Strona główna
  Kontakty
  Cennik biletów
  Jak do nas dojechać
  Misja muzeum
  Aktualności, zapowiedzi, nowości ...
  Program readaptacji społecznej Cienie przeszłości  Budynek główny
  Dom Urbańczyka
  Cmentarz żydowski  Kawiarnia naukowa - ogólne założenia
  XVII wykład - Zwyczaj dziadów wielkanocnych na Kątach w Chrzanowie
  XV wykład - Australia
  XIV wykład - Czy św. Mikołaj był i jest patronem Chrzanowa?
  XIII wykład - Georóżnorodność w ogrodzie, czyli Muzeum geologiczne pod otwartym niebem
  Kawiarnia Naukowa - Archiwum
  Wydawnictwa dostępne w Muzeum
  Reprint Monografii Jana Pęckowskiego z 1934 r.
  Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Ziemi Chrzanowskiej
  Chrzanowskie Zeszyty Muzealne Tom III. W pamięci i w sercu - Chrzanów we wspomnieniach Berka Grajowera
  Chrzanowianie na starej fotografii  Skały i minerały ziemi chrzanowskiej
  Flora i fauna okolic Chrzanowa
  Pradzieje regionu chrzanowskiego
  W synagodze i domu żydowskim
  FABLOK – Pierwsza Fabryka Lokomotyw w Polsce
  Jan Paweł II a ziemia chrzanowska  W TAJEMNICZYM OGRODZIE  IKONY MDLITWĄ MALOWANE
  DAWNY CHRZANÓW na mapach, fotografiach
  OSTATNIA LOKOMOTYWA, czyli FABLOK w obiektywie Magdaleny i Marka Kowalskich
  POWSTANIE WIELKANOCNE 1916-2016
  LUDZIE DOBRZY JAK CHLEB
  OD OKARYNY DO TREMBITY
  NIEOBLICZALNE OBLICZA
  Kiedy Turek napoi konia w Wiśle
  POLIFONIE. Rysunek, malarstwo, rzeźba
  św. Anna
  Górnictwo Ziemi Chrzanowskiej
  Świat zmysłów
  Design bez granic
  Ze szkicownikiem przez życie. Twórczość Henryka Uziembły
  Chrzanowski przegląd sztuki więziennej
  Tabor Romski
  W krwawym polu, srebrne ptasze... Wystawa w 150. rocznicę Powstania Styczniowego
  Archiwum wystaw czasowych - 2012
  Archiwum wystaw czasowych - 2011
  Archiwum wystaw czasowych - 2010
  Archiwum wystaw czasowych - 2009
  Archiwum wystaw czasowych - 2008  VI PKH
  Wyniki VI PKH  VII Festiwal Muzyczny DIALOG KULTUR
  Wakacje w Muzeum 2016
  Oferta edukacyjna Muzeum w Chrzanowie
  Informacje ogólne o zajęciach w Muzeum
  Wolontariat w Muzeum
  Oferta edukacyjna dla przedszkoli
  Oferta edukacyjna dla szkół podstawowych
  Oferta edukacyjna dla gimnazjów
  Oferta edukacyjna dla szkół ponadgimnazjalnych
  Warsztaty - Dziwne odciski na dokumentach
  Warsztaty plastyczne - Papierowe ZOO
  Warsztaty - Projektujemy wystawę
  Warsztaty - Symbolika świąt Bożego Narodzenia. Ozdoby bożonarodzeniowe.
  Warsztaty - Warsztaty wycinanki żydowskiej
  Warsztaty - Wielkanocne dekoracje
  Warsztaty - Wycinanki nie tylko żydowskiej
  Warsztaty - Zabawa z grafiką
  Wędrówki z mgr Piotrem Grzegorzkiem
  Karta Dużej Rodziny  Kurier Muzealny  V JARMARK MIKOŁAJSKI - MY SŁOWIANIE
  IV Jarmark Mikołajski - Szlachecka zawierucha
  IV JARMARK MIKOŁAJSKI Pt. SZLACHECKA ZAWIERUCHA - Fotorelacja
  III Średniowieczny Jarmark Mikołajski - galeria
  III Średniowieczny Jarmark Mikołajski - program
  Fotoreportaż z II Średniowiecznego Jarmarku Mikolajskiego - fot. K. Strosznajder


  Projekt: Galeria podwórkowa
  Galeria Podwórkowa - 18.03.2014
  Galeria Podwórkowa - 19.02.2014 r.
  Galeria podwórkowa 23.10.2013  NOWOŚĆ! Kolekcja flory karbońskiej z KWK Brzeszcze
  NOWOŚĆ! Kolekcja okazów geologicznych ZGT Trzebionka
  Kolekcja papieska
  Biżuteria patriotyczna
  Szkło z XIX wieku
  Judaika
  Kolekcja zegarów


  Nowość!!! Lista Chrzanowian z dawnego powiatu w I wojnie światowej
  Nowość !!! Lista żołnierzy pochowanych na cmentarzach z I wojny światowej nr 444 i 445
  Materiały do flory naczyniowej Balina Małego
  Z historii miasta
  Z historii muzeum
  Ogród geologiczny im. doktora Mariana Kuca
  Lista chrzanowskich Żydów zgładzonych w latach 1939-1945
  Ludność Żydowska miasta Trzebini– Ofiary Holocaustu
  dr Marian Kuc - materiały biograficzne  Pracownicy muzeum
  Zamówienia publiczne
  BIP
  Rada Muzeum
  Sprawozdanie z działalności za rok 2008
  Sprawozdanie z działalności za rok 2009
  Sprawozdanie z działalności za rok 2010
  Sprawozdania z działalności za lata 2011-2016

  Prawa autorskie

KONKURS FOTOGRAFICZNY

Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich oraz Sieć Hurtowni Elektrycznych ETAK, Tygodnik Ziemi Chrzanowskiej „Przełom", FotoKowalski ogłaszają Konkurs Fotograficzny „Chrzanów wczoraj i dziś na fotografii".

Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich oraz Sieć Hurtowni Elektrycznych ETAK, Tygodnik Ziemi Chrzanowskiej „Przełom", FotoKowalski ogłasza Konkurs Fotograficzny „Chrzanów wczoraj i dziś na fotografii".
Celem jest wykonanie prac, zestawiających fotografie, które przedstawiają wygląd miasta i gminy Chrzanów „wczoraj i dziś". W prywatnych archiwach znajdują się zdjęcia sprzed lat, które ukazują bardziej lub mniej znane miejsca naszego miasta. Prosimy, by skomponować je z fotografiami wykonanymi współcześnie. Ciekawy jest wygląd np. kościoła, ulicy, placu, zaułka, szkoły itp. przed laty w porównaniu do dnia dzisiejszego. Nagrodą dla laureatów i wyróżnionych będą dyplomy, cenne niespodzianki oraz możliwość prezentacji prac na Wystawie Pokonkursowej w Muzeum.
Regulamin Konkursu znajduje się na stronie internetowej Muzeum w Chrzanowie www.muzeum.chrzanow.pl (poniżej). Dodatkowe informacje można uzyskać w budynku Muzeum, ul. Mickiewicza 13 (tel. 32 623 51 73) w godzinach pracy placówki u Koordynatora Konkursu, historyka, Marty Gawor.
Zapraszamy do udziału!

 

 

 

 

 


REGULAMIN
Konkurs Fotograficzny „Chrzanów wczoraj i dziś na fotografii"
20.07.2016-10.10.2016
I. Organizator

 


1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Chrzanów wczoraj i dziś na fotografii", zwanego dalej Konkursem jest Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich, zwany dalej Organizatorem.
2. Współorganizatorami Konkursu są:
a) Sieć Hurtowni Elektrycznych ETAK,
b) Tygodnik Ziemi Chrzanowskiej „Przełom",
c) FotoKowalski.

 


II. Cel i tematyka konkursu

 


1. Celem Konkursu jest zarejestrowanie zmian, jakie zaszły w wyglądzie miasta i gminy Chrzanowa.
2. Tematem są podobieństwa i różnice urbanistyczne i architektoniczne miasta Chrzanowa i okolic.
3. Uczestnicy proszeni są, by sięgnęli do domowych archiwów po stare zdjęcia ukazujące wygląd dawnego Chrzanowa lub gminy i zestawili je z fotografiami wykonanymi obecnie, które ukazują te same miejsca. W ten sposób ukazane zostaną zmiany, jakie zaszły w wyglądzie zabudowy i zagospodarowania ulic, placów, obiektów.
4. Zdjęcia mogą przedstawiać miejsca uwiecznione na „starych" fotografiach, wykonanych najpóźniej do 1989 r. połączone z fotografiami aktualnymi,
tzn. zrobionymi nie wcześniej niż po 01.01.2016 r..

 


III. Uczestnicy

 


1. Konkurs adresowany jest do mieszkańców powiatu chrzanowskiego, ale i osób zamieszkujących poza nim, amatorów fotografii.
2. Skierowany jest do dwóch grup wiekowych:
- dla dzieci i młodzieży do lat 18 - kategoria I
- dla osób powyżej 18 lat - kategoria II.

 


IV. Zasady przeprowadzania i przebieg Konkursu

 


1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i bezpłatne.
2. Uczestnicy zgłaszają swój udział poprzez przesłanie swoich prac na Konkurs. Praca powinna stanowić kompozycję składającą się z dwóch zdjęć: archiwalnego
i współczesnego. Całość zestawiona na podłożu formatu najmniej 30x40 cm. Uczestnicy proszeni są też o dołączenie cyfrowej wersji zdjęć na płycie CD - rozdzielczość 300dpi (lub umożliwienie Organizatorowi ich zeskanowania).
3. Jedna osoba może zgłosić do Konkursu maksymalnie 3 komplety zdjęć (3 prace).
4. Wraz ze zdjęciami Uczestnik przesyła następujące informacje:
a) dane personalne Uczestnika (imię, nazwisko i adres, wiek; numer telefonu i adres e-mail-jeżeli Uczestnik go posiada)
b) tytuł pracy
c) informacje dotyczące czasu i miejsca wykonania zdjęć oraz ewentualnie autora
w przypadku „starego" zdjęcia, jeżeli jest on inny niż Uczestnik Konkursu
d) oświadczenie, że Uczestnik jest właścicielem zdjęcia i autorskich praw majątkowych do niego (do pobrania ze strony Muzeum w Chrzanowie
od 11.08.2016 r.)
e) oświadczenia dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Konkursu przez Organizatorów (do pobrania ze strony Muzeum w Chrzanowie
od 11.08.2016 r. - menu w lewej kolumnie)
f) oświadczenie o przekazaniu autorskich praw majątkowych przez Uczestnika
na rzecz Organizatora (do pobrania ze strony Muzeum w Chrzanowie od 11.08.2016 r. - menu w lewej kolumnie)
5. Prace można dostarczyć osobiście do budynku Muzeum w Chrzanowie,
ul. Mickiewicza 13 lub Domu Urbańczyka Oddziału Wystaw Czasowych Muzeum
w Chrzanowie, al. Henryka 16 lub przesłać pocztą na adres siedziby głównej Muzeum (decyduje data dostarczenia przesyłki) do 10.10.2016 r. Powinny one być umieszczone wraz z dołączonymi doń informacjami i oświadczeniami w zamkniętej kopercie
z dopiskiem „Chrzanów wczoraj i dziś na fotografii" i określeniem kategorii I lub II.
6. Prace nagrodzone i wyróżnione przez Jury zostaną zaprezentowane podczas Wystawy Pokonkursowej „Chrzanów wczoraj i dziś na fotografii", która będzie prezentowana
w piwniczce Domu Urbańczyka Oddziału Wystaw Czasowych Muzeum
w Chrzanowie, al. Henryka 16.
7. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody
na zamieszczenie fotografii na Wystawie Pokonkursowej.
8. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały
ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych
i osobistych praw autorskich, oraz że osoba przekazująca prace konkursowe ma zgody osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, i uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie opisanym w punkcie 6 powyżej.
W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku
ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.
9. Prace niespełniające wymogów Regulaminu Konkursu zostaną odrzucone.

 


V. Ocena prac i rozstrzygnięcie Konkursu.

 


1. Wszystkie prace nadesłane na Konkurs podlegają ocenie Jury, powołanego przez Dyrektora Muzeum w Chrzanowie.
2. Dokonując oceny prac Jury zwróci uwagę na:
a) czas powstania zdjęcia archiwalnego (fotografie ukazujące najbardziej odległy moment w historii Chrzanowa będą punktowane najwyżej)
b) unikatowość miejsca zarejestrowanego na fotografii lub niekonwencjonalność ujęcia miejsc i obiektów znanych
c) wyraz artystyczny pracy
3. Jury wskaże po trzy prace nagrodzone w każdej kategorii wiekowej oraz wyróżnienia dla Uczestników.
4. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla Uczestników Konkursu. Nie przysługuje
od nich odwołanie.
5. O decyzji Jury autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną poinformowani telefonicznie bądź pocztą elektroniczną.
6. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród oraz otwarcie Wystawy Pokonkursowej nastąpi 9.11.2016 r. w Domu Urbańczyka Oddziale Wystaw Czasowych Muzeum
w Chrzanowie, al. Henryka 16.
7. Wyniki Konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej Muzeum.

 


VI. Nagrody

 


1. Sponsorem Konkursu jest Sieć Hurtowni Elektrycznych ETAK.
2. Nagrodą dla laureatów będzie dyplom, cenna nagroda-niespodzianka oraz ekspozycja
na Wystawie Pokonkursowej. Autorzy wyróżnionych prac otrzymają dyplom
i prezentacja pracy na Wystawie.
3. Nagrody przydzieli Jury Konkursu.

 


VII. Postanowienia końcowe

 


1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich: www.muzeum.chrzanow.pl.
2. Na stronie internetowej Muzeum od 11.08.2016 r. dostępne są do pobrania oświadczenia Uczestnika Konkursu: www.muzeum.chrzanow.pl.
3. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.
4. Wszelkie kwestie nie ujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator
5. Informacje można uzyskać dzwoniąc pod nr telefonu: (32) 623 51 73 lub osobiście
w budynku Muzeum, ul. Mickiewicza 13 w godzinach otwarcia placówki u Koordynatora Konkursu, historyka Marty Gawor.PowrótOdzwiedź nas na Facebook:

Muzeum w Chrzanowie     Projekt: Chrzanowski cmentarz, skarbiec pamięci
     Wirtualne Muzea Małopolski - Muzeum w Chrzanowie


     Krajobraz Małopolski na szklanych negatywach - ogólnie
     W negatywie… w pozytywie…


     76 rocznica likwidacji getta
     Gdzieś w chrzanowskim powiecie
     Szopki
     11 listopada 2018
     Burza o którą modliły się pokolenia polskie
     IX Festiwal Muzyczny Dialog Kultur
     Kartki z dziejów Chrzanowa
     Noc Muzeów 2018
     Sztetl Chrzanów 2018
     Wyniki konkursu historycznego
     Wystawa Wcielenia
     Dzień Żołnierzy Wyklętych


     Archiwum - Fotoreportaże - 2015
     Archiwum - Fotoreportaże - 2014
     Archiwum - Fotoreportaże - 2013
     Archiwum - Fotoreportaże - 2012
     Archiwum - Fotoreportaże - 2011
     Archiwum - Fotoreportaże - 2010
     Archiwum - Fotoreportaże - 2009
     Archiwum - Fotoreportaże - 2008
     Archiwum - Fotoreportaże 2016-2017Tapety na Twój pulpit
Lamus dworski

Lamus dworski


:. pobierz .:

Dom Urbańczyka

Dom Urbańczyka


:. pobierz .:

Cmentarz żydowski

Cmentarz żydowski


:. pobierz .:


Zapraszamy do zapoznania się z materiałami prezentowanymi w ChTVL dotyczącymi Muzeum w Chrzanowie.


.: zobacz :.Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej
PL 32-511 Wygiełzów, uL. Lipowiecka 3
Tel/fax + 48 32 210 93 13
www.visit.powiat-chrzanowski.pl
email: info@powiat-chrzanowski.pl


Kulturalny Chrzanów
www.kulturalnychrzanow.pl

LIOOSYS CMS - web content management