Strona główna
  Kontakty
  Cennik biletów
  Jak do nas dojechać
  Misja muzeum
  Aktualności, zapowiedzi, nowości ...
  Program readaptacji społecznej Cienie przeszłości  Budynek główny
  Dom Urbańczyka
  Cmentarz żydowski  Kawiarnia naukowa - ogólne założenia
  XVII wykład - Zwyczaj dziadów wielkanocnych na Kątach w Chrzanowie
  XV wykład - Australia
  XIV wykład - Czy św. Mikołaj był i jest patronem Chrzanowa?
  XIII wykład - Georóżnorodność w ogrodzie, czyli Muzeum geologiczne pod otwartym niebem
  Kawiarnia Naukowa - Archiwum
  Wydawnictwa dostępne w Muzeum
  Reprint Monografii Jana Pęckowskiego z 1934 r.
  Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Ziemi Chrzanowskiej
  Chrzanowskie Zeszyty Muzealne Tom III. W pamięci i w sercu - Chrzanów we wspomnieniach Berka Grajowera
  Chrzanowianie na starej fotografii  Skały i minerały ziemi chrzanowskiej
  Flora i fauna okolic Chrzanowa
  Pradzieje regionu chrzanowskiego
  W synagodze i domu żydowskim
  FABLOK – Pierwsza Fabryka Lokomotyw w Polsce
  Jan Paweł II a ziemia chrzanowska  W TAJEMNICZYM OGRODZIE  IKONY MDLITWĄ MALOWANE
  DAWNY CHRZANÓW na mapach, fotografiach
  OSTATNIA LOKOMOTYWA, czyli FABLOK w obiektywie Magdaleny i Marka Kowalskich
  POWSTANIE WIELKANOCNE 1916-2016
  LUDZIE DOBRZY JAK CHLEB
  OD OKARYNY DO TREMBITY
  NIEOBLICZALNE OBLICZA
  Kiedy Turek napoi konia w Wiśle
  POLIFONIE. Rysunek, malarstwo, rzeźba
  św. Anna
  Górnictwo Ziemi Chrzanowskiej
  Świat zmysłów
  Design bez granic
  Ze szkicownikiem przez życie. Twórczość Henryka Uziembły
  Chrzanowski przegląd sztuki więziennej
  Tabor Romski
  W krwawym polu, srebrne ptasze... Wystawa w 150. rocznicę Powstania Styczniowego
  Archiwum wystaw czasowych - 2012
  Archiwum wystaw czasowych - 2011
  Archiwum wystaw czasowych - 2010
  Archiwum wystaw czasowych - 2009
  Archiwum wystaw czasowych - 2008  VI PKH
  Wyniki VI PKH  VII Festiwal Muzyczny DIALOG KULTUR
  Wakacje w Muzeum 2016
  Oferta edukacyjna Muzeum w Chrzanowie
  Informacje ogólne o zajęciach w Muzeum
  Wolontariat w Muzeum
  Oferta edukacyjna dla przedszkoli
  Oferta edukacyjna dla szkół podstawowych
  Oferta edukacyjna dla gimnazjów
  Oferta edukacyjna dla szkół ponadgimnazjalnych
  Warsztaty - Dziwne odciski na dokumentach
  Warsztaty plastyczne - Papierowe ZOO
  Warsztaty - Projektujemy wystawę
  Warsztaty - Symbolika świąt Bożego Narodzenia. Ozdoby bożonarodzeniowe.
  Warsztaty - Warsztaty wycinanki żydowskiej
  Warsztaty - Wielkanocne dekoracje
  Warsztaty - Wycinanki nie tylko żydowskiej
  Warsztaty - Zabawa z grafiką
  Wędrówki z mgr Piotrem Grzegorzkiem
  Karta Dużej Rodziny  Kurier Muzealny  V JARMARK MIKOŁAJSKI - MY SŁOWIANIE
  IV Jarmark Mikołajski - Szlachecka zawierucha
  IV JARMARK MIKOŁAJSKI Pt. SZLACHECKA ZAWIERUCHA - Fotorelacja
  III Średniowieczny Jarmark Mikołajski - galeria
  III Średniowieczny Jarmark Mikołajski - program
  Fotoreportaż z II Średniowiecznego Jarmarku Mikolajskiego - fot. K. Strosznajder


  Projekt: Galeria podwórkowa
  Galeria Podwórkowa - 18.03.2014
  Galeria Podwórkowa - 19.02.2014 r.
  Galeria podwórkowa 23.10.2013  NOWOŚĆ! Kolekcja flory karbońskiej z KWK Brzeszcze
  NOWOŚĆ! Kolekcja okazów geologicznych ZGT Trzebionka
  Kolekcja papieska
  Biżuteria patriotyczna
  Szkło z XIX wieku
  Judaika
  Kolekcja zegarów  Nowość!!! Lista Chrzanowian z dawnego powiatu w I wojnie światowej
  Nowość !!! Lista żołnierzy pochowanych na cmentarzach z I wojny światowej nr 444 i 445
  Materiały do flory naczyniowej Balina Małego
  Z historii miasta
  Z historii muzeum
  Ogród geologiczny im. doktora Mariana Kuca
  Lista chrzanowskich Żydów zgładzonych w latach 1939-1945
  Ludność Żydowska miasta Trzebini– Ofiary Holocaustu
  dr Marian Kuc - materiały biograficzne  Pracownicy muzeum
  Zamówienia publiczne
  BIP
  Rada Muzeum
  Sprawozdanie z działalności za rok 2008
  Sprawozdanie z działalności za rok 2009
  Sprawozdanie z działalności za rok 2010
  Sprawozdania z działalności za lata 2011-2016


  Prawa autorskie
Otwarcie ogrodu i odsłonięcie tablicy ku pamięci dr. Mariana Kuca

     W piątek 3.06.2011 r. w miało miejsce otwarcie ogrodu geologiczno-orientalnego przy Oddziale Wystaw Czasowych „Dom Urbańczyka”. Otwarcie zostało połączone z nadaniem patronatu dr. Mariana Kuca oraz odsłonięciem tablicy mu poświęconej. Na uroczystości zgromadziło się bardzo wiele osób. Wśród obecnych byli: siostra zmarłego Doktora, prof. Ryszard Ochyra z instytutu Botaniki PAN w Krakowie (Bryolog – specjalista od mszaków, następca dr. Mariana Kuca) oraz burmistrz Miasta Chrzanowa Ryszard Kosowski.

 

 

 


fot. Kamil Bogusz

 

 

 

 


Kartki z życiorysu dr. Mariana Kuca
    

     Urodzony 26 marca 1932 roku w Chrzanowie. Swoje pochodzenie określił jako typowo drobnomieszczańskie. Rodzinę określił jako niezamożną, ale samodzielną finansowo.
Przodek jest wspominany w monografii Pęckowskiego, jako żyrant czeku dla miasta Chrzanowa udzielonego w latach 20. dziewiętnastego wieku.
     Jego edukacja podstawowa przypadła na lata II wojny światowej – 1940 – 1946. Szkoły w Krzeszowicach, Chrzanowie w tym edukacja konspiracyjna. W tym czasie udzielał się w Szarych Szeregach. Równocześnie rozwijał pasję przyrodniczą.
Wykształcenie średnie przypadło na lata 1946 – 1951. Uczył się w gimnazjum i liceum w Chrzanowie. Wówczas ugruntował swoje zainteresowania przyrodą a mszakami w szczególności.
     Wykształcenie wyższe odbył w latach 1951 – 1956 Uniwersytet Jagielloński. Wówczas poza realizacją programu studiów rozwija swoje zainteresowania mszakami oraz geologią. Prowadzi również nadprogramowe badania terenowe. Pierwsza publikacja naukowa rok 1955. W 1956 roku ukazały się opracowane przez niego Mchy Wyżyny Śląskiej.
     Pierwsza praca – W latach 1956 – 1966 pracuje w Instytucie Botaniki PAN w Krakowie. Tutaj się doktoryzuje. Najważniejsze osiągnięcie naukowe z tego okresu to „Briogeografia Wyżyn  Środkowo Polskich.”. w tym okresie bierze udział w Wyprawach na Spitsbergen, nawiązuje kontakty międzynarodowe. Wszystkie polskie zbiory polarne opracowuje w ówczesnym Leningradzie.
     W 1965 roku otrzymuje stypendium z NRC z Ottawy. (National Reserch Council w Ottawie). W 1966 roku definitywnie opuszcza Polskę po serii niefortunnych zdarzeń IB PAN w Krakowie przeprowadzając się do Kanady. Tutaj prowadzi badania, opracowuje własne zbiory, bierze udział w wyprawach naukowych. W 1968 roku podejmuje ostateczną decyzję o pozostaniu w tym kraju. W 1973 roku zdecydowanie otrzymuje obywatelstwo kanadyjskie. Jednocześnie nie zrzeka się obywatelstwa polskiego.
     Ponadto w latach 1976 – 1982 pracował w branży budowlanej w celu zapewnienia sobie stabilizacji finansowej. W tym też okresie intensywnie pracuje naukowo. Od 1977 roku z własnych oszczędności finansuje swoje badania mszaków w Afryce, Ameryce Środkowej i Południowej oraz na wyspach Pacyfiku. Jednocześnie odbywa wyprawy polarne.
     Do Chrzanowa po raz pierwszy powrócił w 1990 roku. W 1992 roku zorganizował wystawę Zanim Ustąpił lodowiec oraz powołał Chrzanowskie towarzystwo Araukarytowe. Jednocześnie w latach 1993 – 1996 prowadził budowę Muzeum Geologicznego pod Otwartym Niebem. Przyjmuje się, że rok 1994 stanowi datę oficjalnego udostępnienia tej ekspozycji społeczeństwu.
     Wielokrotnie przekazywał swoje zbiory do naszej placówki. W 2005 roku przed swoim, jak zapowiadał definitywnym powrotem do Kanady zdeponował sporą część swoich kolekcji geologicznych oraz książek. 3 marca 2009 roku formalnie przejęliśmy 182 rodzaje skał i minerałów. Ostatnim przekazanym osobiście okazem był araukaryt. Stało się to 10 października 2010 roku na parę dni przed wyjazdem do Kanady.
Od tego czasu wielokrotnie rozmawialiśmy telefonicznie snując plany na przyszłość. Jego śmierć 19 marca 2011 roku była wielkim zaskoczeniem.
     Zarówno warunki materialne w jakich przyszło mu zdobywać swoje wykształcenie, oraz wydarzenia, które do dziś w pewnych kręgach uważa się za czarną kartę w dziejach Instytutu Botaniki PAN w Krakowie, a które później skutkowały licznymi sukcesami międzynarodowymi uzasadniają w pełni umieszczenie pamiątkowej tabliczki na pomniku, którego dewiza brzmi – Per Aspera ad Astra. Każdy, kto będzie się zajmował mszakami zetknie się z jego nazwiskiem.
    

PS. W związku z przygotowywaniem specjalnego wydania w serii Chrzanowskie Zeszyty Muzealne, numeru poświęconego Marianowi Kucowi prosimy o przekazywanie do Muzeum w Chrzanowie wszelkich materiałów i wspomnień związanych z jego osobą.


Zestawił Piotr Grzegorzek

 

 

 

dr Marian Kuc - materiały biograficzne

LIOOSYS CMS - web content management