Strona główna
  Kontakty
  Cennik biletów
  Jak do nas dojechać
  Misja muzeum
  Aktualności, zapowiedzi, nowości ...
  Program readaptacji społecznej Cienie przeszłości  Budynek główny
  Dom Urbańczyka
  Cmentarz żydowski  Kawiarnia naukowa - ogólne założenia
  XVII wykład - Zwyczaj dziadów wielkanocnych na Kątach w Chrzanowie
  XV wykład - Australia
  XIV wykład - Czy św. Mikołaj był i jest patronem Chrzanowa?
  XIII wykład - Georóżnorodność w ogrodzie, czyli Muzeum geologiczne pod otwartym niebem
  Kawiarnia Naukowa - Archiwum
  Wydawnictwa dostępne w Muzeum
  Reprint Monografii Jana Pęckowskiego z 1934 r.
  Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Ziemi Chrzanowskiej
  Chrzanowskie Zeszyty Muzealne Tom III. W pamięci i w sercu - Chrzanów we wspomnieniach Berka Grajowera
  Chrzanowianie na starej fotografii  Skały i minerały ziemi chrzanowskiej
  Flora i fauna okolic Chrzanowa
  Pradzieje regionu chrzanowskiego
  W synagodze i domu żydowskim
  FABLOK – Pierwsza Fabryka Lokomotyw w Polsce
  Jan Paweł II a ziemia chrzanowska  W TAJEMNICZYM OGRODZIE  IKONY MDLITWĄ MALOWANE
  DAWNY CHRZANÓW na mapach, fotografiach
  OSTATNIA LOKOMOTYWA, czyli FABLOK w obiektywie Magdaleny i Marka Kowalskich
  POWSTANIE WIELKANOCNE 1916-2016
  LUDZIE DOBRZY JAK CHLEB
  OD OKARYNY DO TREMBITY
  NIEOBLICZALNE OBLICZA
  Kiedy Turek napoi konia w Wiśle
  POLIFONIE. Rysunek, malarstwo, rzeźba
  św. Anna
  Górnictwo Ziemi Chrzanowskiej
  Świat zmysłów
  Design bez granic
  Ze szkicownikiem przez życie. Twórczość Henryka Uziembły
  Chrzanowski przegląd sztuki więziennej
  Tabor Romski
  W krwawym polu, srebrne ptasze... Wystawa w 150. rocznicę Powstania Styczniowego
  Archiwum wystaw czasowych - 2012
  Archiwum wystaw czasowych - 2011
  Archiwum wystaw czasowych - 2010
  Archiwum wystaw czasowych - 2009
  Archiwum wystaw czasowych - 2008  VI PKH
  Wyniki VI PKH  VII Festiwal Muzyczny DIALOG KULTUR
  Wakacje w Muzeum 2016
  Oferta edukacyjna Muzeum w Chrzanowie
  Informacje ogólne o zajęciach w Muzeum
  Wolontariat w Muzeum
  Oferta edukacyjna dla przedszkoli
  Oferta edukacyjna dla szkół podstawowych
  Oferta edukacyjna dla gimnazjów
  Oferta edukacyjna dla szkół ponadgimnazjalnych
  Warsztaty - Dziwne odciski na dokumentach
  Warsztaty plastyczne - Papierowe ZOO
  Warsztaty - Projektujemy wystawę
  Warsztaty - Symbolika świąt Bożego Narodzenia. Ozdoby bożonarodzeniowe.
  Warsztaty - Warsztaty wycinanki żydowskiej
  Warsztaty - Wielkanocne dekoracje
  Warsztaty - Wycinanki nie tylko żydowskiej
  Warsztaty - Zabawa z grafiką
  Wędrówki z mgr Piotrem Grzegorzkiem
  Karta Dużej Rodziny  Kurier Muzealny  V JARMARK MIKOŁAJSKI - MY SŁOWIANIE
  IV Jarmark Mikołajski - Szlachecka zawierucha
  IV JARMARK MIKOŁAJSKI Pt. SZLACHECKA ZAWIERUCHA - Fotorelacja
  III Średniowieczny Jarmark Mikołajski - galeria
  III Średniowieczny Jarmark Mikołajski - program
  Fotoreportaż z II Średniowiecznego Jarmarku Mikolajskiego - fot. K. Strosznajder


  Projekt: Galeria podwórkowa
  Galeria Podwórkowa - 18.03.2014
  Galeria Podwórkowa - 19.02.2014 r.
  Galeria podwórkowa 23.10.2013  NOWOŚĆ! Kolekcja flory karbońskiej z KWK Brzeszcze
  NOWOŚĆ! Kolekcja okazów geologicznych ZGT Trzebionka
  Kolekcja papieska
  Biżuteria patriotyczna
  Szkło z XIX wieku
  Judaika
  Kolekcja zegarów


  Nowość!!! Lista Chrzanowian z dawnego powiatu w I wojnie światowej
  Nowość !!! Lista żołnierzy pochowanych na cmentarzach z I wojny światowej nr 444 i 445
  Materiały do flory naczyniowej Balina Małego
  Z historii miasta
  Z historii muzeum
  Ogród geologiczny im. doktora Mariana Kuca
  Lista chrzanowskich Żydów zgładzonych w latach 1939-1945
  Ludność Żydowska miasta Trzebini– Ofiary Holocaustu
  dr Marian Kuc - materiały biograficzne  Pracownicy muzeum
  Zamówienia publiczne
  BIP
  Rada Muzeum
  Sprawozdanie z działalności za rok 2008
  Sprawozdanie z działalności za rok 2009
  Sprawozdanie z działalności za rok 2010
  Sprawozdania z działalności za lata 2011-2016

  Prawa autorskie

V POWIATOWY KONKURS HISTORYCZNY

Zapraszamy do udziału w V PKH "Dla przeszłych i przyszłych lat". Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Edycja 2016 nosi tytuł "Pałace, dwory i folwarki powiatu chrzanowskiego"


Termin nadsyłania zgłoszeń: 15.02.2016 r.


I stopień – etap szkolny (test):  22.03.2016 r.


II stopień – etap powiatowy (część ustna):

szkoły podstawowe:          11.04.2016 r.

szkoły gimnazjalne:          12.04.2016 r.

szkoły ponadgimnazjalne:    13.04.2016 r.


Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród:                     13.05.2016 r.

Patronat honorowy nad Konkursem objęli:
Róża Thun, Posłanka do Parlamentu Europejskiego
Andrzej Pająk Senator RP, Marek Sowa Poseł na Sejm RP
Janusz Szczęśniak Starosta Chrzanowski,
Beata Majkrzak Burmistrz Miasta Chrzanowa, Jacek Latko Burmistrz Gminy Libiąż, Tomasz Siemek Burmistrz Gminy Alwernia
Aleksander Palczewski Małopolski Kurator Oświaty
Hotel i restauracja "Platan"

Patronat medialny:
Radio Kraków, Tygodnik "Przełom", ChTvL

 

------------------------------------------------------------ 

Szczegółowe informacje i materiały pomocnicze znajdują się w zakładce EDUKACJA (lewa kolumna)

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Regulamin V Powiatowego Konkursu Historycznego

„Dla przeszłych i przyszłych lat”

dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu chrzanowskiego.

Edycja 2016: „Pałace, dwory i folwarki powiatu chrzanowskiego”

 1. Podstawa prawna konkursu

  Konkurs organizowany jest zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 oraz z 2009 r. Nr 126, poz. 1041)

   

 2. Organizator

  Organizatorem konkursu jest Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich, ul. Mickiewicza 13, 32-500 Chrzanów.

   

 3. Temat i cele konkursu

  Ziemia chrzanowska to rejon o średniowiecznym rodowodzie, ciekawej historii
  i tradycji. Niestety wiedza jego mieszkańców o przeszłości jest skromna. Konkurs ma na celu popularyzację informacji o minionych latach, rozwijanie zainteresowań uczniów i zaszczepienie im pasji historycznej poszukiwania i odkrywania świata Małej Ojczyzny.

  Tematyka tegorocznej edycji zachęca do zwrócenia uwagi na niemych, a często już nieistniejących świadków przeszłości: pałace, dwory i folwarki naszego powiatu. Obok tak znanych i przyciągających uwagę obiektów jak pałac
  w Młoszowej czy Porębie Żegoty na nasze zainteresowanie zasługują mniejsze budowle np. zespół dworski w Górach Luszowskich lub Regulicach; a także
  te, po których pozostało wspomnienie jak folwark w Zagórzu, Kwaczale i wiele innych. Mamy nadzieję, że dzięki naszemu konkursowi wzrośnie świadomość mieszkańców i ich wiedza o tych ważnych, (wbrew pozorom) niezauważanych
  i niedocenianych obiektach  na stałe wpisanych w naszą historię.

   

 4. Uczestnicy

  Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu chrzanowskiego.

   

 5. Harmonogram

  Termin nadsyłania zgłoszeń:                                                                  15.02.2016 r.

  I stopień – etap szkolny (test):                                                              22.03.2016 r.

  II stopień – etap powiatowy (część ustna): szkoły podstawowe:          11.04.2016 r.

                                                                       szkoły gimnazjalne:          12.04.2016 r.

                                                                   szkoły ponadgimnazjalne:    13.04.2016 r.

  Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród:                     13.05.2016 r.

   

 6. Zasady przeprowadzania i przebieg konkursu

 1. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i bezpłatne. Uczniowie zgłaszają swój udział nauczycielom: historii, wos, wok, języka polskiego lub innych przedmiotów. Szkoły przesyłają do 15.02.2016 r. zgłoszenie (zał. 1) listownie (na adres siedziby organizatora z dopiskiem na kopercie KONKURS:
  Dla przeszłych i przyszłych lat. Edycja 2016
  ), faksem (na numer
  (0 32) 623 51 73) bądź poczta elektroniczną (na adres muzeum.gaworka@gmail.com). Dyrektor szkoły wyznacza członków Szkolnej Komisji, składającej się z co najmniej z dwóch nauczycieli.

 2. Etap szkolny przeprowadza powołana przez Dyrektora szkoły Szkolna Komisja w dniu 22.03.2016 r. o godz. 1000. Konkurs trwa 45- 60 minut – zależnie od grupy wiekowej. Uczniowie rozwiązują przesłany przez organizatora test. Szkolna Komisja dokonuje oceny testów zgodnie
  z przesłanym kluczem odpowiedzi, a następnie rozwiązane testy wraz
  z protokołem konkursu (zał. 2) dostarcza osobiście lub pocztą  do Muzeum
  w Chrzanowie najpóźniej do dnia 23.03.2016 r. (decyduje data stempla pocztowego). Do drugiego etapu zostaną zakwalifikowani uczniowie, którzy uzyskają największą liczbę punktów w danej szkole (jednak nie mniej niż 50% ogólnej liczby możliwej do uzyskania punktów). Ostateczną listę uczniów, którzy przeszli do drugiego etapu organizator opublikuje na stronie internetowej Muzeum w Chrzanowie do dnia 31.03.2016 r. i poinformuje zainteresowane placówki telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

 3. Etap powiatowy przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Muzeum i składająca się z przedstawiciela Muzeum oraz nauczycieli szkół powiatu chrzanowskiego. Odbędzie się on w budynku głównym Muzeum przy ulicy Mickiewicza 13 w Chrzanowie w dniach:
  dla uczniów szkół podstawowych – 11.04.2016 r.; szkół gimnazjalnych - 12.04.2016 r.; szkół ponadgimnazjalnych – 13.04.2016 r. Uczniowie będą odpowiadać na zestaw trzech wylosowanych przez siebie pytań. Komisja ustala listę laureatów.

 4. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 13.05.2016 r. na uroczystej gali zorganizowanej po przeprowadzeniu konkursu.

 5. Dla uczestników zostaje określona szczegółowa tematyka (zał. 3) i literatura (zał. 4) skierowana do uczniów na poszczególnych poziomach nauczania.

   

 1. Informacje dodatkowe

  Adres do korespondencji:

  Muzeum w Chrzanowie im. I. i M. Mazarakich

  ul. Mickiewicza 13

  32-500 Chrzanów

  fax (32) 623 51 73

  tel. (32) 623 43 07

  tel. kom. 515 694 261 (w godz. pracy Muzeum w godz. 800-1430)

  e-mail: muzeum.gaworka@gmail.com

  dopisek: KONKURS: Dla przeszłych i przyszłych lat.

  Informacje dodatkowe w sprawie konkursu można otrzymać pod w/w numerami telefonów. Osobą odpowiedzialną ze strony Muzeum w Chrzanowie
  za organizację jest Marta Gawor.

  Dla laureatów konkursu w poszczególnych kategoriach przewidziano cenne nagrody i dyplomy, a dla nauczycieli przygotowujących (prowadzących) uczniów podziękowania i listy gratulacyjne.

  Ostateczne decyzje w sprawie rozstrzygnięcia konkursu należą do Dyrektora Muzeum w Chrzanowie jako organizatora.
PowrótOdzwiedź nas na Facebook:

Muzeum w Chrzanowie     Projekt: Chrzanowski cmentarz, skarbiec pamięci
     Wirtualne Muzea Małopolski - Muzeum w Chrzanowie


     Krajobraz Małopolski na szklanych negatywach - ogólnie
     W negatywie… w pozytywie…


     76 rocznica likwidacji getta
     Gdzieś w chrzanowskim powiecie
     Szopki
     11 listopada 2018
     Burza o którą modliły się pokolenia polskie
     IX Festiwal Muzyczny Dialog Kultur
     Kartki z dziejów Chrzanowa
     Noc Muzeów 2018
     Sztetl Chrzanów 2018
     Wyniki konkursu historycznego
     Wystawa Wcielenia
     Dzień Żołnierzy Wyklętych


     Archiwum - Fotoreportaże - 2015
     Archiwum - Fotoreportaże - 2014
     Archiwum - Fotoreportaże - 2013
     Archiwum - Fotoreportaże - 2012
     Archiwum - Fotoreportaże - 2011
     Archiwum - Fotoreportaże - 2010
     Archiwum - Fotoreportaże - 2009
     Archiwum - Fotoreportaże - 2008
     Archiwum - Fotoreportaże 2016-2017Tapety na Twój pulpit
Lamus dworski

Lamus dworski


:. pobierz .:

Dom Urbańczyka

Dom Urbańczyka


:. pobierz .:

Cmentarz żydowski

Cmentarz żydowski


:. pobierz .:


Zapraszamy do zapoznania się z materiałami prezentowanymi w ChTVL dotyczącymi Muzeum w Chrzanowie.


.: zobacz :.Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej
PL 32-511 Wygiełzów, uL. Lipowiecka 3
Tel/fax + 48 32 210 93 13
www.visit.powiat-chrzanowski.pl
email: info@powiat-chrzanowski.pl


Kulturalny Chrzanów
www.kulturalnychrzanow.pl

LIOOSYS CMS - web content management