Strona główna
  Kontakty
  Cennik biletów
  Jak do nas dojechać
  Misja muzeum
  Aktualności, zapowiedzi, nowości ...
  Program readaptacji społecznej Cienie przeszłości  Budynek główny
  Dom Urbańczyka
  Cmentarz żydowski  Kawiarnia naukowa - ogólne założenia
  XVII wykład - Zwyczaj dziadów wielkanocnych na Kątach w Chrzanowie
  XV wykład - Australia
  XIV wykład - Czy św. Mikołaj był i jest patronem Chrzanowa?
  XIII wykład - Georóżnorodność w ogrodzie, czyli Muzeum geologiczne pod otwartym niebem
  Kawiarnia Naukowa - Archiwum
  Wydawnictwa dostępne w Muzeum
  Reprint Monografii Jana Pęckowskiego z 1934 r.
  Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Ziemi Chrzanowskiej
  Chrzanowskie Zeszyty Muzealne Tom III. W pamięci i w sercu - Chrzanów we wspomnieniach Berka Grajowera
  Chrzanowianie na starej fotografii  Skały i minerały ziemi chrzanowskiej
  Flora i fauna okolic Chrzanowa
  Pradzieje regionu chrzanowskiego
  W synagodze i domu żydowskim
  FABLOK – Pierwsza Fabryka Lokomotyw w Polsce
  Jan Paweł II a ziemia chrzanowska  W TAJEMNICZYM OGRODZIE  IKONY MDLITWĄ MALOWANE
  DAWNY CHRZANÓW na mapach, fotografiach
  OSTATNIA LOKOMOTYWA, czyli FABLOK w obiektywie Magdaleny i Marka Kowalskich
  POWSTANIE WIELKANOCNE 1916-2016
  LUDZIE DOBRZY JAK CHLEB
  OD OKARYNY DO TREMBITY
  NIEOBLICZALNE OBLICZA
  Kiedy Turek napoi konia w Wiśle
  POLIFONIE. Rysunek, malarstwo, rzeźba
  św. Anna
  Górnictwo Ziemi Chrzanowskiej
  Świat zmysłów
  Design bez granic
  Ze szkicownikiem przez życie. Twórczość Henryka Uziembły
  Chrzanowski przegląd sztuki więziennej
  Tabor Romski
  W krwawym polu, srebrne ptasze... Wystawa w 150. rocznicę Powstania Styczniowego
  Archiwum wystaw czasowych - 2012
  Archiwum wystaw czasowych - 2011
  Archiwum wystaw czasowych - 2010
  Archiwum wystaw czasowych - 2009
  Archiwum wystaw czasowych - 2008  VI PKH
  Wyniki VI PKH  VII Festiwal Muzyczny DIALOG KULTUR
  Wakacje w Muzeum 2016
  Oferta edukacyjna Muzeum w Chrzanowie
  Informacje ogólne o zajęciach w Muzeum
  Wolontariat w Muzeum
  Oferta edukacyjna dla przedszkoli
  Oferta edukacyjna dla szkół podstawowych
  Oferta edukacyjna dla gimnazjów
  Oferta edukacyjna dla szkół ponadgimnazjalnych
  Warsztaty - Dziwne odciski na dokumentach
  Warsztaty plastyczne - Papierowe ZOO
  Warsztaty - Projektujemy wystawę
  Warsztaty - Symbolika świąt Bożego Narodzenia. Ozdoby bożonarodzeniowe.
  Warsztaty - Warsztaty wycinanki żydowskiej
  Warsztaty - Wielkanocne dekoracje
  Warsztaty - Wycinanki nie tylko żydowskiej
  Warsztaty - Zabawa z grafiką
  Wędrówki z mgr Piotrem Grzegorzkiem
  Karta Dużej Rodziny  Kurier Muzealny  V JARMARK MIKOŁAJSKI - MY SŁOWIANIE
  IV Jarmark Mikołajski - Szlachecka zawierucha
  IV JARMARK MIKOŁAJSKI Pt. SZLACHECKA ZAWIERUCHA - Fotorelacja
  III Średniowieczny Jarmark Mikołajski - galeria
  III Średniowieczny Jarmark Mikołajski - program
  Fotoreportaż z II Średniowiecznego Jarmarku Mikolajskiego - fot. K. Strosznajder


  Projekt: Galeria podwórkowa
  Galeria Podwórkowa - 18.03.2014
  Galeria Podwórkowa - 19.02.2014 r.
  Galeria podwórkowa 23.10.2013  NOWOŚĆ! Kolekcja flory karbońskiej z KWK Brzeszcze
  NOWOŚĆ! Kolekcja okazów geologicznych ZGT Trzebionka
  Kolekcja papieska
  Biżuteria patriotyczna
  Szkło z XIX wieku
  Judaika
  Kolekcja zegarów


  Nowość!!! Lista Chrzanowian z dawnego powiatu w I wojnie światowej
  Nowość !!! Lista żołnierzy pochowanych na cmentarzach z I wojny światowej nr 444 i 445
  Materiały do flory naczyniowej Balina Małego
  Z historii miasta
  Z historii muzeum
  Ogród geologiczny im. doktora Mariana Kuca
  Lista chrzanowskich Żydów zgładzonych w latach 1939-1945
  Ludność Żydowska miasta Trzebini– Ofiary Holocaustu
  dr Marian Kuc - materiały biograficzne  Pracownicy muzeum
  Zamówienia publiczne
  BIP
  Rada Muzeum
  Sprawozdanie z działalności za rok 2008
  Sprawozdanie z działalności za rok 2009
  Sprawozdanie z działalności za rok 2010
  Sprawozdania z działalności za lata 2011-2016

  Prawa autorskie

W STRONĘ NIEPODLEGŁOŚCI

 

              W związku z tegorocznymi obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Muzeum w Chrzanowie planuje szereg działań pod nazwą „W stronę Niepodległości”, do udziału w których serdecznie zapraszamy. Na realizację tego projektu otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach Programu Kultura – Interwencje 2018 ze środków Narodowego Centrum Kultury. Naszym partnerem jest Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie. Współpracują też z nami biblioteki gminne z terenu powiatu chrzanowskiego. Patronat medialny sprawują Tygodnik Ziemi Chrzanowskiej „Przełom” oraz Chrzanowska Telewizja Lokalna.

Wszelkich informacji udziela koordynator projektu „W stronę Niepodległej” z ramienia Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich, historyk, Marta Gawor: tel. (32) 623 51 73 (w godz. pracy Muzeum od. 800 do1500), e-mail: mgawor@muzeum.chrzanow.pl.
Prosimy o zapoznanie się z dołączonym programem i zapraszamy do włączenia się w planowane działania. 

 

Drodzy Państwo! Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie.
        W tym roku w całym kraju obchodzić będziemy jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. W naszych miejscowościach i powiecie nie może zabraknąć wydarzeń, które uświetnią tę rocznicę, dostarczając jednocześnie rzetelnej wiedzy na temat ówczesnych wydarzeń i ludzi w nich uczestniczących. Wydaje się, że Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich jest najlepszą instytucją, która takowe działania może zorganizować i właśnie to robi. 
       Zapraszamy do udziału w proponowanych wydarzeniach i do ich współtworzenia. Naszym celem jest przekazanie rzetelnej wiedzy historycznej, ukazanie wkładu naszych przodków w minione zdarzenia oraz radosne - nie sztampowe, sztywne i smutne - świętowanie urodzin II Rzeczpospolitej.
       Dlatego wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną w Chrzanowie zwracamy się do wszystkich mieszkańców powiatu chrzanowskiego o podzielenie się rodzinnymi wspomnieniami i opowieściami (ich udostępnienie lub wypożyczenie) o czasach I wojny światowej, powstawaniu i historii II RP, wszelkimi pamiątkami np. listami, zdjęciami, kartkami, dokumentami, przedmiotami życia codziennego i wojennego, tj. odznaczenia, medale, elementy umundurowania itp. Archiwalia i realia można przynosić do MBP i Muzeum w Chrzanowie. Współpracują też z nami filie MBP oraz biblioteki gminne w powiecie.
     Od września (do listopada) zostaną uruchomione w Muzeum i Bibliotece w Chrzanowie bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży przedszkoli i szkół powiatu chrzanowskiego oraz podopiecznych fundacji i domów opieki. Podczas nich uczestnicy otrzymają porcję wiedzy o historii I wojny, II RP oraz uczestnictwie w nich mieszkańców powiatu chrzanowskiego, dostosowaną w treści i metodach do wieku i możliwości percepcyjnych odbiorców. Wówczas też będą wykonane elementy nawiązujące do postaci Piłsudskiego i legionistów, które będzie można wykorzystać podczas bicia rekordu na największą ilość zgromadzonych legionistów w Chrzanowie, na który to happening zapraszamy.
   Przygotowana będzie wystawa plenerowa, którazostanie udostępniona do bezpłatnegowypożyczenia, poświęcona uczestnikom walk o niepodległość Polski podczas I wojny światowej i w okresie międzywojennym. Wystawa będzie prezentowana również na Rynku chrzanowskim. Zachęcamy do rezerwowania tej ekspozycji i jej wypożyczenia w dogodnym dla Państwa terminie.
     Natomiast 24 września br. w Domu Urbańczyka odbędzie się wernisaż wystawy czasowejpt. „…burza, o którą modliły się pokolenia. /T. Katelbach/”, poświęcona walkom na frontach I wojny światowej. Na podstawie zdjęć archiwalnych i przedmiotów z lat 1914-1918 ukazana będzie rzeczywistość wojenna i życie codzienne żołnierzy na europejskich frontach I wojny światowej.
    W ramach podejmowanych działań zapraszamy do uczestnictwa w konferencji dotyczącej zagadnień lat 1914-1918 oraz międzywojnia. Przedsięwzięciu towarzyszyć będzie publikacja poruszająca tę tematykę.
Dodatkowym wydarzeniem będzie koncert pieśni patriotycznych w nowej aranżacji i w wykonaniu chórów szkolnych i parafialnego.
     Ponadto od września do grudnia planowane są wykłady w ramach comiesięcznych spotkań pt. „Kawiarnia Naukowa”. Odbywać się one będą w Domu Urbańczyka przy Alei Henryka 16. I tak 26.09. Kamil Janicki, historyk i publicysta z Krakowa wygłosi referat nt. „Kobiety w walce o niepodległość”; 17.10; kustosz Muzeum w Chrzanowie, Anna Cieplińska-Jaglarz opowie o „Sztuce jako nośniku idei narodowo-wyzwoleńczych”; historyk sztuki, starszy kustosz Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Maria Zientara 14.11. przybliży zagadnienie „Sztuki Legionów Polskich”, a 12.12. starszy kustosz Muzeum w Chrzanowie, Marek Szymaszkiewicz pochyli się nad problemem cmentarzy chrzanowskich z czasów I wojny światowej w Chrzanowie.
      Serdecznie zapraszamy do współpracy i uczestnictwa w tych wydarzeniach.

 PowrótOdzwiedź nas na Facebook:

Muzeum w Chrzanowie     Projekt: Chrzanowski cmentarz, skarbiec pamięci
     Wirtualne Muzea Małopolski - Muzeum w Chrzanowie


     Krajobraz Małopolski na szklanych negatywach - ogólnie
     W negatywie… w pozytywie…


     76 rocznica likwidacji getta
     Gdzieś w chrzanowskim powiecie
     Szopki
     11 listopada 2018
     Burza o którą modliły się pokolenia polskie
     IX Festiwal Muzyczny Dialog Kultur
     Kartki z dziejów Chrzanowa
     Noc Muzeów 2018
     Sztetl Chrzanów 2018
     Wyniki konkursu historycznego
     Wystawa Wcielenia
     Dzień Żołnierzy Wyklętych


     Archiwum - Fotoreportaże - 2015
     Archiwum - Fotoreportaże - 2014
     Archiwum - Fotoreportaże - 2013
     Archiwum - Fotoreportaże - 2012
     Archiwum - Fotoreportaże - 2011
     Archiwum - Fotoreportaże - 2010
     Archiwum - Fotoreportaże - 2009
     Archiwum - Fotoreportaże - 2008
     Archiwum - Fotoreportaże 2016-2017Tapety na Twój pulpit
Lamus dworski

Lamus dworski


:. pobierz .:

Dom Urbańczyka

Dom Urbańczyka


:. pobierz .:

Cmentarz żydowski

Cmentarz żydowski


:. pobierz .:


Zapraszamy do zapoznania się z materiałami prezentowanymi w ChTVL dotyczącymi Muzeum w Chrzanowie.


.: zobacz :.Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej
PL 32-511 Wygiełzów, uL. Lipowiecka 3
Tel/fax + 48 32 210 93 13
www.visit.powiat-chrzanowski.pl
email: info@powiat-chrzanowski.pl


Kulturalny Chrzanów
www.kulturalnychrzanow.pl

LIOOSYS CMS - web content management