Strona główna
  Kontakty
  Cennik biletów
  Jak do nas dojechać
  Misja muzeum
  Aktualności, zapowiedzi, nowości ...
  Program readaptacji społecznej Cienie przeszłości  Budynek główny
  Dom Urbańczyka
  Cmentarz żydowski  Kawiarnia naukowa - ogólne założenia
  XVII wykład - Zwyczaj dziadów wielkanocnych na Kątach w Chrzanowie
  XV wykład - Australia
  XIV wykład - Czy św. Mikołaj był i jest patronem Chrzanowa?
  XIII wykład - Georóżnorodność w ogrodzie, czyli Muzeum geologiczne pod otwartym niebem
  Kawiarnia Naukowa - Archiwum
  Wydawnictwa dostępne w Muzeum
  Reprint Monografii Jana Pęckowskiego z 1934 r.
  Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Ziemi Chrzanowskiej
  Chrzanowskie Zeszyty Muzealne Tom III. W pamięci i w sercu - Chrzanów we wspomnieniach Berka Grajowera
  Chrzanowianie na starej fotografii  Skały i minerały ziemi chrzanowskiej
  Flora i fauna okolic Chrzanowa
  Pradzieje regionu chrzanowskiego
  W synagodze i domu żydowskim
  FABLOK – Pierwsza Fabryka Lokomotyw w Polsce
  Jan Paweł II a ziemia chrzanowska  W TAJEMNICZYM OGRODZIE  IKONY MDLITWĄ MALOWANE
  DAWNY CHRZANÓW na mapach, fotografiach
  OSTATNIA LOKOMOTYWA, czyli FABLOK w obiektywie Magdaleny i Marka Kowalskich
  POWSTANIE WIELKANOCNE 1916-2016
  LUDZIE DOBRZY JAK CHLEB
  OD OKARYNY DO TREMBITY
  NIEOBLICZALNE OBLICZA
  Kiedy Turek napoi konia w Wiśle
  POLIFONIE. Rysunek, malarstwo, rzeźba
  św. Anna
  Górnictwo Ziemi Chrzanowskiej
  Świat zmysłów
  Design bez granic
  Ze szkicownikiem przez życie. Twórczość Henryka Uziembły
  Chrzanowski przegląd sztuki więziennej
  Tabor Romski
  W krwawym polu, srebrne ptasze... Wystawa w 150. rocznicę Powstania Styczniowego
  Archiwum wystaw czasowych - 2012
  Archiwum wystaw czasowych - 2011
  Archiwum wystaw czasowych - 2010
  Archiwum wystaw czasowych - 2009
  Archiwum wystaw czasowych - 2008  VI PKH
  Wyniki VI PKH  VII Festiwal Muzyczny DIALOG KULTUR
  Wakacje w Muzeum 2016
  Oferta edukacyjna Muzeum w Chrzanowie
  Informacje ogólne o zajęciach w Muzeum
  Wolontariat w Muzeum
  Oferta edukacyjna dla przedszkoli
  Oferta edukacyjna dla szkół podstawowych
  Oferta edukacyjna dla gimnazjów
  Oferta edukacyjna dla szkół ponadgimnazjalnych
  Warsztaty - Dziwne odciski na dokumentach
  Warsztaty plastyczne - Papierowe ZOO
  Warsztaty - Projektujemy wystawę
  Warsztaty - Symbolika świąt Bożego Narodzenia. Ozdoby bożonarodzeniowe.
  Warsztaty - Warsztaty wycinanki żydowskiej
  Warsztaty - Wielkanocne dekoracje
  Warsztaty - Wycinanki nie tylko żydowskiej
  Warsztaty - Zabawa z grafiką
  Wędrówki z mgr Piotrem Grzegorzkiem
  Karta Dużej Rodziny  Kurier Muzealny  V JARMARK MIKOŁAJSKI - MY SŁOWIANIE
  IV Jarmark Mikołajski - Szlachecka zawierucha
  IV JARMARK MIKOŁAJSKI Pt. SZLACHECKA ZAWIERUCHA - Fotorelacja
  III Średniowieczny Jarmark Mikołajski - galeria
  III Średniowieczny Jarmark Mikołajski - program
  Fotoreportaż z II Średniowiecznego Jarmarku Mikolajskiego - fot. K. Strosznajder


  Projekt: Galeria podwórkowa
  Galeria Podwórkowa - 18.03.2014
  Galeria Podwórkowa - 19.02.2014 r.
  Galeria podwórkowa 23.10.2013  NOWOŚĆ! Kolekcja flory karbońskiej z KWK Brzeszcze
  NOWOŚĆ! Kolekcja okazów geologicznych ZGT Trzebionka
  Kolekcja papieska
  Biżuteria patriotyczna
  Szkło z XIX wieku
  Judaika
  Kolekcja zegarów


  Nowość!!! Lista Chrzanowian z dawnego powiatu w I wojnie światowej
  Nowość !!! Lista żołnierzy pochowanych na cmentarzach z I wojny światowej nr 444 i 445
  Materiały do flory naczyniowej Balina Małego
  Z historii miasta
  Z historii muzeum
  Ogród geologiczny im. doktora Mariana Kuca
  Lista chrzanowskich Żydów zgładzonych w latach 1939-1945
  Ludność Żydowska miasta Trzebini– Ofiary Holocaustu
  dr Marian Kuc - materiały biograficzne  Pracownicy muzeum
  Zamówienia publiczne
  BIP
  Rada Muzeum
  Sprawozdanie z działalności za rok 2008
  Sprawozdanie z działalności za rok 2009
  Sprawozdanie z działalności za rok 2010
  Sprawozdania z działalności za lata 2011-2016

  Prawa autorskie

KONKURS FOTOGRAFICZNY

Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich oraz Sieć Hurtowni Elektrycznych ETAK, Tygodnik Ziemi Chrzanowskiej „Przełom”, FotoKowalski ogłaszają Konkurs Fotograficzny „Chrzanów wczoraj i dziś na fotografii”.


Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich oraz Sieć Hurtowni Elektrycznych ETAK, Tygodnik Ziemi Chrzanowskiej „Przełom”, FotoKowalski ogłasza Konkurs Fotograficzny „Chrzanów wczoraj i dziś na fotografii”.
Celem jest wykonanie prac, zestawiających fotografie, które przedstawiają wygląd miasta i gminy Chrzanów „wczoraj i dziś”. W prywatnych archiwach znajdują się zdjęcia sprzed lat, które ukazują bardziej lub mniej znane miejsca naszego miasta. Prosimy, by skomponować je z fotografiami wykonanymi współcześnie. Ciekawy jest wygląd np. kościoła, ulicy, placu, zaułka, szkoły itp. przed laty w porównaniu do dnia dzisiejszego. Nagrodą dla laureatów i wyróżnionych będą dyplomy, cenne niespodzianki oraz możliwość prezentacji prac na Wystawie Pokonkursowej w Muzeum.
Regulamin Konkursu znajduje się na stronie internetowej Muzeum w Chrzanowie www.muzeum.chrzanow.pl  (poniżej). Dodatkowe informacje można uzyskać w budynku Muzeum, ul. Mickiewicza 13 (tel. 32 623 51 73) w godzinach pracy placówki u Koordynatora Konkursu, historyka, Marty Gawor.
Zapraszamy do udziału!

 
REGULAMIN
Konkurs Fotograficzny „Chrzanów wczoraj i dziś na fotografii”
20.07.2016-10.10.2016
I. Organizator

1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Chrzanów wczoraj i dziś na fotografii”, zwanego dalej Konkursem jest Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich, zwany dalej Organizatorem.
2. Współorganizatorami Konkursu są:
a) Sieć Hurtowni Elektrycznych ETAK,
b) Tygodnik Ziemi Chrzanowskiej „Przełom”,
c) FotoKowalski.

II. Cel i tematyka konkursu

1. Celem Konkursu jest zarejestrowanie zmian, jakie zaszły w wyglądzie miasta i gminy Chrzanowa.
2. Tematem są podobieństwa i różnice urbanistyczne i architektoniczne miasta Chrzanowa i okolic.
3. Uczestnicy proszeni są, by sięgnęli do domowych archiwów po stare zdjęcia ukazujące wygląd dawnego Chrzanowa lub gminy i zestawili je z fotografiami wykonanymi obecnie, które ukazują te same miejsca. W ten sposób ukazane zostaną zmiany, jakie zaszły w wyglądzie zabudowy i zagospodarowania ulic, placów, obiektów.
4. Zdjęcia mogą przedstawiać miejsca uwiecznione na „starych” fotografiach, wykonanych najpóźniej do 1989 r. połączone z fotografiami aktualnymi,
tzn. zrobionymi nie wcześniej niż po 01.01.2016 r..

III. Uczestnicy

1. Konkurs adresowany jest do mieszkańców powiatu chrzanowskiego, ale i osób zamieszkujących poza nim, amatorów fotografii.
2. Skierowany jest do dwóch grup wiekowych:
- dla dzieci i młodzieży do lat 18 - kategoria I
- dla osób powyżej 18 lat  - kategoria II.

IV. Zasady przeprowadzania i przebieg Konkursu

1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i bezpłatne.
2. Uczestnicy zgłaszają swój udział poprzez przesłanie swoich prac na Konkurs. Praca powinna stanowić kompozycję składającą się z dwóch zdjęć: archiwalnego
i współczesnego. Całość zestawiona na podłożu formatu najmniej 30x40 cm. Uczestnicy proszeni są też o dołączenie cyfrowej wersji zdjęć na płycie CD – rozdzielczość 300dpi (lub umożliwienie Organizatorowi ich zeskanowania).
3. Jedna osoba może zgłosić do Konkursu maksymalnie 3 komplety zdjęć (3 prace).
4. Wraz ze zdjęciami Uczestnik przesyła następujące informacje:
a) dane personalne Uczestnika (imię, nazwisko i adres, wiek; numer telefonu i adres e-mail-jeżeli Uczestnik go posiada)
b) tytuł pracy
c) informacje dotyczące czasu i miejsca wykonania zdjęć oraz ewentualnie autora
w przypadku „starego” zdjęcia, jeżeli jest on inny niż Uczestnik Konkursu
d) oświadczenie, że Uczestnik jest właścicielem zdjęcia i autorskich praw majątkowych do niego (do pobrania ze strony Muzeum w Chrzanowie
od 11.08.2016 r.)
e) oświadczenia dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Konkursu przez Organizatorów (do pobrania ze strony Muzeum w Chrzanowie
od 11.08.2016 r. - menu w lewej kolumnie)
f) oświadczenie o przekazaniu autorskich praw majątkowych przez Uczestnika
na rzecz Organizatora (do pobrania ze strony Muzeum w Chrzanowie od 11.08.2016 r. - menu w lewej kolumnie)
5. Prace można dostarczyć osobiście do budynku Muzeum w Chrzanowie,
ul. Mickiewicza 13 lub Domu Urbańczyka Oddziału Wystaw Czasowych Muzeum
w Chrzanowie, al. Henryka 16 lub przesłać pocztą na adres siedziby głównej Muzeum (decyduje data dostarczenia przesyłki) do 10.10.2016 r. Powinny one być umieszczone wraz z dołączonymi doń informacjami i oświadczeniami w zamkniętej kopercie
z dopiskiem „Chrzanów wczoraj i dziś na fotografii” i określeniem kategorii I lub II.
6. Prace nagrodzone i wyróżnione przez Jury zostaną zaprezentowane podczas Wystawy Pokonkursowej „Chrzanów wczoraj i dziś na fotografii”, która będzie prezentowana
w piwniczce Domu Urbańczyka Oddziału Wystaw Czasowych Muzeum
w Chrzanowie, al. Henryka 16.
7. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody
na zamieszczenie fotografii na Wystawie Pokonkursowej.
8. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały
ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych
i osobistych praw autorskich, oraz że osoba przekazująca prace konkursowe ma zgody osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, i uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie opisanym w punkcie 6 powyżej.
W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku
ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.
9. Prace niespełniające wymogów Regulaminu Konkursu zostaną odrzucone.

V. Ocena prac i rozstrzygnięcie Konkursu.

1. Wszystkie prace nadesłane na Konkurs podlegają ocenie Jury, powołanego przez Dyrektora Muzeum w Chrzanowie.
2. Dokonując oceny prac Jury zwróci uwagę na:
a) czas powstania zdjęcia archiwalnego (fotografie ukazujące najbardziej odległy moment w historii Chrzanowa będą punktowane najwyżej)
b) unikatowość miejsca zarejestrowanego na fotografii lub niekonwencjonalność ujęcia miejsc i obiektów znanych
c) wyraz artystyczny pracy
3. Jury wskaże po trzy prace nagrodzone w każdej kategorii wiekowej oraz wyróżnienia dla Uczestników.
4. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla Uczestników Konkursu. Nie przysługuje
od nich odwołanie.
5. O decyzji Jury autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną poinformowani telefonicznie bądź pocztą elektroniczną.
6. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród oraz otwarcie Wystawy Pokonkursowej nastąpi 9.11.2016 r. w Domu Urbańczyka Oddziale Wystaw Czasowych Muzeum
w Chrzanowie, al. Henryka 16.
7. Wyniki Konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej Muzeum.

VI. Nagrody

1. Sponsorem Konkursu jest Sieć Hurtowni Elektrycznych ETAK.
2. Nagrodą dla laureatów będzie dyplom, cenna nagroda–niespodzianka oraz ekspozycja
na Wystawie Pokonkursowej. Autorzy wyróżnionych prac otrzymają dyplom
i prezentacja pracy na Wystawie.
3. Nagrody przydzieli Jury Konkursu.

VII. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich: www.muzeum.chrzanow.pl.
2. Na stronie internetowej Muzeum od 11.08.2016 r. dostępne są do pobrania oświadczenia Uczestnika Konkursu: www.muzeum.chrzanow.pl.
3. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.
4. Wszelkie kwestie nie ujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator
5. Informacje można uzyskać dzwoniąc pod nr telefonu: (32) 623 51 73 lub osobiście
w budynku Muzeum, ul. Mickiewicza 13 w godzinach otwarcia placówki u Koordynatora Konkursu, historyka Marty Gawor.


PowrótOdzwiedź nas na Facebook:

Muzeum w Chrzanowie     Projekt: Chrzanowski cmentarz, skarbiec pamięci
     Wirtualne Muzea Małopolski - Muzeum w Chrzanowie


     Krajobraz Małopolski na szklanych negatywach - ogólnie
     W negatywie… w pozytywie…


     76 rocznica likwidacji getta
     Gdzieś w chrzanowskim powiecie
     Szopki
     11 listopada 2018
     Burza o którą modliły się pokolenia polskie
     IX Festiwal Muzyczny Dialog Kultur
     Kartki z dziejów Chrzanowa
     Noc Muzeów 2018
     Sztetl Chrzanów 2018
     Wyniki konkursu historycznego
     Wystawa Wcielenia
     Dzień Żołnierzy Wyklętych


     Archiwum - Fotoreportaże - 2015
     Archiwum - Fotoreportaże - 2014
     Archiwum - Fotoreportaże - 2013
     Archiwum - Fotoreportaże - 2012
     Archiwum - Fotoreportaże - 2011
     Archiwum - Fotoreportaże - 2010
     Archiwum - Fotoreportaże - 2009
     Archiwum - Fotoreportaże - 2008
     Archiwum - Fotoreportaże 2016-2017Tapety na Twój pulpit
Lamus dworski

Lamus dworski


:. pobierz .:

Dom Urbańczyka

Dom Urbańczyka


:. pobierz .:

Cmentarz żydowski

Cmentarz żydowski


:. pobierz .:


Zapraszamy do zapoznania się z materiałami prezentowanymi w ChTVL dotyczącymi Muzeum w Chrzanowie.


.: zobacz :.Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej
PL 32-511 Wygiełzów, uL. Lipowiecka 3
Tel/fax + 48 32 210 93 13
www.visit.powiat-chrzanowski.pl
email: info@powiat-chrzanowski.pl


Kulturalny Chrzanów
www.kulturalnychrzanow.pl

LIOOSYS CMS - web content management