Muzealne Tom III. W pamięci i w sercu - Chrzanów we wspomnieniach Berka Grajowera
  Chrzanowianie na starej fotografii  Skały i minerały ziemi chrzanowskiej
  Flora i fauna okolic Chrzanowa
  Pradzieje regionu chrzanowskiego
  W synagodze i domu żydowskim
  FABLOK – Pierwsza Fabryka Lokomotyw w Polsce
  Jan Paweł II a ziemia chrzanowska  W TAJEMNICZYM OGRODZIE  IKONY MDLITWĄ MALOWANE
  DAWNY CHRZANÓW na mapach, fotografiach
  OSTATNIA LOKOMOTYWA, czyli FABLOK w obiektywie Magdaleny i Marka Kowalskich
  POWSTANIE WIELKANOCNE 1916-2016
  LUDZIE DOBRZY JAK CHLEB
  OD OKARYNY DO TREMBITY
  NIEOBLICZALNE OBLICZA
  Kiedy Turek napoi konia w Wiśle
  POLIFONIE. Rysunek, malarstwo, rzeźba
  św. Anna
  Górnictwo Ziemi Chrzanowskiej
  Świat zmysłów
  Design bez granic
  Ze szkicownikiem przez życie. Twórczość Henryka Uziembły
  Chrzanowski przegląd sztuki więziennej
  Tabor Romski
  W krwawym polu, srebrne ptasze... Wystawa w 150. rocznicę Powstania Styczniowego
  Archiwum wystaw czasowych - 2012
  Archiwum wystaw czasowych - 2011
  Archiwum wystaw czasowych - 2010
  Archiwum wystaw czasowych - 2009
  Archiwum wystaw czasowych - 2008  VI PKH
  Wyniki VI PKH  VII Festiwal Muzyczny DIALOG KULTUR
  Wakacje w Muzeum 2016
  Oferta edukacyjna Muzeum w Chrzanowie
  Informacje ogólne o zajęciach w Muzeum
  Wolontariat w Muzeum
  Oferta edukacyjna dla przedszkoli
  Oferta edukacyjna dla szkół podstawowych
  Oferta edukacyjna dla gimnazjów
  Oferta edukacyjna dla szkół ponadgimnazjalnych
  Warsztaty - Dziwne odciski na dokumentach
  Warsztaty plastyczne - Papierowe ZOO
  Warsztaty - Projektujemy wystawę
  Warsztaty - Symbolika świąt Bożego Narodzenia. Ozdoby bożonarodzeniowe.
  Warsztaty - Warsztaty wycinanki żydowskiej
  Warsztaty - Wielkanocne dekoracje
  Warsztaty - Wycinanki nie tylko żydowskiej
  Warsztaty - Zabawa z grafiką
  Wędrówki z mgr Piotrem Grzegorzkiem
  Karta Dużej Rodziny  Kurier Muzealny  V JARMARK MIKOŁAJSKI - MY SŁOWIANIE
  IV Jarmark Mikołajski - Szlachecka zawierucha
  IV JARMARK MIKOŁAJSKI Pt. SZLACHECKA ZAWIERUCHA - Fotorelacja
  III Średniowieczny Jarmark Mikołajski - galeria
  III Średniowieczny Jarmark Mikołajski - program
  Fotoreportaż z II Średniowiecznego Jarmarku Mikolajskiego - fot. K. Strosznajder


  Projekt: Galeria podwórkowa
  Galeria Podwórkowa - 18.03.2014
  Galeria Podwórkowa - 19.02.2014 r.
  Galeria podwórkowa 23.10.2013  NOWOŚĆ! Kolekcja flory karbońskiej z KWK Brzeszcze
  NOWOŚĆ! Kolekcja okazów geologicznych ZGT Trzebionka
  Kolekcja papieska
  Biżuteria patriotyczna
  Szkło z XIX wieku
  Judaika
  Kolekcja zegarów


  Nowość!!! Lista Chrzanowian z dawnego powiatu w I wojnie światowej
  Nowość !!! Lista żołnierzy pochowanych na cmentarzach z I wojny światowej nr 444 i 445
  Materiały do flory naczyniowej Balina Małego
  Z historii miasta
  Z historii muzeum
  Ogród geologiczny im. doktora Mariana Kuca
  Lista chrzanowskich Żydów zgładzonych w latach 1939-1945
  Ludność Żydowska miasta Trzebini– Ofiary Holocaustu
  dr Marian Kuc - materiały biograficzne  Pracownicy muzeum
  Zamówienia publiczne
  BIP
  Rada Muzeum
  Sprawozdanie z działalności za rok 2008
  Sprawozdanie z działalności za rok 2009
  Sprawozdanie z działalności za rok 2010
  Sprawozdania z działalności za lata 2011-2016

  Prawa autorskie

Istota programu

Program readaptacji społecznej „Cienie przeszłości”, oparty na kształtowaniu poszanowania dla tradycji i kultury narodowej, realizowany jest od marca 2008 r. we współpracy Zakładu Karnego w Trzebini (który projekt programu przygotował) i Muzeum w Chrzanowie. Program ten ma na celu przybliżenie uczestnikom – osadzonym w Zakładzie Karnym w Trzebini, uniwersalnych wartości zawartych w dziedzictwie narodowym i tradycji poprzez poznanie dorobku kulturowego. Ma ułatwić poznanie specyficznej historii i kultury ziemi chrzanowskiej, z jej wielokulturowym charakterem oraz ukształtowanie postaw obywatelskich, opartych na świadomym i odpowiedzialnym kultywowaniu tradycji. Ma również zmierzać do zrozumienia przez uczestników roli i wartości dziedzictwa kultury narodowej w życiu człowieka. W aspekcie praktycznym umożliwia uczestnikom zapoznanie się  z konkretnymi obiektami muzealnymi i miejscami pamięci na obszarze będącym pod opieką Muzeum poprzez poznanie ich znaczenia i historii, a także aktywną pomoc w utrzymaniu i konserwacji tych miejsc. Temu programowi towarzyszy umowa miedzy wymienionymi podmiotami o nieodpłatnym zatrudnieniu skazanych, najpierw zawarta na trzymiesięczny okres próbny, a potem przedłużana – po bardzo pozytywnej ocenie wyników podjętej współpracy, zgodnie dokonanej przez obydwie strony.
 
Podsumowując dotychczasową współpracę przede wszystkim trzeba podkreślić dużą jej efektywność. Wynika ona ze starannego przygotowania projektu oraz dużej sumienności osadzonych realizujących program „Cienie przeszłości”, wykazujących jednocześnie duże zainteresowanie poszerzaniem swej wiedzy historycznej, poznawaniem działalności muzealnej, dziedzictwa kulturowego regionu.
 
Osadzeni wykonujący zadania programu wykazują się w pracy wzorowym zdyscyplinowaniem, poważnym traktowaniem wszystkich swoich obowiązków, dużą aktywnością i inicjatywnością umożliwiająca poszerzanie zakresu wykonywanych przez nich prac. Chętnie oferują pomoc przy pojawiających się pracach doraźnych. Dzięki nim przykładowo: tak zadbany jest odnowiony cmentarz żydowski w Chrzanowie, ogród Domu Urbańczyka i otoczenie restaurowanych przez Muzeum kapliczek; możliwe do szybkiego wykonania stały się różnorakie prace remontowe i modernizacyjne w budynkach muzealnych. Na podkreślenie zasługują  także prace osadzonych bezpośrednio wiążące się z merytoryczną działalnością Muzeum, poczynając od prac związanych z przygotowywaniem i instalowaniem wystaw po współtworzenie elektronicznego inwentarza zbiorów i innych elektronicznych baz danych. Odrębnym tematem jest zaprojektowanie i stworzenie systemu informatycznego, znacznie usprawniającego pracę Muzeum i poszczególnych pracowników, czy wprowadzenie elektronicznego katalogowania zbiorów biblioteki muzealnej. W tych przypadkach przez osadzonych prowadzone są także szkolenia dla pracowników Muzeum. W działalności wydawniczej można było liczyć na ich fachową pomoc przy wykonywaniu składu komputerowego i druku wielu różnych folderów wystawowych, plakatów, zaproszeń itp. Profesjonalnie przygotowanych zostało także kilka wydawnictw książkowych, w tym tak edytorsko trudnych, jak „potężny” tom III „Chrzanowa. Studiów z dziejów miasta i regionu”, przygotowany również w postaci „e-booka”. Za bardzo cenne uważamy także autorski udział osadzonych, widoczny na portalu internetowym Muzeum, a także na łamach „Kroniki Chrzanowskiej”, miesięcznika muzealnego „Biuletyn”, w wydanych książkach i folderach…

Nasi wolontariusze – jak na co dzień mówimy o głównych wykonawcach programu „Cienie przeszłości – oceniani są jako ludzie o dużej kulturze osobistej, z którymi łatwo nawiązuje się sympatyczne stosunki międzyludzkie.


Z zadowoleniem odnotowywaliśmy, że osadzeni bardzo chętnie i aktywnie uczestniczą w zwiedzaniu wystaw muzealnych, w imprezach kulturalno-oświatowych oraz wycieczkach krajoznawczo-edukacyjnych, współorganizowanych przez Muzeum, sięgają po wartościową lekturę i wykazują zainteresowanie tematyką bliską muzealnikom.

 

     Prace prowadzone w 2010 roku
     Prace przeprowadzone w 2009 roku
     Prace przeprowadzone w 2008 roku
     Działania Muzeum dla Zakładu Karnego
     Media o programie Cienie przeszłości
     Przesłano do nas - opinie o programie
     Skazani o programie

LIOOSYS CMS - web content management