Strona główna
  Kontakty
  Cennik biletów
  Jak do nas dojechać
  Misja muzeum
  Aktualności, zapowiedzi, nowości ...
  Program readaptacji społecznej Cienie przeszłości  Budynek główny
  Dom Urbańczyka
  Cmentarz żydowski  Kawiarnia naukowa - ogólne założenia
  XVII wykład - Zwyczaj dziadów wielkanocnych na Kątach w Chrzanowie
  XV wykład - Australia
  XIV wykład - Czy św. Mikołaj był i jest patronem Chrzanowa?
  XIII wykład - Georóżnorodność w ogrodzie, czyli Muzeum geologiczne pod otwartym niebem
  Kawiarnia Naukowa - Archiwum
  Wydawnictwa dostępne w Muzeum
  Reprint Monografii Jana Pęckowskiego z 1934 r.
  Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Ziemi Chrzanowskiej
  Chrzanowskie Zeszyty Muzealne Tom III. W pamięci i w sercu - Chrzanów we wspomnieniach Berka Grajowera
  Chrzanowianie na starej fotografii  Skały i minerały ziemi chrzanowskiej
  Flora i fauna okolic Chrzanowa
  Pradzieje regionu chrzanowskiego
  W synagodze i domu żydowskim
  FABLOK – Pierwsza Fabryka Lokomotyw w Polsce
  Jan Paweł II a ziemia chrzanowska  W TAJEMNICZYM OGRODZIE  IKONY MDLITWĄ MALOWANE
  DAWNY CHRZANÓW na mapach, fotografiach
  OSTATNIA LOKOMOTYWA, czyli FABLOK w obiektywie Magdaleny i Marka Kowalskich
  POWSTANIE WIELKANOCNE 1916-2016
  LUDZIE DOBRZY JAK CHLEB
  OD OKARYNY DO TREMBITY
  NIEOBLICZALNE OBLICZA
  Kiedy Turek napoi konia w Wiśle
  POLIFONIE. Rysunek, malarstwo, rzeźba
  św. Anna
  Górnictwo Ziemi Chrzanowskiej
  Świat zmysłów
  Design bez granic
  Ze szkicownikiem przez życie. Twórczość Henryka Uziembły
  Chrzanowski przegląd sztuki więziennej
  Tabor Romski
  W krwawym polu, srebrne ptasze... Wystawa w 150. rocznicę Powstania Styczniowego
  Archiwum wystaw czasowych - 2012
  Archiwum wystaw czasowych - 2011
  Archiwum wystaw czasowych - 2010
  Archiwum wystaw czasowych - 2009
  Archiwum wystaw czasowych - 2008  VI PKH
  Wyniki VI PKH  VII Festiwal Muzyczny DIALOG KULTUR
  Wakacje w Muzeum 2016
  Oferta edukacyjna Muzeum w Chrzanowie
  Informacje ogólne o zajęciach w Muzeum
  Wolontariat w Muzeum
  Oferta edukacyjna dla przedszkoli
  Oferta edukacyjna dla szkół podstawowych
  Oferta edukacyjna dla gimnazjów
  Oferta edukacyjna dla szkół ponadgimnazjalnych
  Warsztaty - Dziwne odciski na dokumentach
  Warsztaty plastyczne - Papierowe ZOO
  Warsztaty - Projektujemy wystawę
  Warsztaty - Symbolika świąt Bożego Narodzenia. Ozdoby bożonarodzeniowe.
  Warsztaty - Warsztaty wycinanki żydowskiej
  Warsztaty - Wielkanocne dekoracje
  Warsztaty - Wycinanki nie tylko żydowskiej
  Warsztaty - Zabawa z grafiką
  Wędrówki z mgr Piotrem Grzegorzkiem
  Karta Dużej Rodziny  Kurier Muzealny  V JARMARK MIKOŁAJSKI - MY SŁOWIANIE
  IV Jarmark Mikołajski - Szlachecka zawierucha
  IV JARMARK MIKOŁAJSKI Pt. SZLACHECKA ZAWIERUCHA - Fotorelacja
  III Średniowieczny Jarmark Mikołajski - galeria
  III Średniowieczny Jarmark Mikołajski - program
  Fotoreportaż z II Średniowiecznego Jarmarku Mikolajskiego - fot. K. Strosznajder


  Projekt: Galeria podwórkowa
  Galeria Podwórkowa - 18.03.2014
  Galeria Podwórkowa - 19.02.2014 r.
  Galeria podwórkowa 23.10.2013  NOWOŚĆ! Kolekcja flory karbońskiej z KWK Brzeszcze
  NOWOŚĆ! Kolekcja okazów geologicznych ZGT Trzebionka
  Kolekcja papieska
  Biżuteria patriotyczna
  Szkło z XIX wieku
  Judaika
  Kolekcja zegarów


  Nowość!!! Lista Chrzanowian z dawnego powiatu w I wojnie światowej
  Nowość !!! Lista żołnierzy pochowanych na cmentarzach z I wojny światowej nr 444 i 445
  Materiały do flory naczyniowej Balina Małego
  Z historii miasta
  Z historii muzeum
  Ogród geologiczny im. doktora Mariana Kuca
  Lista chrzanowskich Żydów zgładzonych w latach 1939-1945
  Ludność Żydowska miasta Trzebini– Ofiary Holocaustu
  dr Marian Kuc - materiały biograficzne  Pracownicy muzeum
  Zamówienia publiczne
  BIP
  Rada Muzeum
  Sprawozdanie z działalności za rok 2008
  Sprawozdanie z działalności za rok 2009
  Sprawozdanie z działalności za rok 2010
  Sprawozdania z działalności za lata 2011-2016

  Prawa autorskie

JUŻ WKRÓTCE V JARMARK MIKOŁAJSKI

12 czerwca 2016 zapraszamy tradycyjnie do parku w Chrzanowie - Kościelcu na V JARMARK MIKOŁAJSKI - MY SŁOWIANIE. Wśród atrakcji: pokazy walk i uzbrojenia, obrzędy Nocy Kupały, inscenizacja nawiązująca do chrztu, bieg Piasta i Rzepichy, turniej wojów i inne zabawy dla widzów.

 PROGRAM

- 13.00 - rozpoczęcie imprezy, powitanie przez kapłana widzów, kniazia i jego ludzi
- 13.30 - 14.30 - pokazy walk
- 14.30 - 15.30 - obrzędy Nocy Kupały
- 15.30 - 16.00 - pokaz uzbrojenia woja
- 16.00 - 16.30 - turniej wojów dla widzów
- 16.30 - 17.00 - pokazy walki wojów
- 17.00 - 17.30 - bieg Piasta i Rzepichy
- 17.30 - 18.00 - inscenizacja chrztu i bitwa

- 18.00 - 18.45 - gry i zabawy wojów 

- 19.00 - zakończenie Jarmarku

 

Ponadto:

Kramy z produktami wszelkiej maści. Pokazy dawnego rzemiosła. Liczne atrakcje, warsztaty i gry zręcznościowe dla najmłodszych uczestników odwiedzających Jarmark.

 

ZAPRASZAMY! 

 

 Regulamin Uczestnika
V Jarmark Mikołajski w Chrzanowie - Kościelcu Dnia 12.06.2016 r.

§ 1. Przepisy Regulaminu stanowią integralną część umowy i obowiązują wszystkich uczestników, handlarzy, rzemieślników, członków Bractw i widzów Jarmarku.

§ 2. Warunki udziału.
1. Zamiar udziału w Jarmarku Uczestnik wyraża w pisemnym zgłoszeniu przez podpisanie umowy lub deklarację słowną.
2. Warunkiem udziału w Jarmarku jest przyjęcie regulaminu uczestnictwa. Podpisanie umowy lub deklarację słowną Uczestnika, wystawcy, handlarza, rzemieślnika, członków Bractw i widzów jest równoznaczne z przyjęciem regulaminu.
3. Muzeum zwany dalej Organizatorem, zastrzega sobie prawo niezwłocznego odstąpienia od umowy, bez prawa do odszkodowania, w przypadku niespełnienia przez uczestnika warunków, o których mowa w umowie i regulaminie.
4. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyn.

§ 3. Usługi
1. Lokalizację stoiska wskazuje Organizator, przy czym zastrzega sobie prawo jej zmiany z przyczyn organizacyjnych i technicznych.
2. Organizator wyznaczy miejsce na stanowisko handlowe.
3. Organizator zabezpiecza dostawę energii elektrycznej na terenach zewnętrznych i zabrania podłączania ich we własnym zakresie.
4. Stoiska własne Uczestnika wymagają akceptacji Organizatora.
5. Wystawca jest zobowiązany do zapewnienia sobie wyposażenia stoiska: namiot/zadaszenie, stół, krzesła- namioty oraz wyposażenie nie mogą mieć oznaczeń innych niż związanych z danym Wystawcą.
6. Obowiązuje zakaz umieszczania na stoisku reklam niezwiązanych z danym Wystawcą. Reklamy Wystawcy nie mogą być większe niż 3 metry na 1 metr.
7. Wystawca jest zobowiązany do zapewnienia wystroju stoiska w formie nawiązującej do wystawianego rzemiosła (eksponaty nawiązujące do charakteru sprzedawanych rzeczy), lub nawiązującej do wzornictwa ludowego lub historycznego.
8. Wystawca jest zobowiązany do zapewnienia na stoisku, atrakcji w godzinach od 13:00 do 19:00.
9. Rozładunek i montaż stoiska winno się odbyć do godziny 12:00
10. Zamknięcie stoiska oraz posprzątanie po swoim stanowisku należy odbyć tuż po zakończeniu jarmarku do godziny 20:00.
11. Wystawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania własne, oraz działania osób którymi się posługuje przy uczestnictwie w imprezie, w tym za przestrzeganie przepisów muzeum, p.poż. i BHP obowiązujących na wyznaczonym przez Organizatora terenie Parku w Kościelcu.
12. Organizator - Muzeum zastrzega sobie prawo zmiany „przyznanej" lokalizacji stoiska.

§ 4. Warunki i terminy płatności
1. Organizator określa warunki i terminy płatności z każdym Uczestnikiem indywidualnie na piśmie.

§ 5. Prowadzenie działalności handlowej i usługowej
1. Wystawcy zabrania się prezentowania i handlowania:
a. Alkoholami, wyrobami tytoniowymi,
b. Towarami naruszającymi dobre obyczaje,
c. Usługami paramedycznymi.
2. Uczestnik może prowadzić sprzedaż towarów oraz prezentować różnego rodzaju rzemiosło tylko w wyznaczonym przez Organizatora miejscu.
3. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów dot.: oznaczania placówki, wprowadzania do obrotu handlowego towarów zgodnych z prawem i innych obowiązków handlowych.
4. Działalność handlowa w czasie trwania Jarmarku prowadzona będzie w godz. 13.00 -19.00. Uczestnik obowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania godzin handlu, pod rygorem skutku, o którym mowa w § 2,pkt. 4.
5. Stoisko przeznaczone jest wyłącznie dla Uczestnika.
6. Uczestnik obowiązany jest zagospodarować stoisko do godz. 12:00 w dniu otwarcia Jarmarku. W przypadku niedotrzymania tego terminu Organizator może zagospodarować stoisko we własnym zakresie.

§ 6. Spełnienie wymogów sanitarnych
Organizator zobowiązuje Uczestników Jarmarku do bezwzględnego przestrzegania podanych niżej zasad:
1. Prawidłowe odprowadzanie nieczystości płynnych do postawionych przez Organizatora toalet.
2. Bezwzględne przestrzeganie przepisów dotyczących handlu okrężnego.

§ 7. Transport i zaopatrzenie
1. Transport, przeładunek, zaopatrzenie w towary jest wykonywane przez Uczestnika i odbywa się na jego koszt i ryzyko.
2. Nie dopuszcza się parkowania pojazdów Wystawców przy stanowiskach handlowych, ale wyłącznie na wskazanych parkingach.
3. Wystawca ma możliwość wjechania na teren Parku w dniu imprezy w celu rozładowania stoiska z zastrzeżeniem, iż samochód musi opuścić teren na godzinę (12:00) przed rozpoczęciem imprezy, lub musi zostać przestawiony w miejsce wyznaczone przez muzeum.
4. Wystawca może wjechać samochodem na teren skansenu po zakończeniu imprezy w celu załadowania stoiska, jednakże na nie dłużej niż godzinę od zakończenia imprezy.
5. Poruszanie się samochodem po terenie Parku nie może blokować drogi przeciwpożarowej i dróg ewakuacji. Postój w celu rozładowania czy załadowania stoiska nie może blokować dostępu do innych stoisk, samochód musi być zaparkowany w miejscu nie utrudniającym ruchu, jak najbliżej stoiska.
6. Transport i spedycja eksponatów oraz innych towarów odbywa się na wyłączny koszt i ryzyko wystawcy.

§ 8. Reklama
1. Uczestnik ma prawo do prowadzenia reklamy na powierzchni własnego stoiska w zakresie uzgodnionym Organizatorem.
2. Reklama poza stoiskiem wymaga zgody Organizatora i może być realizowana wyłącznie za jego pośrednictwem. W przeciwnym razie reklama taka podlega likwidacji na koszt Uczestnika.

§ 9. Ubezpieczenia
1. Uczestnik ubezpiecza artykuły handlowe na własny koszt i ryzyko.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób przed i po Jarmarku oraz po godzinach otwarcia Jarmarku.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towarów przed, po i w trakcie trwania Jarmarku.
4. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, ogniem i wichurą, uderzeniem pioruna, eksplozją, zalaniem wodą, przerwą w dostawie prądu, wody i innymi przyczynami losowymi.

§ 10. Elektryczność, p.poż, ochrona
1. Prace elektryczne mogą być wykonywane wyłącznie za wiedzą i zgodą Organizatora.
2. Instalacja elektryczna w każdym punkcie musi być wykonana:
a. 230 V - kablem trójżyłowym,
b. 380 V - kablem pięciożyłowym i zabezpieczona wyłącznikiem różnicowo-prądowym.
3. Na terenie Jarmarku obowiązuje zakaz:
a. Podłączania energii elektrycznej we własnym zakresie,
b. Korzystania z prowizorycznej lub uszkodzonej instalacji elektrycznej,
c. Pozostawiania bez dozoru włączonych do sieci urządzeń nieprzystosowanych do ciągłej eksploatacji,
d. Wnoszenia na teren Jarmarku substancji chemicznych pożarowo niebezpiecznych,
e. Zastawiania dojść i dojazdów do urządzeń przeciwpożarowych oraz tarasowania dróg ewakuacyjnych,
f. Używania sprzętu pożarniczego do innych celów.
4. Uczestnik zobowiązany jest po zakończeniu działalności handlowej do zabezpieczenia towaru i przechowywania go we własnym zakresie.

§ 11. Postanowienia końcowe
1. W sprawach organizacyjnych i porządkowych podczas trwania Jarmarku, decydują polecenia i rozstrzygnięcia Organizatora.
2. Wszyscy Uczestnicy są bezwzględnie zobowiązani do przestrzegania regulaminu porządkowego i wykonywania poleceń służb bezpieczeństwa tzn. Policji, Straży Pożarnej, OSP, służb Organizatora działających w czasie Jarmarku.
3. Przypadki nieuwzględnione w regulaminie będą rozstrzygane na podstawi przepisów Kodeksu Cywilnego.

 

Chrzanów, 02.05.2016 r.


 PowrótOdzwiedź nas na Facebook:

Muzeum w Chrzanowie     Projekt: Chrzanowski cmentarz, skarbiec pamięci
     Wirtualne Muzea Małopolski - Muzeum w Chrzanowie


     Krajobraz Małopolski na szklanych negatywach - ogólnie
     W negatywie… w pozytywie…


     76 rocznica likwidacji getta
     Gdzieś w chrzanowskim powiecie
     Szopki
     11 listopada 2018
     Burza o którą modliły się pokolenia polskie
     IX Festiwal Muzyczny Dialog Kultur
     Kartki z dziejów Chrzanowa
     Noc Muzeów 2018
     Sztetl Chrzanów 2018
     Wyniki konkursu historycznego
     Wystawa Wcielenia
     Dzień Żołnierzy Wyklętych


     Archiwum - Fotoreportaże - 2015
     Archiwum - Fotoreportaże - 2014
     Archiwum - Fotoreportaże - 2013
     Archiwum - Fotoreportaże - 2012
     Archiwum - Fotoreportaże - 2011
     Archiwum - Fotoreportaże - 2010
     Archiwum - Fotoreportaże - 2009
     Archiwum - Fotoreportaże - 2008
     Archiwum - Fotoreportaże 2016-2017Tapety na Twój pulpit
Lamus dworski

Lamus dworski


:. pobierz .:

Dom Urbańczyka

Dom Urbańczyka


:. pobierz .:

Cmentarz żydowski

Cmentarz żydowski


:. pobierz .:


Zapraszamy do zapoznania się z materiałami prezentowanymi w ChTVL dotyczącymi Muzeum w Chrzanowie.


.: zobacz :.Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej
PL 32-511 Wygiełzów, uL. Lipowiecka 3
Tel/fax + 48 32 210 93 13
www.visit.powiat-chrzanowski.pl
email: info@powiat-chrzanowski.pl


Kulturalny Chrzanów
www.kulturalnychrzanow.pl

LIOOSYS CMS - web content management