Strona główna
  Kontakty
  Cennik biletów
  Jak do nas dojechać
  Misja muzeum
  Aktualności, zapowiedzi, nowości ...
  Program readaptacji społecznej Cienie przeszłości  Budynek główny
  Dom Urbańczyka
  Cmentarz żydowski  Kawiarnia naukowa - ogólne założenia
  XVII wykład - Zwyczaj dziadów wielkanocnych na Kątach w Chrzanowie
  XV wykład - Australia
  XIV wykład - Czy św. Mikołaj był i jest patronem Chrzanowa?
  XIII wykład - Georóżnorodność w ogrodzie, czyli Muzeum geologiczne pod otwartym niebem
  Kawiarnia Naukowa - Archiwum
  Wydawnictwa dostępne w Muzeum
  Reprint Monografii Jana Pęckowskiego z 1934 r.
  Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Ziemi Chrzanowskiej
  Chrzanowskie Zeszyty Muzealne Tom III. W pamięci i w sercu - Chrzanów we wspomnieniach Berka Grajowera
  Chrzanowianie na starej fotografii  Skały i minerały ziemi chrzanowskiej
  Flora i fauna okolic Chrzanowa
  Pradzieje regionu chrzanowskiego
  W synagodze i domu żydowskim
  FABLOK – Pierwsza Fabryka Lokomotyw w Polsce
  Jan Paweł II a ziemia chrzanowska  W TAJEMNICZYM OGRODZIE  IKONY MDLITWĄ MALOWANE
  DAWNY CHRZANÓW na mapach, fotografiach
  OSTATNIA LOKOMOTYWA, czyli FABLOK w obiektywie Magdaleny i Marka Kowalskich
  POWSTANIE WIELKANOCNE 1916-2016
  LUDZIE DOBRZY JAK CHLEB
  OD OKARYNY DO TREMBITY
  NIEOBLICZALNE OBLICZA
  Kiedy Turek napoi konia w Wiśle
  POLIFONIE. Rysunek, malarstwo, rzeźba
  św. Anna
  Górnictwo Ziemi Chrzanowskiej
  Świat zmysłów
  Design bez granic
  Ze szkicownikiem przez życie. Twórczość Henryka Uziembły
  Chrzanowski przegląd sztuki więziennej
  Tabor Romski
  W krwawym polu, srebrne ptasze... Wystawa w 150. rocznicę Powstania Styczniowego
  Archiwum wystaw czasowych - 2012
  Archiwum wystaw czasowych - 2011
  Archiwum wystaw czasowych - 2010
  Archiwum wystaw czasowych - 2009
  Archiwum wystaw czasowych - 2008  VI PKH
  Wyniki VI PKH  VII Festiwal Muzyczny DIALOG KULTUR
  Wakacje w Muzeum 2016
  Oferta edukacyjna Muzeum w Chrzanowie
  Informacje ogólne o zajęciach w Muzeum
  Wolontariat w Muzeum
  Oferta edukacyjna dla przedszkoli
  Oferta edukacyjna dla szkół podstawowych
  Oferta edukacyjna dla gimnazjów
  Oferta edukacyjna dla szkół ponadgimnazjalnych
  Warsztaty - Dziwne odciski na dokumentach
  Warsztaty plastyczne - Papierowe ZOO
  Warsztaty - Projektujemy wystawę
  Warsztaty - Symbolika świąt Bożego Narodzenia. Ozdoby bożonarodzeniowe.
  Warsztaty - Warsztaty wycinanki żydowskiej
  Warsztaty - Wielkanocne dekoracje
  Warsztaty - Wycinanki nie tylko żydowskiej
  Warsztaty - Zabawa z grafiką
  Wędrówki z mgr Piotrem Grzegorzkiem
  Karta Dużej Rodziny  Kurier Muzealny  V JARMARK MIKOŁAJSKI - MY SŁOWIANIE
  IV Jarmark Mikołajski - Szlachecka zawierucha
  IV JARMARK MIKOŁAJSKI Pt. SZLACHECKA ZAWIERUCHA - Fotorelacja
  III Średniowieczny Jarmark Mikołajski - galeria
  III Średniowieczny Jarmark Mikołajski - program
  Fotoreportaż z II Średniowiecznego Jarmarku Mikolajskiego - fot. K. Strosznajder


  Projekt: Galeria podwórkowa
  Galeria Podwórkowa - 18.03.2014
  Galeria Podwórkowa - 19.02.2014 r.
  Galeria podwórkowa 23.10.2013  NOWOŚĆ! Kolekcja flory karbońskiej z KWK Brzeszcze
  NOWOŚĆ! Kolekcja okazów geologicznych ZGT Trzebionka
  Kolekcja papieska
  Biżuteria patriotyczna
  Szkło z XIX wieku
  Judaika
  Kolekcja zegarów


  Nowość!!! Lista Chrzanowian z dawnego powiatu w I wojnie światowej
  Nowość !!! Lista żołnierzy pochowanych na cmentarzach z I wojny światowej nr 444 i 445
  Materiały do flory naczyniowej Balina Małego
  Z historii miasta
  Z historii muzeum
  Ogród geologiczny im. doktora Mariana Kuca
  Lista chrzanowskich Żydów zgładzonych w latach 1939-1945
  Ludność Żydowska miasta Trzebini– Ofiary Holocaustu
  dr Marian Kuc - materiały biograficzne  Pracownicy muzeum
  Zamówienia publiczne
  BIP
  Rada Muzeum
  Sprawozdanie z działalności za rok 2008
  Sprawozdanie z działalności za rok 2009
  Sprawozdanie z działalności za rok 2010
  Sprawozdania z działalności za lata 2011-2016

  Prawa autorskie

‘’EARTH DAY EVERY DAY” - DRUGIE ŻYCIE ODPADÓW

‘’EARTH DAY EVERY DAY”
- DRUGIE ŻYCIE ODPADÓW
III POWIATOWY KONKURS EKOLOGICZNO-JĘZYKOWY
Z OKAZJI DNIA ZIEMI – 24.04.2014
POD HONOROWYM PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI
POD PATRONATEM WYDAWNICTWA JĘZYKOWEGO MACMILLAN i STOWARZYSZENIA EKO-LU


1. ORGANIZATORZY
     - Nauczyciele pracujący w Szkole Podstawowej w Myślachowicach:
     - Dyrektor Szkoły: Jolanta Muskała (nauczyciel przyrody)
     - Marta Dąbek ( bibliotekarz, nauczyciel przyrody)
     - Magdalena Niewiedział (nauczyciel języka angielskiego)
     - Tomasz Kurdziel (informatyk, nauczyciel wychowania fizycznego)
2. WSPÓŁORGANIZATORZY:
     - Urząd Miasta Trzebini (Wydział Promocji)
     - Stowarzyszenie EKO-LU
     - Wydawnictwo Językowe Macmillan
     - Trzebińskie Usługi Komunalne
     - Nadleśnictwo Chrzanów
     - Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich
     - Dom Kultury w Myślachowicach
     - OSP Myślachowice
3. CEL KONKURSU
      Celem Konkursu jest propagowanie wiedzy przyrodniczej wśród uczniów szkół podstawowych powiatu chrzanowskiego, dostrzeganie zależności między człowiekiem a otaczającym go środowiskiem, wychowanie dzieci w poszanowaniu przyrody oraz kształtowanie postaw proekologicznych. Ponadto, będziemy koncentrować się na problemie odpadów oraz rozbudzaniu świadomości o konieczności ich segregacji. Jak co roku, do celów konkursu zaliczamy poszerzanie słownictwa specjalistycznego w języku angielskim i utrwalenie podstawowych zagadnień gramatycznych oraz wdrażanie dzieci do zdrowej rywalizacji i twórczego myślenia. Dodatkowym celem jest w tym roku rozwijane umiejętności posługiwania się technologią informacyjną, wdrażanie dzieci do korzystania z różnorodnych źródeł informacji z poszanowaniem praw autorskich.
 
4. FORMY KONKURSU
     I – „Makulaturowe wyplatanki” – Konkurs plastyczno-ekologiczny dla uczniów z klas IV-VI na zaprojektowanie biżuterii z makulatury z podpisem w języku angielskim
      II – „Drugie życie odpadów” – Konkurs na stworzenie prezentacji multimedialnej w języku angielskim (dla uczniów klas IV-VI)
     III – III POWIATOWY KONKURS EKOLOGICZNO – JĘZYKOWY Z OKAZJI DNIA ZIEMI DRUGIE ŻYCIE ODPADÓW - dla uczniów z klas IV-VI
 
„Wyplatanka z papieru - biżuteria”- Konkurs dla uczniów z klas IV-VI
1. Cele konkursu:
     Naszym nadrzędnym celem jest przekonanie was, że wyroby z Eko-odpadów są równie atrakcyjne, co tradycyjne ozdoby z metali szlachetnych i są one tworzywem nowych tendencji w światowym wzornictwie oraz szerzenie idei, że bez pieniędzy i z odrobiną kreacji można stworzyć kreatywny i praktyczny twór. Pozostałe cele konkursu:
- kształtowanie świadomości i i bezpośredniej odpowiedzialności za otoczenie i świat
- promocja selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
- popularyzacja wiedzy ekologicznej wśród młodzieży szkolnej na temat prawidłowej gospodarki odpadami
- rozwijanie ekspresji twórczej dziecka poprzez działalność plastyczną
- odkrywanie własnych zdolności i możliwości
- wychowywanie dziecka w poszanowaniu przyrody
 
2. Warunki Konkursu:
- Konkurs jest skierowany do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych w powiecie chrzanowskim.
- Zadaniem dzieci jest wymyślenie i wykonanie biżuterii z makulatury oraz pisemne nazwanie jej w języku angielskim. W ramach prac konkursowych można wykonać korale, wisiorki, naszyjniki, zawieszki, kolczyki, klipsy, bransoletki i pierścionki, broszki i ozdobne paski. Jednak głównym materiałem ma być makulatura – gazety. Dopuszcza się kartony i elementy do łączenia (np. sznurek, zawieszki metalowe, agrafkę). Uczniowie przygotowują sobie wcześniej pomysł, który wykonują w trakcie trwania konkursu (zaplanowany max. czas na stworzenie biżuterii to 60 minut). Planowana data Konkursu to 24.04.2013. O dokładnej godzinie szkoły zostaną poinformowane drogą mailową lub telefoniczną.
- Uczestnicy konkursu proszeni są o przywiezienie ze sobą wszystkich materiałów, których będą używać do stworzenia biżuterii.
3. Zgłoszenia do Konkursu:
- uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne
- uczestników konkursu będzie oceniało niezależne od organizatorów jury (plastycy, przedstawiciele wydawnictw , nauczyciele języka angielskiego, ekolodzy)
- każda szkoła może zgłosić 2 uczniów z klas IV-VI, którzy będą pracować samodzielnie
- zgłoszenia proszę wysyłać na adresy mailowe organizatorów (martadabek1@op.pl lub magdek33@interia.pl) do dnia 31.03.2014. W zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko dziecka, klasę, imię i nazwisko opiekuna, nazwę oraz telefon do szkoły
- prace konkursowe zostają u organizatora
4. Kryteria oceny:
- zgodność z tematem i dobór materiału
- poprawność językowa
- ogólne wrażenie estetyczne oraz oryginalność i pomysłowość Szkoła Podstawowa w Myślachowicach

„Drugie życie odpadów”
– Konkurs na stworzenie prezentacji multimedialnej w języku angielskim
(dla uczniów klas IV-VI)
1. Cele konkursu:
- zdobywanie i pogłębianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i ekologii
- poznanie skutków oddziaływań człowieka na środowisko
- kształtowanie postaw badawczych uczniów poprzez prowadzone obserwacje
- rozbudzanie świadomości ekologicznej
- szerzenie wiedzy i umiejętności informatycznych wśród uczniów szkół podstawowych
- wyzwalanie aktywności poznawczej poznawczej uczniów uzdolnionych informatycznie
- kształcenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji
- kształtowanie wyobraźni
- poszerzenie słownictwa specjalistycznego w języku angielskim
- utrwalenie podstawowych struktur gramatycznych
- inspirowanie twórczych postaw uczniów wobec problemów ekologicznych, informatycznych i językowych
2. Warunki Konkursu:
- Konkurs jest skierowany do uczniów kl. IV-VI szkół podstawowych w powiecie chrzanowskim
-zadaniem uczniów jest indywidualne wykonanie prezentacji multimedialnej w języku angielskim zatytułowanej „Second life of waste”,
- na końcu pracy należy zamieścić informacje: (imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka, imię i nazwisko nauczyciela, adres i telefon do szkoły)
3. Zgłoszenia do Konkursu i termin dostarczenia prac:
- uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne
- każda szkoła może dostarczyć max. 3 prezentacje każda nie przekraczająca 10 slajdów
- prezentacje mogą być wysłane mailem do organizatora: martadabek1@op.pl lub magdek33@interia.pl oraz osobiście do Szkoły Podstawowej w Myślachowicach w terminie do 31 marca 2014
- prace uczniów będzie oceniało niezależne od organizatorów konkursu jury
- szkoły, których uczniowie zostaną nagrodzeni w konkursie zostaną powiadomieni telefonicznie o przyznaniu im nagrody
- Laureaci zostaną nagrodzeni podczas III Powiatowego Konkursu Ekologiczno-Językowego – planowana data konkursu – 24.04.2014
4. Kryteria oceny:
- zgodność z tematem, treści ekologiczne
- znajomość zasad tworzenia prezentacji i poprawne ich zastosowanie
- poprawność językowa
- oryginalność i pomysłowość
 
„EARTH DAY EVERY DAY”- DRUGIE ŻYCIE ODPADÓW III POWIATOWY KONKURS EKOLOGICZNO-JĘZYKOWY
1. Cele konkursu:
- kształtowanie właściwych postaw wobec środowiska
- rozwijanie zainteresowań z zakresu ochrony środowiska i ekologii
- promowanie idei ochrony środowiska i postaw proekologicznych
- dostrzeganie realnego zagrożenia życia na Ziemi
- uwrażliwienie młodych ludzi na ich wpływ , na wygląd w przyszłość naszej planety
-wdrażanie dzieci do zdrowej rywalizacji i twórczego myślenia
- stworzenie uczniom możliwości zaprezentowania swoich umiejętności językowych
- motywowanie uczniów do nauki języków obcych
- doskonalenie poprawności języka angielskiego
- propagowanie wśród uczniów idei segregowania śmieci jako świadomości postaw ekologicznych
2. Warunki oraz zgłoszenie do Konkursu
- szkoła jest reprezentowana przez jeden 2-osobowy zespół składający się z uczniów z klas IV-VI (nauczyciel sam decyduje, z których klas są uczniowie)
- zadaniem uczniów będzie napisanie testu sprawdzającego podane zagadnienia, test będzie się składał z zadań zamkniętych (i krzyżówki)
- ocena prac będzie dokonywana przez opiekunów uczniów biorących udział w konkursie
- warunkiem uczestnictwa jest pisemne zgłoszenie udziału według załączonego do regulaminu wzoru na adres elektroniczny organizatora: martadabek1@op.pl lub magdek33@interia.pl
- reprezentacje należy zgłaszać do 31.03.2014
- uczniowie szkoły, której nauczyciele są organizatorami konkursu występują poza konkursem
- planowany termin Konkursu 24.04.2014r w Szkole Podstawowej w Myślachowicach (o godzinie rozpoczęcia szkoły zostaną powiadomione telefonicznie)
3. Zagadnienia ekologiczne:
- segregacja odpadów do właściwych pojemników
- źródła powstawania odpadów i rodzajów odpadów
- dzikie wysypiska śmieci i zagrożenia związane z ich istnieniem
- segregacja recyklingu, surowców wtórnych, utylizacja, kompostowanie
- jak zbudowane jest środowisko odpadów
- szkodliwość odpadów
- reagowanie na zaśmiecanie najbliższego otoczenia
- ekoznaki – znajomość symboliki
4. Zagadnienia językowe:
- znaczenie słów: reduce , reuse, recycle wraz z przykładami
- podstawowe słownictwo proekoligiczne związane z tematyką konkursu (niektóre słowa, które mogą
pojawić się na konkursie:. dump, rubbish, dumping ground, litter, heap, rubbish bin, dustbin,
dustbin liner, containers, pollution, electric appliances (examples), electronic devices (examples),
foodwaste, core, eggshells, peelings, rotten, dregs, tea leaves...)
- stopniowanie przymiotników,
- czasowniki modalne: can (can’t), must (mustn’t), should (shouldn’t)
- czasowniki związane z ekologią
- czasowniki regularne i nieregularne
- czasy: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Simple, Future Simple
- rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
- nazwy materiałów i tworzyw
- różne nazwy odpadów i śmieci (np. jar, food waste, paper, bottle, plastic bag, broken mirror itp. )
- liczba mnoga rzeczowników
- some/ any/ a lot of/ much/ many
5. Wyniki oraz wręczenie nagród
- zwycięskie drużyny zostaną wyłonione w trakcie konkursu oraz zostaną nagrodzone w tym samym
dniu
- najlepsi uczestnicy otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe
6. Literatura:
- Poz. Książkowa z serii „Wszystko jest ciekawe” – „Rady na odpady” Oficyna Wydawnicza MULTICO
W-wa 2012
- Podręczniki do nauczania przyrody w kl. IV- VI. Materiały dotyczące tematyki konkursu
- Podręczniki do nauczania języka angielskiego w kl. IV- VI
- Materiały dotyczące tematyki konkursu w języku angielskim
- słowniki
W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z organizatorami (tel: 326137082,
mail: martadabek1@op.pl, magdek33@interia.pl).
 
 
     Karta zgłoszeniowa do pobrania ze strony internetowej Szkoły Podstawowej w Myślachowicach.


PowrótOdzwiedź nas na Facebook:

Muzeum w Chrzanowie     Projekt: Chrzanowski cmentarz, skarbiec pamięci
     Wirtualne Muzea Małopolski - Muzeum w Chrzanowie


     Krajobraz Małopolski na szklanych negatywach - ogólnie
     W negatywie… w pozytywie…


     76 rocznica likwidacji getta
     Gdzieś w chrzanowskim powiecie
     Szopki
     11 listopada 2018
     Burza o którą modliły się pokolenia polskie
     IX Festiwal Muzyczny Dialog Kultur
     Kartki z dziejów Chrzanowa
     Noc Muzeów 2018
     Sztetl Chrzanów 2018
     Wyniki konkursu historycznego
     Wystawa Wcielenia
     Dzień Żołnierzy Wyklętych


     Archiwum - Fotoreportaże - 2015
     Archiwum - Fotoreportaże - 2014
     Archiwum - Fotoreportaże - 2013
     Archiwum - Fotoreportaże - 2012
     Archiwum - Fotoreportaże - 2011
     Archiwum - Fotoreportaże - 2010
     Archiwum - Fotoreportaże - 2009
     Archiwum - Fotoreportaże - 2008
     Archiwum - Fotoreportaże 2016-2017Tapety na Twój pulpit
Lamus dworski

Lamus dworski


:. pobierz .:

Dom Urbańczyka

Dom Urbańczyka


:. pobierz .:

Cmentarz żydowski

Cmentarz żydowski


:. pobierz .:


Zapraszamy do zapoznania się z materiałami prezentowanymi w ChTVL dotyczącymi Muzeum w Chrzanowie.


.: zobacz :.Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej
PL 32-511 Wygiełzów, uL. Lipowiecka 3
Tel/fax + 48 32 210 93 13
www.visit.powiat-chrzanowski.pl
email: info@powiat-chrzanowski.pl


Kulturalny Chrzanów
www.kulturalnychrzanow.pl

LIOOSYS CMS - web content management