Strona główna
  Kontakty
  Cennik biletów
  Jak do nas dojechać
  Misja muzeum
  Aktualności, zapowiedzi, nowości ...
  Program readaptacji społecznej Cienie przeszłości  Budynek główny
  Dom Urbańczyka
  Cmentarz żydowski  Kawiarnia naukowa - ogólne założenia
  XVII wykład - Zwyczaj dziadów wielkanocnych na Kątach w Chrzanowie
  XV wykład - Australia
  XIV wykład - Czy św. Mikołaj był i jest patronem Chrzanowa?
  XIII wykład - Georóżnorodność w ogrodzie, czyli Muzeum geologiczne pod otwartym niebem
  Kawiarnia Naukowa - Archiwum
  Wydawnictwa dostępne w Muzeum
  Reprint Monografii Jana Pęckowskiego z 1934 r.
  Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Ziemi Chrzanowskiej
  Chrzanowskie Zeszyty Muzealne Tom III. W pamięci i w sercu - Chrzanów we wspomnieniach Berka Grajowera
  Chrzanowianie na starej fotografii  Skały i minerały ziemi chrzanowskiej
  Flora i fauna okolic Chrzanowa
  Pradzieje regionu chrzanowskiego
  W synagodze i domu żydowskim
  FABLOK – Pierwsza Fabryka Lokomotyw w Polsce
  Jan Paweł II a ziemia chrzanowska  W TAJEMNICZYM OGRODZIE  IKONY MDLITWĄ MALOWANE
  DAWNY CHRZANÓW na mapach, fotografiach
  OSTATNIA LOKOMOTYWA, czyli FABLOK w obiektywie Magdaleny i Marka Kowalskich
  POWSTANIE WIELKANOCNE 1916-2016
  LUDZIE DOBRZY JAK CHLEB
  OD OKARYNY DO TREMBITY
  NIEOBLICZALNE OBLICZA
  Kiedy Turek napoi konia w Wiśle
  POLIFONIE. Rysunek, malarstwo, rzeźba
  św. Anna
  Górnictwo Ziemi Chrzanowskiej
  Świat zmysłów
  Design bez granic
  Ze szkicownikiem przez życie. Twórczość Henryka Uziembły
  Chrzanowski przegląd sztuki więziennej
  Tabor Romski
  W krwawym polu, srebrne ptasze... Wystawa w 150. rocznicę Powstania Styczniowego
  Archiwum wystaw czasowych - 2012
  Archiwum wystaw czasowych - 2011
  Archiwum wystaw czasowych - 2010
  Archiwum wystaw czasowych - 2009
  Archiwum wystaw czasowych - 2008  VI PKH
  Wyniki VI PKH  VII Festiwal Muzyczny DIALOG KULTUR
  Wakacje w Muzeum 2016
  Oferta edukacyjna Muzeum w Chrzanowie
  Informacje ogólne o zajęciach w Muzeum
  Wolontariat w Muzeum
  Oferta edukacyjna dla przedszkoli
  Oferta edukacyjna dla szkół podstawowych
  Oferta edukacyjna dla gimnazjów
  Oferta edukacyjna dla szkół ponadgimnazjalnych
  Warsztaty - Dziwne odciski na dokumentach
  Warsztaty plastyczne - Papierowe ZOO
  Warsztaty - Projektujemy wystawę
  Warsztaty - Symbolika świąt Bożego Narodzenia. Ozdoby bożonarodzeniowe.
  Warsztaty - Warsztaty wycinanki żydowskiej
  Warsztaty - Wielkanocne dekoracje
  Warsztaty - Wycinanki nie tylko żydowskiej
  Warsztaty - Zabawa z grafiką
  Wędrówki z mgr Piotrem Grzegorzkiem
  Karta Dużej Rodziny  Kurier Muzealny  V JARMARK MIKOŁAJSKI - MY SŁOWIANIE
  IV Jarmark Mikołajski - Szlachecka zawierucha
  IV JARMARK MIKOŁAJSKI Pt. SZLACHECKA ZAWIERUCHA - Fotorelacja
  III Średniowieczny Jarmark Mikołajski - galeria
  III Średniowieczny Jarmark Mikołajski - program
  Fotoreportaż z II Średniowiecznego Jarmarku Mikolajskiego - fot. K. Strosznajder


  Projekt: Galeria podwórkowa
  Galeria Podwórkowa - 18.03.2014
  Galeria Podwórkowa - 19.02.2014 r.
  Galeria podwórkowa 23.10.2013  NOWOŚĆ! Kolekcja flory karbońskiej z KWK Brzeszcze
  NOWOŚĆ! Kolekcja okazów geologicznych ZGT Trzebionka
  Kolekcja papieska
  Biżuteria patriotyczna
  Szkło z XIX wieku
  Judaika
  Kolekcja zegarów  Nowość!!! Lista Chrzanowian z dawnego powiatu w I wojnie światowej
  Nowość !!! Lista żołnierzy pochowanych na cmentarzach z I wojny światowej nr 444 i 445
  Materiały do flory naczyniowej Balina Małego
  Z historii miasta
  Z historii muzeum
  Ogród geologiczny im. doktora Mariana Kuca
  Lista chrzanowskich Żydów zgładzonych w latach 1939-1945
  Ludność Żydowska miasta Trzebini– Ofiary Holocaustu
  dr Marian Kuc - materiały biograficzne  Pracownicy muzeum
  Zamówienia publiczne
  BIP
  Rada Muzeum
  Sprawozdanie z działalności za rok 2008
  Sprawozdanie z działalności za rok 2009
  Sprawozdanie z działalności za rok 2010
  Sprawozdania z działalności za lata 2011-2016


  Prawa autorskie
Józef Joniec - ksiądz, żołnierz, pierwszy proboszcz Balina

Ksiądz Józef Joniec (1900 – 1956) syn Ziemi Limanowskiej niemal przez dekadę (1930 – 1940) był związany z Chrzanowskiem. Jako proboszcz parafii w Balinie rozpoczynał swoją posługę w ciężkich warunkach. Dopiero co wydzielona z Kościelca parafia nie posiadała swojego kościoła. Jednakże młody duszpasterz przystąpił energicznie do działania, tak że w pięć lat później przystąpiono do budowy własnej świątyni.  Właśnie to jego życiu i działalności  będzie poświęcona, nowa wystawa w Oddziale Wystaw Czasowych „Dom Urbańczyka”.  Eksponaty prezentowane na wystawie pochodzą zarówno z Muzeum Ziemi Limanowskiej jak i ze zbiorów prywatnych.
Wystawa zatytułowana „Józef Joniec – ksiądz, żołnierz, pierwszy proboszcz Balina” przedstawia  życie, szlak bojowy Józefa Jońca od chwili jego wstąpienia do Legionów Polskich, poprzez wojnę polsko-ukraińską i polsko-bolszewicką,  jego posługę duszpasterską pełnioną w Balinie oraz  w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie.  W pełni ukazuje życie człowieka pełnego poświęceń, walczącego o wolność swojego kraju z bronią w ręku, gotowego stanąć na każde wezwanie Ojczyzny na wyznaczonym posterunku czy to jako żołnierz, proboszcz, czy też kapelan.  
Wystawa będzie czynna od 20 września do 22 października 2008 roku, a więc mieszkańcy Chrzanowa będą mieli możliwość zwiedzenia wystawy tylko przez miesiąc. Zapraszamy.


Józef Joniec

ksiądz, żołnierz, pierwszy proboszcz Balina

    
    „Wolność to element,
    którego potrzeba duchowi ludzkiemu,
    jak ciału potrzeba powietrza i pokarmu…”

 

 

Ten cytat z kazania wygłoszonego przez księdza podpułkownika Józefa Jońca w Tobruku w dniu 11 listopada 1941 roku w sposób  wręcz doskonały charakteryzuje całą jego  działalność i życie; życie człowieka dla którego wolność była podstawową wartością. O którą walczył od lat młodzieńczych, aż do chwili swej śmierci w roku 1956.
 Ksiądz Józef Joniec urodził się  w Sowlinach na Ziemi Limanowskiej w dniu 11 marca 1900 roku. Swoją edukację rozpoczął w szkole powszechnej     w Limanowej, do której uczęszczał od 1907 – 1911 roku. Następnie pobierał nauki w I Gimnazjum w Nowym Sączu, w którym zetknął się z takimi organizacjami niepodległościowymi jak Związek Strzelecki,  „Promieniści”, Tajna Organizacja Niepodległościowa, Drużyna Strzelecka. Po ukończeniu IV klasy gimnazjalnej Józef Joniec wstępuje w drugiej połowie 1916 roku do 2 pułku ułanów legionowych, utworzonego z kawalerii istniejącej przy 2 pułku piechoty Legionów (po odzyskaniu niepodległości jednostka zostaje przemianowana na 2 pułk szwoleżerów rokitniańskich), w którym służy, aż do chwili swojego internowania w Huszt. Po kryzysie przysięgowym, jak wielu legionistów z Galicji trafia do Polskiego Korpusu Posiłkowego złożonego z żołnierzy 2 pułku piechoty Legionów – dowodzonego przez Michała Żymierskiego, 3 pułku piechoty Legionów – dowodzonego przez Józefa Zająca, pułku artylerii – Włodzimierza Zagórskiego, kawalerii oraz służb i szkół podporządkowanych Władysławowi Sikorskiemu.  W dniu 15  lutego 1918 roku  żołnierze Polskiego Korpusu Posiłkowego próbują przejść pod Rarańczą na rosyjską stronę frontu. Udaje się to nielicznym (obu pułkom piechoty i części taborów). Wraz ze 175 oficerami i ponad 3 000 legionistów Józef Joniec zostaje internowany w Huszt w komitacie Marmaros Sziget. Wcielony następnie do armii austro – węgierskiej zostaje skierowany na front włoski, gdzie przebywa do końca wojny.
 Po powrocie z frontu włoskiego ochotniczo wstępuje do odtwarzającego się Wojska Polskiego i bierze udział w odsieczy Lwowa i walkach polsko - ukraińskich.  Za działania te zostaje odznaczony Krzyżem Zasługi.
Po zakończeniu walk o Lwów powraca do przerwanej nauki, jednak nie na długo. Już w 1920 roku wstępuje do 8 pułku ułanów księcia Józefa Poniatowskiego (za czasów monarchii austro - węgierskiej 1 pułk ułanów galicyjskich, w pierwszych dniach niepodległości 1 pułk ułanów Ziemi Krakowskiej) aby wziąć udział w wojnie polsko – bolszewickiej.  Po jej zakończeniu powraca do nauki. Zapisuje się do Gimnazjum Henryka Sienkiewicza w Krakowie, w którym zdaje maturę w 1921 roku.  Jesienią tegoż roku wstępuje do seminarium, aby w dniu 19 września 1926 roku otrzymać święcenia z rąk arcybiskupa krakowskiego Adama Stefana księcia Sapiehy.
 Pracę duszpasterską rozpoczyna w Czarnym Dunajcu, gdzie przez pięć lat prowadzi intensywną pracę wśród młodzieży i wiernych. W 1930 roku zostaje przeniesiony do Balina koło Chrzanowa, gdzie rozpoczął starania o budowę  kościoła. Swoją posługę w Balinie pełni do roku 1940, kiedy to uprzedzony o możliwości aresztowania schronił się w styczniu  tegoż roku u rodziny w Nowym Sączu. W  niedługi czas potem zostaje przerzucony  przez Szczawnicę na Słowację, a stamtąd  na  Węgry gdzie pełni  przez pewien czas funkcję kapelana internowanych. Po pobycie na Węgrzech wyjeżdża przez  Jugosławię, Grecję, Turcję i Syrię do Palestyny gdzie ponownie przywdziewa mundur żołnierski stając się kapelanem Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich.
 Rozpoczyna się nowy okres w życiu ks. J. Jońca. Poświęca się on z całym zaangażowaniem nowym obowiązkom. Między innymi organizuje  zbiórkę pieniędzy na budowę Domu Polskiego w Jerozolimie, jest inicjatorem ustanowienia wieczystej fundacji Mszy św. za duszę poległych żołnierzy Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich.  W sierpniu 1941 roku wraz z żołnierzami  Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich znalazł się w Tobruku, w którym głosił  kazania, które zostały ogłoszone drukiem
w Jerozolimie w roku 1942.
 W czasie walk o Monte Cassino pełnił nie tylko funkcje kapelana, ale również z poświęceniem własnego życia ratował innych, wynosząc rannych z pola ostrzału. Za bitwę o Monte Cassino ksiądz Joniec otrzymał Krzyż Walecznych. Wraz z żołnierzami bierze również udział w gaszeniu bazyliki w Loretto, za co został odznaczony przez papieża medalem Bene Meriti. We Włoszech pozostał do września 1946 roku, gdzie urządzał cmentarz dla żołnierzy poległych w bitwie o Monte Cassino. Walnie przyczynił się również do budowy pomnika na wzgórzu 593.
W dniu 9 września 1946 roku wrócił do Anglii, gdzie pełni obowiązki kapelana do chwili rozwiązania Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.
Po powrocie do kraju został proboszczem w Woli Justowskiej koło Krakowa, a w 1951 roku został przeniesiony do Oświęcimia, gdzie pełnił funkcję proboszcza, aż do swej śmierci w 1956.
 Na wystawie znajdziemy wiele pamiątek związanych z życiem i działalnością księdza podpułkownika Józefa Jońca. Wystawa składa się między innymi z  12.  plansz   biograficznych oraz  munduru jaki podpułkownik Joniec nosił w okresie walk pod Monte Cassino.

 


Aleksander Babiński

 

LIOOSYS CMS - web content management