Strona główna
  Kontakty
  Cennik biletów
  Jak do nas dojechać
  Misja muzeum
  Aktualności, zapowiedzi, nowości ...
  Program readaptacji społecznej Cienie przeszłości  Budynek główny
  Dom Urbańczyka
  Cmentarz żydowski  Kawiarnia naukowa - ogólne założenia
  XVII wykład - Zwyczaj dziadów wielkanocnych na Kątach w Chrzanowie
  XV wykład - Australia
  XIV wykład - Czy św. Mikołaj był i jest patronem Chrzanowa?
  XIII wykład - Georóżnorodność w ogrodzie, czyli Muzeum geologiczne pod otwartym niebem
  Kawiarnia Naukowa - Archiwum
  Wydawnictwa dostępne w Muzeum
  Reprint Monografii Jana Pęckowskiego z 1934 r.
  Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Ziemi Chrzanowskiej
  Chrzanowskie Zeszyty Muzealne Tom III. W pamięci i w sercu - Chrzanów we wspomnieniach Berka Grajowera
  Chrzanowianie na starej fotografii  Skały i minerały ziemi chrzanowskiej
  Flora i fauna okolic Chrzanowa
  Pradzieje regionu chrzanowskiego
  W synagodze i domu żydowskim
  FABLOK – Pierwsza Fabryka Lokomotyw w Polsce
  Jan Paweł II a ziemia chrzanowska  W TAJEMNICZYM OGRODZIE  IKONY MDLITWĄ MALOWANE
  DAWNY CHRZANÓW na mapach, fotografiach
  OSTATNIA LOKOMOTYWA, czyli FABLOK w obiektywie Magdaleny i Marka Kowalskich
  POWSTANIE WIELKANOCNE 1916-2016
  LUDZIE DOBRZY JAK CHLEB
  OD OKARYNY DO TREMBITY
  NIEOBLICZALNE OBLICZA
  Kiedy Turek napoi konia w Wiśle
  POLIFONIE. Rysunek, malarstwo, rzeźba
  św. Anna
  Górnictwo Ziemi Chrzanowskiej
  Świat zmysłów
  Design bez granic
  Ze szkicownikiem przez życie. Twórczość Henryka Uziembły
  Chrzanowski przegląd sztuki więziennej
  Tabor Romski
  W krwawym polu, srebrne ptasze... Wystawa w 150. rocznicę Powstania Styczniowego
  Archiwum wystaw czasowych - 2012
  Archiwum wystaw czasowych - 2011
  Archiwum wystaw czasowych - 2010
  Archiwum wystaw czasowych - 2009
  Archiwum wystaw czasowych - 2008  VI PKH
  Wyniki VI PKH  VII Festiwal Muzyczny DIALOG KULTUR
  Wakacje w Muzeum 2016
  Oferta edukacyjna Muzeum w Chrzanowie
  Informacje ogólne o zajęciach w Muzeum
  Wolontariat w Muzeum
  Oferta edukacyjna dla przedszkoli
  Oferta edukacyjna dla szkół podstawowych
  Oferta edukacyjna dla gimnazjów
  Oferta edukacyjna dla szkół ponadgimnazjalnych
  Warsztaty - Dziwne odciski na dokumentach
  Warsztaty plastyczne - Papierowe ZOO
  Warsztaty - Projektujemy wystawę
  Warsztaty - Symbolika świąt Bożego Narodzenia. Ozdoby bożonarodzeniowe.
  Warsztaty - Warsztaty wycinanki żydowskiej
  Warsztaty - Wielkanocne dekoracje
  Warsztaty - Wycinanki nie tylko żydowskiej
  Warsztaty - Zabawa z grafiką
  Wędrówki z mgr Piotrem Grzegorzkiem
  Karta Dużej Rodziny  Kurier Muzealny  V JARMARK MIKOŁAJSKI - MY SŁOWIANIE
  IV Jarmark Mikołajski - Szlachecka zawierucha
  IV JARMARK MIKOŁAJSKI Pt. SZLACHECKA ZAWIERUCHA - Fotorelacja
  III Średniowieczny Jarmark Mikołajski - galeria
  III Średniowieczny Jarmark Mikołajski - program
  Fotoreportaż z II Średniowiecznego Jarmarku Mikolajskiego - fot. K. Strosznajder


  Projekt: Galeria podwórkowa
  Galeria Podwórkowa - 18.03.2014
  Galeria Podwórkowa - 19.02.2014 r.
  Galeria podwórkowa 23.10.2013  NOWOŚĆ! Kolekcja flory karbońskiej z KWK Brzeszcze
  NOWOŚĆ! Kolekcja okazów geologicznych ZGT Trzebionka
  Kolekcja papieska
  Biżuteria patriotyczna
  Szkło z XIX wieku
  Judaika
  Kolekcja zegarów  Nowość!!! Lista Chrzanowian z dawnego powiatu w I wojnie światowej
  Nowość !!! Lista żołnierzy pochowanych na cmentarzach z I wojny światowej nr 444 i 445
  Materiały do flory naczyniowej Balina Małego
  Z historii miasta
  Z historii muzeum
  Ogród geologiczny im. doktora Mariana Kuca
  Lista chrzanowskich Żydów zgładzonych w latach 1939-1945
  Ludność Żydowska miasta Trzebini– Ofiary Holocaustu
  dr Marian Kuc - materiały biograficzne  Pracownicy muzeum
  Zamówienia publiczne
  BIP
  Rada Muzeum
  Sprawozdanie z działalności za rok 2008
  Sprawozdanie z działalności za rok 2009
  Sprawozdanie z działalności za rok 2010
  Sprawozdania z działalności za lata 2011-2016


  Prawa autorskie
Wirtualne Muzea Małopolski - Muzeum w Chrzanowie


 
 
 
 
Rozwój technologiczny sprawia, że kultura analogowa ze względu na utrudniony do niej dostęp, staje się coraz mniej atrakcyjna, zwłaszcza dla młodego pokolenia. Jednym z rozwiązań jest cyfryzacja i udostępnianie dzieł w Internecie. Coraz więcej instytucji kultury, w tym placówek muzealnych, podążając tym tropem, digitalizuje swoje zasoby.
Okazją ku temu jest projekt Wirtualne Muzea Małopolski, realizowany przez Małopolski Instytut Kultury i Departament Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w porozumieniu z 35 małopolskimi muzeami.
 Projekt polega na:
•    digitalizacji 700 obiektów wybranych ze zbiorów 35 małopolskich muzeów,
•    prezentacji zdigitalizowanych obiektów, z wykorzystaniem  m.in. techniki 2D i 3D, na nowo powstałym portalu dostępnym od sierpnia 2013 r. pod adresem www.muzea.malopolska.pl (na razie jest tam blog projektu),
•    uruchomieniu Regionalnej Pracowni Digitalizacji – centrum, w którym są tworzone cyfrowe wizerunki eksponatów oraz powstają treści merytoryczne, ułatwiające współczesnemu odbiorcy poznanie i zrozumienie kontekstu, w jakim powstało dane dzieło.
Przedsięwzięcie zakrojone na tak szeroką skalę stawia województwo małopolskie na pozycji lidera w zakresie wykorzystania nowych technologii w obszarze muzealnictwa i promocji dziedzictwa kulturowego.
Wspomniany portal, na którym prezentowane będą zdigitalizowane obiekty – większość z nich w trójwymiarze – to nowa jakość kontaktu z eksponatami muzealnymi. Dzięki wdrożeniu najnowocześniejszych technologii zwiedzający będzie mógł nie tylko odwiedzić muzeum o każdej porze, z dowolnego miejsca, w wybrany przez siebie sposób, ale także lepiej poznać interesujące go obiekty muzealne. Przybliżając, obracając i powiększając widziany na ekranie monitora czy wyświetlacza obraz – wizerunek obiektu, będzie mógł dokładnie go obejrzeć bez obawy o zniszczenie, czy naruszenie muzealnej etykiety. Dodatkowo na portalu, dostępnym również jako strona mobilna oraz dedykowana aplikacja mobilna, przedstawione będą eksponaty, które ze względów konserwatorskich pozostają w muzealnych magazynach. Nareszcie więc oczom zwiedzających ukaże się to, co na co dzień jest niedostępne.
Poza możliwością obejrzenia w jednym miejscu eksponatów pochodzących z kolekcji 35 muzeów z terenu województwa małopolskiego, użytkownicy portalu znajdą na nim również prezentacje ukazujące inny punkt widzenia na relacje pomiędzy obiektami, wypowiedzi ekspertów i wiele materiałów udowadniających, że muzea inspirują do poznawania świata i pozwalają zrozumieć jego złożoność
Kolejnym sposobem na zaangażowanie i aktywizowanie użytkowników Wirtualnych Muzeów Małopolski jest przekazywanie wiedzy poprzez mechanizmy gry - gamifikacja Portalu WMM.
Idea edukacji przez zabawę towarzyszyła twórcom gry fabularnej dla Portalu WMM, zatytułowanej „Strażnicy Czasu”. Gracz staje przed wyzwaniem wykonania kolejnych misji, aby przywrócić ład i porządek w sferze czasoprzestrzeni. Zadania, z którymi musi się zmierzyć związane są z eksponatami prezentowanymi na portalu. Alternatywną formą gry, są zmagania z użyciem telefonu komórkowego z wykorzystaniem aplikacji mobilnej. Wówczas sceneria zostaje przeniesiona do realnego świata   ten wariant wykorzystuje specjalną aplikację mobilną, funkcję geolokalizacji oraz fotokody.
Na portalu znajdzie się także 35 indywidualnych podstron muzeów biorących udział w inicjatywie. Zamieszczone zostaną na nich podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania placówki:
•    dane teleadresowe,
•    godziny otwarcia,
•    prezentowane eksponaty,
•    ceny biletów.
Projekt Wirtualne Muzea Małopolski wraz z tradycyjnymi formami zwiedzania stanowi komplementarną część oferty kulturalnej Małopolski. Wirtualna wystawa jest okazją do uzyskania kompetencji niezbędnych do pełnego zrozumienia dzieła sztuki. Proponowane interpretacje, ćwiczenia, różne punkty widzenia, którymi dzielą się eksperci, mogą wpłynąć na zmianę optyki i zainspirować do  spojrzenia na kulturowe dziedzictwo Małopolski z nowej, szerszej perspektywy.
„Wirtualne Muzea Małopolski” to innowacyjny projekt, realizowany w partnerstwie przez Departament Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – Lidera projektu i Małopolski Instytut Kultury – Partnera i głównego realizatora projektu, w porozumieniu z 35 małopolskimi muzeami. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz budżetu Województwa Małopolskiego.
Portal „Wirtualne Muzea Małopolski” realizowany jest w oparciu o technologię wykonawcy firmy Comarch S.A. we współpracy z podwykonawcą MobileMS.
LIOOSYS CMS - web content management