Strona główna
  Kontakty
  Cennik biletów
  Jak do nas dojechać
  Misja muzeum
  Aktualności, zapowiedzi, nowości ...
  Program readaptacji społecznej Cienie przeszłości  Budynek główny
  Dom Urbańczyka
  Cmentarz żydowski  Kawiarnia naukowa - ogólne założenia
  XVII wykład - Zwyczaj dziadów wielkanocnych na Kątach w Chrzanowie
  XV wykład - Australia
  XIV wykład - Czy św. Mikołaj był i jest patronem Chrzanowa?
  XIII wykład - Georóżnorodność w ogrodzie, czyli Muzeum geologiczne pod otwartym niebem
  Kawiarnia Naukowa - Archiwum
  Wydawnictwa dostępne w Muzeum
  Reprint Monografii Jana Pęckowskiego z 1934 r.
  Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Ziemi Chrzanowskiej
  Chrzanowskie Zeszyty Muzealne Tom III. W pamięci i w sercu - Chrzanów we wspomnieniach Berka Grajowera
  Chrzanowianie na starej fotografii  Skały i minerały ziemi chrzanowskiej
  Flora i fauna okolic Chrzanowa
  Pradzieje regionu chrzanowskiego
  W synagodze i domu żydowskim
  FABLOK – Pierwsza Fabryka Lokomotyw w Polsce
  Jan Paweł II a ziemia chrzanowska  W TAJEMNICZYM OGRODZIE  IKONY MDLITWĄ MALOWANE
  DAWNY CHRZANÓW na mapach, fotografiach
  OSTATNIA LOKOMOTYWA, czyli FABLOK w obiektywie Magdaleny i Marka Kowalskich
  POWSTANIE WIELKANOCNE 1916-2016
  LUDZIE DOBRZY JAK CHLEB
  OD OKARYNY DO TREMBITY
  NIEOBLICZALNE OBLICZA
  Kiedy Turek napoi konia w Wiśle
  POLIFONIE. Rysunek, malarstwo, rzeźba
  św. Anna
  Górnictwo Ziemi Chrzanowskiej
  Świat zmysłów
  Design bez granic
  Ze szkicownikiem przez życie. Twórczość Henryka Uziembły
  Chrzanowski przegląd sztuki więziennej
  Tabor Romski
  W krwawym polu, srebrne ptasze... Wystawa w 150. rocznicę Powstania Styczniowego
  Archiwum wystaw czasowych - 2012
  Archiwum wystaw czasowych - 2011
  Archiwum wystaw czasowych - 2010
  Archiwum wystaw czasowych - 2009
  Archiwum wystaw czasowych - 2008  VI PKH
  Wyniki VI PKH  VII Festiwal Muzyczny DIALOG KULTUR
  Wakacje w Muzeum 2016
  Oferta edukacyjna Muzeum w Chrzanowie
  Informacje ogólne o zajęciach w Muzeum
  Wolontariat w Muzeum
  Oferta edukacyjna dla przedszkoli
  Oferta edukacyjna dla szkół podstawowych
  Oferta edukacyjna dla gimnazjów
  Oferta edukacyjna dla szkół ponadgimnazjalnych
  Warsztaty - Dziwne odciski na dokumentach
  Warsztaty plastyczne - Papierowe ZOO
  Warsztaty - Projektujemy wystawę
  Warsztaty - Symbolika świąt Bożego Narodzenia. Ozdoby bożonarodzeniowe.
  Warsztaty - Warsztaty wycinanki żydowskiej
  Warsztaty - Wielkanocne dekoracje
  Warsztaty - Wycinanki nie tylko żydowskiej
  Warsztaty - Zabawa z grafiką
  Wędrówki z mgr Piotrem Grzegorzkiem
  Karta Dużej Rodziny  Kurier Muzealny  V JARMARK MIKOŁAJSKI - MY SŁOWIANIE
  IV Jarmark Mikołajski - Szlachecka zawierucha
  IV JARMARK MIKOŁAJSKI Pt. SZLACHECKA ZAWIERUCHA - Fotorelacja
  III Średniowieczny Jarmark Mikołajski - galeria
  III Średniowieczny Jarmark Mikołajski - program
  Fotoreportaż z II Średniowiecznego Jarmarku Mikolajskiego - fot. K. Strosznajder


  Projekt: Galeria podwórkowa
  Galeria Podwórkowa - 18.03.2014
  Galeria Podwórkowa - 19.02.2014 r.
  Galeria podwórkowa 23.10.2013  NOWOŚĆ! Kolekcja flory karbońskiej z KWK Brzeszcze
  NOWOŚĆ! Kolekcja okazów geologicznych ZGT Trzebionka
  Kolekcja papieska
  Biżuteria patriotyczna
  Szkło z XIX wieku
  Judaika
  Kolekcja zegarów  Nowość!!! Lista Chrzanowian z dawnego powiatu w I wojnie światowej
  Nowość !!! Lista żołnierzy pochowanych na cmentarzach z I wojny światowej nr 444 i 445
  Materiały do flory naczyniowej Balina Małego
  Z historii miasta
  Z historii muzeum
  Ogród geologiczny im. doktora Mariana Kuca
  Lista chrzanowskich Żydów zgładzonych w latach 1939-1945
  Ludność Żydowska miasta Trzebini– Ofiary Holocaustu
  dr Marian Kuc - materiały biograficzne  Pracownicy muzeum
  Zamówienia publiczne
  BIP
  Rada Muzeum
  Sprawozdanie z działalności za rok 2008
  Sprawozdanie z działalności za rok 2009
  Sprawozdanie z działalności za rok 2010
  Sprawozdania z działalności za lata 2011-2016


  Prawa autorskie
Lista chrzanowskich Żydów zgładzonych w latach 1939-1945

W lipcu 2008 r. Lola Berman przekazała Muzeum w Chrzanowie
tę LISTĘ Żydów chrzanowskich, którzy zginęli podczas okupacji niemieckiej
w latach 1939-1945. Inicjatorem jej tworzenia
było stowarzyszenie „Association of Settlers from Chrzanow in Israel”
w Tel Awiwie z przewodniczącą Rózią Hirszberg. Jednocześnie wyraziło ono zainteresowanie i aprobatę dla umieszczenia LISTY na stronie internetowej
naszego Muzeum, licząc także na dalsze jej, sukcesywne uzupełnianie.

  

C h r z a n ó w   1 9 3 9 – 1 9 4 5
 
Lista chrzanowskich Żydów,

zgładzonych w latach 1939-1945

 

 

Imiona te znajdują się także w pamiątkowej „Urnie męczenników” w muzeum „Lochamej Hagetaoth” (Bohaterzy Getta), częściowo podane przez pozostałą po holokauście garstkę Żydów chrzanowskich.
 

Redagowali:

Bitka (Blima) Goldber

Josef Weissler

 

Tłumaczył z hebrajskiego:
Josef Weissler

 

Na przekazanym Muzeum w Chrzanowie oryginale widnieje dwujęzyczna hebrajsko-angielska pieczęć:

„Association of Settlers from Chrzanow in Israel”

Izrael, czerwiec 2008
 
WPROWADZENIE

 

          „Lista ofiar chrzanowskich Żydów” jest kolejnym darem otrzymanym przez nasze Muzeum od byłych obywateli Chrzanowa narodowości żydowskiej. Zawiera ona bardzo cenne informacje o społeczności żydowskiej, która do 1939 roku stanowiła ok. połowy ludności Chrzanowa. Przypomina lub nawet ratuje od zapomnienia blisko 2 tysiące mieszkańców naszego miasta (a z informacjami o rodzicach jeszcze więcej) – ofiar holocaustu. Choć ta lista przedstawiająca wielką tragedię Chrzanowian jest tak długa to przecież jest ona daleko niepełna. Można zakładać, że ta „lista zgładzonych” zawiera ok. 20-30 % Żydów chrzanowskich, którzy zginęli podczas okupacji niemieckiej, którzy nie przeżyli II wojny światowej. To także świadczy, jak trudno wyobrażalne są rozmiary holocaustu.

          Stworzone zestawienie – chociaż tak ważne dla poznawania dziejów naszego miasta i jego obywateli – nie jest dokumentem historycznym i nie może być jako takie traktowane. Niektóre dane w nim zawarte znalazły się tutaj tylko dzięki pamięci żyjących jeszcze Żydów pochodzących z Chrzanowa. A wiadomo, że pamięć ludzka może być, a nawet bywa zawodna. Część danych na pewno można jednak jeszcze zweryfikować, skonfrontować ze źródłami, takimi jak np. zachowane dzienniki szkolne szkół chrzanowskich, wykazy ofiar obozu koncentracyjnego Auschwitz, itp. Będzie to przedsięwzięcie pożyteczne, ale jednocześnie także pracochłonne i czasochłonne, czyli trudne do zrealizowania w krótkim czasie. Otwartą sprawą pozostaje jeszcze możliwość uzupełnienia tej „Listy…” o innych Chrzanowian, którzy też są ofiarami holocaustu. Już teraz otrzymaliśmy pierwsze informacje na ten temat. Na pewno warto podjąć działania także w tym względzie.


          Jednoznacznie można stwierdzić, że dzisiaj trudno przecenić wartość otrzymanej „Listy…”. Można zakładać, że jeszcze długo będzie to podstawowy materiał o Żydach – konkretnych mieszkańcach Chrzanowa, sąsiadach Cabanów, z którymi ponowne spotkanie po II wojnie światowej stało się już niemożliwe.    


          Przekazane zestawienie ma charakter tabelaryczny i zostało wypełnione odręcznie. Zawiera informacje o 1946 osobach. Ujmuje (przeważnie wszystkie) następujące dane dotyczące tych osób: nazwisko, imię, rok urodzenia, imię ojca, imię matki, miejsce zagłady. Do uporządkowania wpisów posłużono się alfabetem, odrębnie wpisując nazwiska ofiar na poszczególne litery i scalając tak powstałe grupy w układzie alfabetycznym. W klasach obejmujących nazwiska na poszczególne litery nie dokonywano już dalszego porządkowania. Wiele jest przykładów na to, że starano się natomiast zachować powiązania rodzinne.


           „Lista…” pierwotnie została stworzona w języku hebrajskim i przetłumaczona na język polski. Zachowaliśmy ją w zgodzie z oryginałem. Wszelkie „poprawianie” byłoby tutaj przedsięwzięciem bardzo ryzykownym i nie zawsze uzasadnionym. Tym bardziej, że różna pisownia nawet tego samego imienia może być zgodna z zapisami w dokumetach. To samo imię może występować nawet w 4 różnych formach zapisu, przykładowo: Abraham, Abracham, Awraham, Awracham. Ponieważ „Lista…” była tworzona odręcznie możliwe są jednak jeszcze rzeczywiste, ale trudne do zweryfikowania błędy odczytu i zapisu. W niczym nie umniejsza to jednak wartości tego wyjątkowego opracowania.

Przed upublicznieniem tej „Listy…”, a już po zapoznaniu się z jej zawartością, postanowiliśmy jedyne korekty nanieść w rubryce, wskazującej miejsce śmierci obywateli chrzanowskich pochodzenia żydowskiego, wprowadzając polską pisownię wymienianych miejscowości. Ale nawet tu zostało jeszcze wiele do pełnego rozpoznania.


           Wszelkie uwagi i uzupełnienia proszę kierować na adres mailowy: hczarnik@muzeum.chrzanow.pl  


 
Henryk Czarnik

 

Wskazane w „Liście…” miejsce śmierci Żydów z Chrzanowa:

 

Auschwitz Oświęcim
Belgia
Bełżec Belzec
Bendin (Będzin?) Brendsberg?
Bergen-Belsen
Biała Podlaska
Birkenau Brzezinka
Blechhammer Blachownia Śląska
Bochnia
Borszanów
Brandeb Prądy
Braschani
Buchenwald
Budapeszt
Bżeżani
Chrzanów Krenau
Czechy
Częstochowa Tschenstochau
Dachau
Faulbrick
Finfteichen
Flosenberg
Francja
Gdynia Gotenhafen
Goerlitz Zgorzelec
Grabowitze Grabowice
Gredic
Gross Myslovitz Mysłowice
Gross Rosen Rogoźnica
Jordanów [Śląski] Jordanshmühl
K. Lager (K. z. Lager) Obóz koncentracyjny
Kamieniec Podolski
Kitlis-Streben [Kittlitzreben] Trzebień
Kołomyja
Kraków Krakau
Kremnitz [Kramnitz] Gozdowo
Krzeszowice
Lemberg
Lubaschow (Lubaczów?)
Lublin
Lwów
Majdanek
Markstadt,Markstat Laskowice Oławskie
Monachium
Niemcy
Niemcy (Westfalia)
Nowy Sącz Neu Sandez
Nowy Targ Neumarkt
O. Schlezien
Oberattstat
Paryż
Pazimik
Płaszów [Kraków] Plaszow
Preschnitz, Praschnitz Przasnysz
Prokocim [Krakow]
Rosja
Rosja (Sybir)
Sachsenhausen
Sacrau
Schalon-sir M
Schrodula
Skarżysko
Sobibór
Stanisławów Wilmsdorf
Tarnów Tarnau
Teresienstat,Tresienstadt
Treblinka
Trzebinia
Warszawa Warschaw
Wiedeń
Zabrzeż
Zbaraż
Zeschow (Rzeszów?)55 KB
   Lista chrzanowskich Żydów, zgładzonych w latach 1939-1945, zaczynających się na literę A 


111 KB
   Lista chrzanowskich Żydów, zgładzonych w latach 1939-1945, zaczynających się na literę B


178 KB
   Lista chrzanowskich Żydów, zgładzonych w latach 1939-1945, zaczynających się na literę C


86 KB
   Lista chrzanowskich Żydów, zgładzonych w latach 1939-1945, zaczynających się na literę D


44 KB
   Lista chrzanowskich Żydów, zgładzonych w latach 1939-1945, zaczynających się na literę E


103 KB
   Lista chrzanowskich Żydów, zgładzonych w latach 1939-1945, zaczynających się na literę F


425 KB
   Lista chrzanowskich Żydów, zgładzonych w latach 1939-1945, zaczynających się na literę G


54 KB
   Lista chrzanowskich Żydów, zgładzonych w latach 1939-1945, zaczynających się na literę H


134 KB
   Lista chrzanowskich Żydów, zgładzonych w latach 1939-1945, zaczynających się na literę I


94 KB
   Lista chrzanowskich Żydów, zgładzonych w latach 1939-1945, zaczynających się na literę J


103 KB
   Lista chrzanowskich Żydów, zgładzonych w latach 1939-1945, zaczynających się na literę K


104 KB
   Lista chrzanowskich Żydów, zgładzonych w latach 1939-1945, zaczynających się na literę L


57 KB
   Lista chrzanowskich Żydów, zgładzonych w latach 1939-1945, zaczynających się na literę M


101 KB
   Lista chrzanowskich Żydów, zgładzonych w latach 1939-1945, zaczynających się na literę N


94 KB
   Lista chrzanowskich Żydów, zgładzonych w latach 1939-1945, zaczynających się na literę O


86 KB
  

Lista chrzanowskich Żydów, zgładzonych w latach 1939-1945, zaczynających się na literę P157 KB
   Lista chrzanowskich Żydów, zgładzonych w latach 1939-1945, zaczynających się na literę R


180 KB
   Lista chrzanowskich Żydów, zgładzonych w latach 1939-1945, zaczynających się na literę S


47 KB
   Lista chrzanowskich Żydów, zgładzonych w latach 1939-1945, zaczynających się na literę T


91 KB
   Lista chrzanowskich Żydów, zgładzonych w latach 1939-1945, zaczynających się na literę W


102 KB
   Lista chrzanowskich Żydów, zgładzonych w latach 1939-1945, zaczynających się na literę Z

LIOOSYS CMS - web content management