Strona główna
  Kontakty
  Cennik biletów
  Jak do nas dojechać
  Misja muzeum
  Aktualności, zapowiedzi, nowości ...
  Program readaptacji społecznej Cienie przeszłości  Budynek główny
  Dom Urbańczyka
  Cmentarz żydowski  Kawiarnia naukowa - ogólne założenia
  XVII wykład - Zwyczaj dziadów wielkanocnych na Kątach w Chrzanowie
  XV wykład - Australia
  XIV wykład - Czy św. Mikołaj był i jest patronem Chrzanowa?
  XIII wykład - Georóżnorodność w ogrodzie, czyli Muzeum geologiczne pod otwartym niebem
  Kawiarnia Naukowa - Archiwum
  Wydawnictwa dostępne w Muzeum
  Reprint Monografii Jana Pęckowskiego z 1934 r.
  Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Ziemi Chrzanowskiej
  Chrzanowskie Zeszyty Muzealne Tom III. W pamięci i w sercu - Chrzanów we wspomnieniach Berka Grajowera
  Chrzanowianie na starej fotografii  Skały i minerały ziemi chrzanowskiej
  Flora i fauna okolic Chrzanowa
  Pradzieje regionu chrzanowskiego
  W synagodze i domu żydowskim
  FABLOK – Pierwsza Fabryka Lokomotyw w Polsce
  Jan Paweł II a ziemia chrzanowska  W TAJEMNICZYM OGRODZIE  IKONY MDLITWĄ MALOWANE
  DAWNY CHRZANÓW na mapach, fotografiach
  OSTATNIA LOKOMOTYWA, czyli FABLOK w obiektywie Magdaleny i Marka Kowalskich
  POWSTANIE WIELKANOCNE 1916-2016
  LUDZIE DOBRZY JAK CHLEB
  OD OKARYNY DO TREMBITY
  NIEOBLICZALNE OBLICZA
  Kiedy Turek napoi konia w Wiśle
  POLIFONIE. Rysunek, malarstwo, rzeźba
  św. Anna
  Górnictwo Ziemi Chrzanowskiej
  Świat zmysłów
  Design bez granic
  Ze szkicownikiem przez życie. Twórczość Henryka Uziembły
  Chrzanowski przegląd sztuki więziennej
  Tabor Romski
  W krwawym polu, srebrne ptasze... Wystawa w 150. rocznicę Powstania Styczniowego
  Archiwum wystaw czasowych - 2012
  Archiwum wystaw czasowych - 2011
  Archiwum wystaw czasowych - 2010
  Archiwum wystaw czasowych - 2009
  Archiwum wystaw czasowych - 2008  VI PKH
  Wyniki VI PKH  VII Festiwal Muzyczny DIALOG KULTUR
  Wakacje w Muzeum 2016
  Oferta edukacyjna Muzeum w Chrzanowie
  Informacje ogólne o zajęciach w Muzeum
  Wolontariat w Muzeum
  Oferta edukacyjna dla przedszkoli
  Oferta edukacyjna dla szkół podstawowych
  Oferta edukacyjna dla gimnazjów
  Oferta edukacyjna dla szkół ponadgimnazjalnych
  Warsztaty - Dziwne odciski na dokumentach
  Warsztaty plastyczne - Papierowe ZOO
  Warsztaty - Projektujemy wystawę
  Warsztaty - Symbolika świąt Bożego Narodzenia. Ozdoby bożonarodzeniowe.
  Warsztaty - Warsztaty wycinanki żydowskiej
  Warsztaty - Wielkanocne dekoracje
  Warsztaty - Wycinanki nie tylko żydowskiej
  Warsztaty - Zabawa z grafiką
  Wędrówki z mgr Piotrem Grzegorzkiem
  Karta Dużej Rodziny  Kurier Muzealny  V JARMARK MIKOŁAJSKI - MY SŁOWIANIE
  IV Jarmark Mikołajski - Szlachecka zawierucha
  IV JARMARK MIKOŁAJSKI Pt. SZLACHECKA ZAWIERUCHA - Fotorelacja
  III Średniowieczny Jarmark Mikołajski - galeria
  III Średniowieczny Jarmark Mikołajski - program
  Fotoreportaż z II Średniowiecznego Jarmarku Mikolajskiego - fot. K. Strosznajder


  Projekt: Galeria podwórkowa
  Galeria Podwórkowa - 18.03.2014
  Galeria Podwórkowa - 19.02.2014 r.
  Galeria podwórkowa 23.10.2013  NOWOŚĆ! Kolekcja flory karbońskiej z KWK Brzeszcze
  NOWOŚĆ! Kolekcja okazów geologicznych ZGT Trzebionka
  Kolekcja papieska
  Biżuteria patriotyczna
  Szkło z XIX wieku
  Judaika
  Kolekcja zegarów


  Nowość!!! Lista Chrzanowian z dawnego powiatu w I wojnie światowej
  Nowość !!! Lista żołnierzy pochowanych na cmentarzach z I wojny światowej nr 444 i 445
  Materiały do flory naczyniowej Balina Małego
  Z historii miasta
  Z historii muzeum
  Ogród geologiczny im. doktora Mariana Kuca
  Lista chrzanowskich Żydów zgładzonych w latach 1939-1945
  Ludność Żydowska miasta Trzebini– Ofiary Holocaustu
  dr Marian Kuc - materiały biograficzne  Pracownicy muzeum
  Zamówienia publiczne
  BIP
  Rada Muzeum
  Sprawozdanie z działalności za rok 2008
  Sprawozdanie z działalności za rok 2009
  Sprawozdanie z działalności za rok 2010
  Sprawozdania z działalności za lata 2011-2016

  Prawa autorskie

prof. Tadeusz Urbańczyk

Tadeusz Urbańczyk urodził się 19 lipca 1887r. w Krakowie gdzie spędził dzieciństwo. Był synem Franciszka i Antoniny z Miaskowskich. Ojciec pełnił funkcję powiatowego budowniczego w Chrzanowie. Miał młodszego brata, Stanisława, notariusza. Kształcił się w ośmioletnim gimnazjum klasycznym OO Jezuitów w Chyrowie, które uformowało jego zdolności, charakter i poglądy. Studiował w Uniwersytecie Jagiellońskim filologie polską, klasyczną i germanistykę. Studia zakończył egzaminem profesorskim. Po studiach zamieszkał w domu rodzinnym w Chrzanowie przy al. Henryka 16. W 1927 r. zawarł związek małżeński z Ireną Giżejewską, z wykształcenia geografem. Mieli troje dzieci: Stanisława, Marię i Janinę. Był człowiekiem głęboko religijnym i tolerancyjnym.

Działalność nauczycielską rozpoczął w nowo powstałym prywatnym Gimnazjum realnym i tutaj, w Chrzanowie, z małymi przerwami, pracował do końca, porzucając ukochany zawód w czasie okupacji niemieckiej i między 1952 r. a 1956 rokiem.

W swojej długiej pracy pedagoga oraz nauczyciela Gimnazjum, potem Liceum Ogólno- kształcącego i innych szkół w mieście nauczał j. polskiego, historii, łaciny, greki i geografii; "zawiadywał" biblioteką uczniowską, prowadził wraz z innymi chór i orkiestrę gimnazjalną, był założycielem i kuratorem koła przyjaciół nauki im. A. Mickiewicza, zorganizował pomoc koleżeńską. Kiedy w 1916 r. Adolf Loewenfeld z grupą profesorów i uczniów Gimnazjum stworzył chór męski dorosłych, uczniów i młodzieży rzemieślniczej, Tadeusz Urbańczyk został jego pierwszym dyrygentem i kierownikiem artystycznym aż do 1939 r. Profesor sam chętnie grywał na fortepianie i puzonie, śpiewał. Przez wiele lat był honorowym członkiem "Sokoła", reżyserem, scenografem i duszą teatru amatorskiego w mieście. Po wojnie, w latach 1947-1948, bez skutku próbował ożywić te tradycje.

W okresie międzywojennym dom Profesora, ze swoistym od początku genius loci, był miejscem spotkań ludzi zaangażowanych w sprawy teatru amatorskiego i chóru "Żaby". Tu częstymi gośćmi bywali koledzy nauczyciele i mło- dzież ze swymi problemami życiowymi i naukowymi. W czasie dwu pierwszych lat okupacji niemieckiej dom przekształcił się w ośrodek tajnego nauczania. Także po II wojnie świato- wej skupiał liczne grono przyjaciół i uczniów Rodziny. Tadeusz Urbańczyk zmarł 19 sierpnia 1973 r. Został pochowany w grobowcu rodzinnym na cmentarzu w Chrzanowie.
32-500 Chrzanów,
al. Henryka 16
tel./fax (0 32) 623 43 07
e-mail: urbanczyk@muzeum.chrzanow.pl

 

Zapraszamy w:

poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki 8.30 - 14.30
środy 8.30 - 18.30
niedziele 12.00 - 16.00

 

Ceny biletów:

normalne - 3 zł
ulgowe -2 zł
lekcja muzealna - 3 zł
zwiedzanie grupowe dzieci z przewodnikiem- 3 zł
zwiedzanie grupowe dorosłych z przewodnikiem - 4 zł
lekcja w terenie - 3,50
zwiedzanie ogrodu geologicznego - 1 zł
lekcja warsztatowa- 4 zł
Bilet grupowy liczony jest od 8 osób

LIOOSYS CMS - web content management