Promocja książki Studia z dziejów miasta i regionu

Autorzy artykułów zamieszczonych w książce
Przemówienie dyrektora Muzeum Zbigniewa Mazura
Przemówienie dyrektora Muzeum Zbigniewa Mazura
Podziękowania dla prof. B. Krasnowolskiego
Wręczenie egzemplarza książki dla prof. B. Krasnowolskiego
Podziękowania dla prof. B. Krasnowolskiego
Podziękowania dla Marka Szymaszkiewicza
Podziękowania dla Michała Obersztyna
Licznie zgromadzeni goście
Przemówienie prof. B. Krasnowolskiego
Przemówienie Marka Szymaszkiewicza
Przemówienie Michała Obersztyna
Przemówienie Michała Obersztyna
Licznie zgromadzeni goście
Licznie zgromadzeni goście
Autor artykułu Andrzej Michalik
Autor artykułu Marek Szymaszkiewicz
Autor artykułu Marek Szymaszkiewicz
Autor artykułu Marek Szuwarzyński
Autor artykułu Aleksander Zygmunt Babiński
Autor artykułu Bogusław Krasnowolski
Głos zabrali również goście.
Pierwsze pytania odnośnie książki...
... i pierwsze odpowiedzi.
Podpisy autorskie, dedykacje, rozmowy z autorami
Podpisy autorskie, dedykacje, rozmowy z autorami
Podpisy autorskie, dedykacje, rozmowy z autorami

fot. Anna Kamieniecka