Strona główna
  Kontakty
  Cennik biletów
  Jak do nas dojechać
  Misja muzeum
  Aktualności, zapowiedzi, nowości ...
  Program readaptacji społecznej Cienie przeszłości  Budynek główny
  Dom Urbańczyka
  Cmentarz żydowski  Kawiarnia naukowa - ogólne założenia
  XVII wykład - Zwyczaj dziadów wielkanocnych na Kątach w Chrzanowie
  XV wykład - Australia
  XIV wykład - Czy św. Mikołaj był i jest patronem Chrzanowa?
  XIII wykład - Georóżnorodność w ogrodzie, czyli Muzeum geologiczne pod otwartym niebem
  Kawiarnia Naukowa - Archiwum
  Wydawnictwa dostępne w Muzeum
  Reprint Monografii Jana Pęckowskiego z 1934 r.
  Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Ziemi Chrzanowskiej
  Chrzanowskie Zeszyty Muzealne Tom III. W pamięci i w sercu - Chrzanów we wspomnieniach Berka Grajowera
  Chrzanowianie na starej fotografii  Skały i minerały ziemi chrzanowskiej
  Flora i fauna okolic Chrzanowa
  Pradzieje regionu chrzanowskiego
  W synagodze i domu żydowskim
  FABLOK – Pierwsza Fabryka Lokomotyw w Polsce
  Jan Paweł II a ziemia chrzanowska  W TAJEMNICZYM OGRODZIE  IKONY MDLITWĄ MALOWANE
  DAWNY CHRZANÓW na mapach, fotografiach
  OSTATNIA LOKOMOTYWA, czyli FABLOK w obiektywie Magdaleny i Marka Kowalskich
  POWSTANIE WIELKANOCNE 1916-2016
  LUDZIE DOBRZY JAK CHLEB
  OD OKARYNY DO TREMBITY
  NIEOBLICZALNE OBLICZA
  Kiedy Turek napoi konia w Wiśle
  POLIFONIE. Rysunek, malarstwo, rzeźba
  św. Anna
  Górnictwo Ziemi Chrzanowskiej
  Świat zmysłów
  Design bez granic
  Ze szkicownikiem przez życie. Twórczość Henryka Uziembły
  Chrzanowski przegląd sztuki więziennej
  Tabor Romski
  W krwawym polu, srebrne ptasze... Wystawa w 150. rocznicę Powstania Styczniowego
  Archiwum wystaw czasowych - 2012
  Archiwum wystaw czasowych - 2011
  Archiwum wystaw czasowych - 2010
  Archiwum wystaw czasowych - 2009
  Archiwum wystaw czasowych - 2008  VI PKH
  Wyniki VI PKH  VII Festiwal Muzyczny DIALOG KULTUR
  Wakacje w Muzeum 2016
  Oferta edukacyjna Muzeum w Chrzanowie
  Informacje ogólne o zajęciach w Muzeum
  Wolontariat w Muzeum
  Oferta edukacyjna dla przedszkoli
  Oferta edukacyjna dla szkół podstawowych
  Oferta edukacyjna dla gimnazjów
  Oferta edukacyjna dla szkół ponadgimnazjalnych
  Warsztaty - Dziwne odciski na dokumentach
  Warsztaty plastyczne - Papierowe ZOO
  Warsztaty - Projektujemy wystawę
  Warsztaty - Symbolika świąt Bożego Narodzenia. Ozdoby bożonarodzeniowe.
  Warsztaty - Warsztaty wycinanki żydowskiej
  Warsztaty - Wielkanocne dekoracje
  Warsztaty - Wycinanki nie tylko żydowskiej
  Warsztaty - Zabawa z grafiką
  Wędrówki z mgr Piotrem Grzegorzkiem
  Karta Dużej Rodziny  Kurier Muzealny  V JARMARK MIKOŁAJSKI - MY SŁOWIANIE
  IV Jarmark Mikołajski - Szlachecka zawierucha
  IV JARMARK MIKOŁAJSKI Pt. SZLACHECKA ZAWIERUCHA - Fotorelacja
  III Średniowieczny Jarmark Mikołajski - galeria
  III Średniowieczny Jarmark Mikołajski - program
  Fotoreportaż z II Średniowiecznego Jarmarku Mikolajskiego - fot. K. Strosznajder


  Projekt: Galeria podwórkowa
  Galeria Podwórkowa - 18.03.2014
  Galeria Podwórkowa - 19.02.2014 r.
  Galeria podwórkowa 23.10.2013  NOWOŚĆ! Kolekcja flory karbońskiej z KWK Brzeszcze
  NOWOŚĆ! Kolekcja okazów geologicznych ZGT Trzebionka
  Kolekcja papieska
  Biżuteria patriotyczna
  Szkło z XIX wieku
  Judaika
  Kolekcja zegarów  Nowość!!! Lista Chrzanowian z dawnego powiatu w I wojnie światowej
  Nowość !!! Lista żołnierzy pochowanych na cmentarzach z I wojny światowej nr 444 i 445
  Materiały do flory naczyniowej Balina Małego
  Z historii miasta
  Z historii muzeum
  Ogród geologiczny im. doktora Mariana Kuca
  Lista chrzanowskich Żydów zgładzonych w latach 1939-1945
  Ludność Żydowska miasta Trzebini– Ofiary Holocaustu
  dr Marian Kuc - materiały biograficzne  Pracownicy muzeum
  Zamówienia publiczne
  BIP
  Rada Muzeum
  Sprawozdanie z działalności za rok 2008
  Sprawozdanie z działalności za rok 2009
  Sprawozdanie z działalności za rok 2010
  Sprawozdania z działalności za lata 2011-2016


  Prawa autorskie
POLIFONIE. Rysunek, malarstwo, rzeźba

Po raz kolejny Muzeum w Chrzanowie gości z ogromną przyjemnością znamienitego artystę profesora Czesława Dźwigaja, prezentując jego bogaty dorobek artystyczny. Tym razem jest to obszerna wystawa autorska pt.: POLIFONIE.
     Profesor Czesław Dźwigaj to postać znana szerszym kręgom odbiorców. Wyróżnia się bogatą osobowością i niezwykłą otwartością na świat i drugiego człowieka. Jego sztuka odzwierciedla pasje, zainteresowania, przemyślenia. Jest dialogiem podejmowanym ze współczesnością poprzez ciągłe sięganie do tradycji przeszłości.
     Realizacje profesora Czesława Dźwigaja nie ograniczają się do rzeźb, które stanowią silny trzon twórczości. Dużą rolę odgrywają pomniki, prezentowane w wielu miejscach świata. Ich wartość stanowi pamięć, której są nośnikami. Na artyście natomiast spoczywa odpowiedzialność, aby w sposób syntetyczny a zarazem bogaty w treść upamiętnić osobę, wydarzenie, nie zapominając o aspektach estetycznych, formie i kunszcie rzeźbiarskim. Monumenty i mniejsze formy rzeźbiarskie autorstwa profesora Dźwigaja są dowodem na jego wrażliwość i dojrzałość artystyczną, przejawiającą się także w wielu innych realizacjach. Artysta para się bowiem także malarstwem, małymi formami rzeźbiarskimi (medale, plakiety, statuetki), projektowaniem ołtarzy, chrzcielnic, polichromii i witraży, poezją...
Istotne są tematy podejmowane przez artystę. Są to uwiecznione wydarzenia zapisane w historii (np. Ofiarom Grudnia ’70 „Anioł Wolności” w Szczecinie), osoby (np. król Zygmunt August w Augustowie, problemy społeczne (np. Pomnik Tolerancji w Jerozolimie), rzeźba sakralna, rzeźba sepulkralna. 
     Sacrum przeplata się z profanum. Niejednokrotnie pada pytanie o miejsce człowieka w świecie, o losy państwa, przypomniany zostaje patriotyzm. Każde dzieło jest odbiciem świata, jego blasków i cieni. Tak, jak wiele głosów wyraża polifonia, tak wiele aspektów artystycznych, społecznych, historycznych porusza wystawa POLIFONIE.
 
 
Kurator wystawy
Anna Cieplińska
 
 

POLIFONIE
rysunek, malarstwo, rzeźba


     Rysunek, malarstwo, rzeźba, słowo poetyckie – to wszystko składa się na artystyczny wielogłos twórcy, wielość mediów i form wypowiedzi. Ważnych, kiedy każda z osobna, i kiedy znaczą swoją obecność w kreacyjnym współbrzmieniu.

     Ta wielorodzajowość jako przejaw elokwencji artystycznej na użytek wystawy została określona terminem najbliższym muzyce: polifonia (ze starogreckiego πολυφωνία polyphonia, czyli wiele głosów). Nie bez przyczyny – wszak jest ona dla artysty odniesieniem, wielokrotnie źródłem inspiracji, tematem twórczości, a przede wszystkim przejawem wszechporządku świata. I sztuki. Legitymizacją swojej w nim obecności, poprzez twórczość.    

     Między paradoksem a pełnią
     Twórczość Czesława Dźwigaja jest z gruntu przedstawieniowa, nastawiona na treści, oczywiście pełna metafor, symboli, wolnej przestrzeni dla emocji, myśli i wyobraźni, ale o jej istocie i sile przekazu stanowi czytelność, możliwość rozpoznania, (przynajmniej składowych elementów kompozycji czy struktury myślowej), umownie: wyobrażalność.

     Ta sztuka, dzięki swej realności, (dosłownej i do wypełnienia) i dającej się rozpoznać widzialności ma w sobie siłę argumentów plastycznych na tyle mocnych, że sama będąc wartością (estetyczną), uczula odbiorcę na kolejną jakość, przekazując idee wartości uniwersalnych, które muszą być konkretnie określone, jak zapisane na Mojżeszowych tablicach. Tu akurat nie może być pola do wieloznaczności, a już na pewno nieokreśloności.

     Tymczasem muzyka, z natury, jest abstrakcyjna, nawet ta, którą dla uproszczenia i wygody opisu nazywa się ilustracyjną. Niczego nie pokazuje, stwarza „tylko” ramy czasowe dla wyobraźni, jest z gruntu odrealniona, Jedyne, co realne w muzyce, to instrument albo fizyka dźwięku, ale w żadnej mierze nie upoważnia to do traktowania jej w kategoriach sztuki porównywalnej do plastycznej, bo to tak, jakbyśmy chcieli sprowadzić dzieło rzeźbiarskie do wymiaru dłuta, grudy gliny albo bloku kamienia.

     Co więc łączy realność dzieła plastycznego, w tym materialnej kompozycji malarskiej czy bryły rzeźby, z abstrakcją dźwięków ułożonych w dzieło muzyczne? Odpowiedź jest niezwykle prosta: szukanie harmonii, geniusz sztuki.

     To owa potrzeba odnajdywania i kreowania na swój sposób harmonii każe artyście reagować na współczesność bezpośrednią reakcją na bieżące fakty i zdarzenia. By ograniczyć się do cykli rzeźb kameralnych, wymieńmy: Lęki i nadzieje z końca lat siedemdziesiątych czy nie tak dawne Signum Temporis i Naszą Menażerię).

     A kiedy indziej zmusza do szukania uniwersaliów, porządku w tym, co nas otacza, poprzez wyodrębnianie niczym w przebiegu dźwięków, taktów, sekwencji żywota, z rytmem narodzin i śmierci, trwania i przemijania. Tu odnotujmy cykle: Dante (rzeźba) Elegie, (rysunek, medale, poezja), Requiem (malarstwo, rzeźba, poezja), Pory roku rzeźba (malarstwo, rzeźba).

     Bo życie w harmonii to nieustanne poszukiwanie pełni. Po wielekroć i na różne sposoby – zdaje się mówić w swoim dziele artysta.

Krzysztof Ślusarczyk

Wydarzenia towarzyszące wystawei:
1.    16.09.2015, godz. 17.45, Oddział Wystaw Czasowych „Dom Urbańczyka” ,spotkanie autorskie:  „Nasza Menażeria”, prowadzenie Anna Cieplińska, kurator wystawy


2.    14.10.2015, godz. 17.00, Oddział Wystaw Czasowych „Dom Urbańczyka”, spotkanie dyskusyjne: „Muzyka i malarstwo,” prowadzenie Anna Cieplińska, kurator wystawy


3.    04.11.2015, godz. 17.00, Oddział Wystaw Czasowych „Dom Urbańczyka”, spotkanie dyskusyjne: „Poezja i rzeźba”, udział: Antoni Dobrowolski,  prof. Czesław Dźwigaj

 

 

Czas trwania wystawy: 16.09. – 18.11.2015 
 
Opieka medialna
 
 

 
 
Patronat medialny
 
 

LIOOSYS CMS - web content management