Strona główna
  Kontakty
  Cennik biletów
  Jak do nas dojechać
  Misja muzeum
  Aktualności, zapowiedzi, nowości ...
  Program readaptacji społecznej Cienie przeszłości  Budynek główny
  Dom Urbańczyka
  Cmentarz żydowski  Kawiarnia naukowa - ogólne założenia
  XVII wykład - Zwyczaj dziadów wielkanocnych na Kątach w Chrzanowie
  XV wykład - Australia
  XIV wykład - Czy św. Mikołaj był i jest patronem Chrzanowa?
  XIII wykład - Georóżnorodność w ogrodzie, czyli Muzeum geologiczne pod otwartym niebem
  Kawiarnia Naukowa - Archiwum
  Wydawnictwa dostępne w Muzeum
  Reprint Monografii Jana Pęckowskiego z 1934 r.
  Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Ziemi Chrzanowskiej
  Chrzanowskie Zeszyty Muzealne Tom III. W pamięci i w sercu - Chrzanów we wspomnieniach Berka Grajowera
  Chrzanowianie na starej fotografii  Skały i minerały ziemi chrzanowskiej
  Flora i fauna okolic Chrzanowa
  Pradzieje regionu chrzanowskiego
  W synagodze i domu żydowskim
  FABLOK – Pierwsza Fabryka Lokomotyw w Polsce
  Jan Paweł II a ziemia chrzanowska  W TAJEMNICZYM OGRODZIE  IKONY MDLITWĄ MALOWANE
  DAWNY CHRZANÓW na mapach, fotografiach
  OSTATNIA LOKOMOTYWA, czyli FABLOK w obiektywie Magdaleny i Marka Kowalskich
  POWSTANIE WIELKANOCNE 1916-2016
  LUDZIE DOBRZY JAK CHLEB
  OD OKARYNY DO TREMBITY
  NIEOBLICZALNE OBLICZA
  Kiedy Turek napoi konia w Wiśle
  POLIFONIE. Rysunek, malarstwo, rzeźba
  św. Anna
  Górnictwo Ziemi Chrzanowskiej
  Świat zmysłów
  Design bez granic
  Ze szkicownikiem przez życie. Twórczość Henryka Uziembły
  Chrzanowski przegląd sztuki więziennej
  Tabor Romski
  W krwawym polu, srebrne ptasze... Wystawa w 150. rocznicę Powstania Styczniowego
  Archiwum wystaw czasowych - 2012
  Archiwum wystaw czasowych - 2011
  Archiwum wystaw czasowych - 2010
  Archiwum wystaw czasowych - 2009
  Archiwum wystaw czasowych - 2008  VI PKH
  Wyniki VI PKH  VII Festiwal Muzyczny DIALOG KULTUR
  Wakacje w Muzeum 2016
  Oferta edukacyjna Muzeum w Chrzanowie
  Informacje ogólne o zajęciach w Muzeum
  Wolontariat w Muzeum
  Oferta edukacyjna dla przedszkoli
  Oferta edukacyjna dla szkół podstawowych
  Oferta edukacyjna dla gimnazjów
  Oferta edukacyjna dla szkół ponadgimnazjalnych
  Warsztaty - Dziwne odciski na dokumentach
  Warsztaty plastyczne - Papierowe ZOO
  Warsztaty - Projektujemy wystawę
  Warsztaty - Symbolika świąt Bożego Narodzenia. Ozdoby bożonarodzeniowe.
  Warsztaty - Warsztaty wycinanki żydowskiej
  Warsztaty - Wielkanocne dekoracje
  Warsztaty - Wycinanki nie tylko żydowskiej
  Warsztaty - Zabawa z grafiką
  Wędrówki z mgr Piotrem Grzegorzkiem
  Karta Dużej Rodziny  Kurier Muzealny  V JARMARK MIKOŁAJSKI - MY SŁOWIANIE
  IV Jarmark Mikołajski - Szlachecka zawierucha
  IV JARMARK MIKOŁAJSKI Pt. SZLACHECKA ZAWIERUCHA - Fotorelacja
  III Średniowieczny Jarmark Mikołajski - galeria
  III Średniowieczny Jarmark Mikołajski - program
  Fotoreportaż z II Średniowiecznego Jarmarku Mikolajskiego - fot. K. Strosznajder


  Projekt: Galeria podwórkowa
  Galeria Podwórkowa - 18.03.2014
  Galeria Podwórkowa - 19.02.2014 r.
  Galeria podwórkowa 23.10.2013  NOWOŚĆ! Kolekcja flory karbońskiej z KWK Brzeszcze
  NOWOŚĆ! Kolekcja okazów geologicznych ZGT Trzebionka
  Kolekcja papieska
  Biżuteria patriotyczna
  Szkło z XIX wieku
  Judaika
  Kolekcja zegarów  Nowość!!! Lista Chrzanowian z dawnego powiatu w I wojnie światowej
  Nowość !!! Lista żołnierzy pochowanych na cmentarzach z I wojny światowej nr 444 i 445
  Materiały do flory naczyniowej Balina Małego
  Z historii miasta
  Z historii muzeum
  Ogród geologiczny im. doktora Mariana Kuca
  Lista chrzanowskich Żydów zgładzonych w latach 1939-1945
  Ludność Żydowska miasta Trzebini– Ofiary Holocaustu
  dr Marian Kuc - materiały biograficzne  Pracownicy muzeum
  Zamówienia publiczne
  BIP
  Rada Muzeum
  Sprawozdanie z działalności za rok 2008
  Sprawozdanie z działalności za rok 2009
  Sprawozdanie z działalności za rok 2010
  Sprawozdania z działalności za lata 2011-2016


  Prawa autorskie
Katalog okazów geologicznych ZG Trzebionka

Kolekcja okazów geologicznych z Zakładów Górniczych Trzebionka S.A. w Trzebini

     7 lutego 2011 roku Likwidator  Zakładów Górniczych Trzebionka S.A. przekazał do Muzeum im. Ireny i Mieczysława Mazarakich w Chrzanowie kolekcję okazów geologicznych gromadzoną  w kopalni Trzebionka począwszy od lat 1965 - 68 aż do zakończenia działalności górniczej roku 2009 (w roku 1974 włączono do niej część kolekcji o podobnym charakterze z likwidowanej wówczas kopalni Matylda w Chrzanowie). Wchodzące w jej skład 222 okazy skał i minerałów zebrano podczas opróbowania złoża, kartowania wyrobisk oraz nadzoru nad rozpoznaniem i eksploatacją złoża.


     Dokonali tego pracownicy kopalnianej służby geologicznej - w porządku alfabetycznym: Marek BĄK, Janusz FRĄCZEK, Władysław KAPŁOŃSKI, Franciszek KASZUBA, Józef KILIAN, Krystyna KONIK, Andrzej KRYZA, Krzysztof MATYJA, Stanisław PANEK, Zbigniew PAWLIKOWSKI, Piotr  SOBCZYŃSKI, Marek SZUWARZYŃSKI, Jerzy WINCZAKIEWICZ i Eugeniusz WOJNAR. Zgromadzono materiał dwojakiego rodzaju:
(1) okazy reprezentujące odmiany rud i skał bocznych charakterystyczne dla złóż w niecce chrzanowskiej;
(2) okazy reprezentujące osobliwości mineralogiczne i nietypowe formy mineralizacji.

Poczynając od roku 1974 kolekcja była eksponowana w czterech gablotach na I piętrze w budynku cechowni, obok biur działu geologicznego. Była ona wielokrotnie demonstrowana odwiedzającym kopalnię geologom z wielu krajów, a także odbywającym tu praktyki i staże młodym adeptom geologii.     Wiele z tworzących ją okazów (albo okazów do nich podobnych) stało się inspiracją dla szczegółowych opracowań naukowych, choć jako całość kolekcja nie była do tej pory opracowana. Ta kolekcja zawiera 2 okazy z kopalni Jaworzno, 15 okazów z kopalni Matylda w Chrzanowie oraz 205 okazów ściśle związanych z Trzebionką. W sumie Muzeum w Chrzanowie posiada około 500 okazów geologicznych związanych tylko z kopalnią Trzebionka.

 

     Po likwidacji kopalni kolekcja będzie służyć zachowaniu przyrodniczego obrazu wyeksploatowanych złóż rud cynku i ołowiu okręgu chrzanowskiego. Dlatego też przejęcie jej przez naszą placówkę było najbardziej słusznym rozwiązaniem. Obecnie trwają pracę nad naukowym opracowaniem zbioru i przygotowaniem go do udostępnienia zainteresowanym. Na razie większość zbioru jest przechowywana w ten sposób.

 Poniżej udostępniono ilustrowany katalogu kolekcji o pobrania w wersji PDF.

     Okazy nie będą wypożyczane na zewnątrz. Zapoznawanie się z nie eksponowaną częścią zbioru będzie możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu terminu oraz zakresu.
Obecnie na wystawie stałej jest eksponowanych 25 okazów.


     Tę część wystawy stałej wzbogacają również następujące plansze wykonane przez Bartoneca na początku XX wieku.


     U góry znajduje się plansza - Profile durch die Erzlagerstatten auf Galman u. Nowa Gora. U dołu po lewej stronie Ułożenie rud cynkowych i ołowianych w Zachodniej Galicyi. U dołu po prawej stronie Profile durch die Erzlagerstatten in Trzebionka.

 

Serdecznie zapraszamy.

 

Piotr Grzegorzek na podstawie materiałów Marka Szuwarzyńskiego.


6 221 KB
   Kolekcja geologiczna - część 1


7 330 KB
    Kolekcja geologiczna - część 2


7 160 KB
   Kolekcja geologiczna - część 3


5 968 KB
   Kolekcja geologiczna - część 4


6 539 KB
   Kolekcja geologiczna - część 5


5 559 KB
   Kolekcja geologiczna - część 6


5 365 KB
   Kolekcja geologiczna - część 7


4 109 KB
  

Kolekcja geologiczna - część 8

 5 683 KB
   Kolekcja geologiczna - część 9

LIOOSYS CMS - web content management