Strona główna
  Kontakty
  Cennik biletów
  Jak do nas dojechać
  Misja muzeum
  Aktualności, zapowiedzi, nowości ...
  Program readaptacji społecznej Cienie przeszłości  Budynek główny
  Dom Urbańczyka
  Cmentarz żydowski  Kawiarnia naukowa - ogólne założenia
  XVII wykład - Zwyczaj dziadów wielkanocnych na Kątach w Chrzanowie
  XV wykład - Australia
  XIV wykład - Czy św. Mikołaj był i jest patronem Chrzanowa?
  XIII wykład - Georóżnorodność w ogrodzie, czyli Muzeum geologiczne pod otwartym niebem
  Kawiarnia Naukowa - Archiwum
  Wydawnictwa dostępne w Muzeum
  Reprint Monografii Jana Pęckowskiego z 1934 r.
  Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Ziemi Chrzanowskiej
  Chrzanowskie Zeszyty Muzealne Tom III. W pamięci i w sercu - Chrzanów we wspomnieniach Berka Grajowera
  Chrzanowianie na starej fotografii  Skały i minerały ziemi chrzanowskiej
  Flora i fauna okolic Chrzanowa
  Pradzieje regionu chrzanowskiego
  W synagodze i domu żydowskim
  FABLOK – Pierwsza Fabryka Lokomotyw w Polsce
  Jan Paweł II a ziemia chrzanowska  W TAJEMNICZYM OGRODZIE  IKONY MDLITWĄ MALOWANE
  DAWNY CHRZANÓW na mapach, fotografiach
  OSTATNIA LOKOMOTYWA, czyli FABLOK w obiektywie Magdaleny i Marka Kowalskich
  POWSTANIE WIELKANOCNE 1916-2016
  LUDZIE DOBRZY JAK CHLEB
  OD OKARYNY DO TREMBITY
  NIEOBLICZALNE OBLICZA
  Kiedy Turek napoi konia w Wiśle
  POLIFONIE. Rysunek, malarstwo, rzeźba
  św. Anna
  Górnictwo Ziemi Chrzanowskiej
  Świat zmysłów
  Design bez granic
  Ze szkicownikiem przez życie. Twórczość Henryka Uziembły
  Chrzanowski przegląd sztuki więziennej
  Tabor Romski
  W krwawym polu, srebrne ptasze... Wystawa w 150. rocznicę Powstania Styczniowego
  Archiwum wystaw czasowych - 2012
  Archiwum wystaw czasowych - 2011
  Archiwum wystaw czasowych - 2010
  Archiwum wystaw czasowych - 2009
  Archiwum wystaw czasowych - 2008  VI PKH
  Wyniki VI PKH  VII Festiwal Muzyczny DIALOG KULTUR
  Wakacje w Muzeum 2016
  Oferta edukacyjna Muzeum w Chrzanowie
  Informacje ogólne o zajęciach w Muzeum
  Wolontariat w Muzeum
  Oferta edukacyjna dla przedszkoli
  Oferta edukacyjna dla szkół podstawowych
  Oferta edukacyjna dla gimnazjów
  Oferta edukacyjna dla szkół ponadgimnazjalnych
  Warsztaty - Dziwne odciski na dokumentach
  Warsztaty plastyczne - Papierowe ZOO
  Warsztaty - Projektujemy wystawę
  Warsztaty - Symbolika świąt Bożego Narodzenia. Ozdoby bożonarodzeniowe.
  Warsztaty - Warsztaty wycinanki żydowskiej
  Warsztaty - Wielkanocne dekoracje
  Warsztaty - Wycinanki nie tylko żydowskiej
  Warsztaty - Zabawa z grafiką
  Wędrówki z mgr Piotrem Grzegorzkiem
  Karta Dużej Rodziny  Kurier Muzealny  V JARMARK MIKOŁAJSKI - MY SŁOWIANIE
  IV Jarmark Mikołajski - Szlachecka zawierucha
  IV JARMARK MIKOŁAJSKI Pt. SZLACHECKA ZAWIERUCHA - Fotorelacja
  III Średniowieczny Jarmark Mikołajski - galeria
  III Średniowieczny Jarmark Mikołajski - program
  Fotoreportaż z II Średniowiecznego Jarmarku Mikolajskiego - fot. K. Strosznajder


  Projekt: Galeria podwórkowa
  Galeria Podwórkowa - 18.03.2014
  Galeria Podwórkowa - 19.02.2014 r.
  Galeria podwórkowa 23.10.2013  NOWOŚĆ! Kolekcja flory karbońskiej z KWK Brzeszcze
  NOWOŚĆ! Kolekcja okazów geologicznych ZGT Trzebionka
  Kolekcja papieska
  Biżuteria patriotyczna
  Szkło z XIX wieku
  Judaika
  Kolekcja zegarów


  Nowość!!! Lista Chrzanowian z dawnego powiatu w I wojnie światowej
  Nowość !!! Lista żołnierzy pochowanych na cmentarzach z I wojny światowej nr 444 i 445
  Materiały do flory naczyniowej Balina Małego
  Z historii miasta
  Z historii muzeum
  Ogród geologiczny im. doktora Mariana Kuca
  Lista chrzanowskich Żydów zgładzonych w latach 1939-1945
  Ludność Żydowska miasta Trzebini– Ofiary Holocaustu
  dr Marian Kuc - materiały biograficzne  Pracownicy muzeum
  Zamówienia publiczne
  BIP
  Rada Muzeum
  Sprawozdanie z działalności za rok 2008
  Sprawozdanie z działalności za rok 2009
  Sprawozdanie z działalności za rok 2010
  Sprawozdania z działalności za lata 2011-2016

  Prawa autorskie

Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich

 


   


Aktualne informacje:

 

Ogród przy Oddziale Wystaw Czasowych znów otwarty!

Z okazji Międzynarodowego Dnia Muzeów, który przypada 18 maja mamy dla Państwa niespodziankę. Otwieramy Ogród Domu Urbańczyka! Możecie w nim usiąść i odpocząć w otoczeniu przyrody, ponieważ wstęp do ogrodu jest wolny! Zobaczcie wszystkie kolory wiosny, jakie przeplatają się w naszym pięknym ogrodzie. Przekonajcie się sami jak zmienił się ogród w porównaniu z umieszczonymi w tym poście zdjęciami historycznymi.

Zapraszamy! Przybywajcie!Archiwum

2020: styczeń, luty, marzec, maj, czerwiec
2019: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2018: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2017: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2016: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2015: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2014: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2013: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2012: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2011: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2010: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2009: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2008: czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
  
Nowy program działalności Muzeum
przygotowany przez dyrektora
Kamila Bogusza
 
MISJA

     Głównym hasłem Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich na lata 2019-2023 będzie Muzeum, otwarte! Wyraża ono kierunek działań, które będą realizowane w najbliższych latach dla dobra Gminy Chrzanów. Podstawami, tego założenia są: świadomość historyczna, źródła historyczne, Tradycja, pamięć oraz aktualny stan wiedzy. Są to filary, na których będzie opierać się działalność i rozwój Muzeum w Chrzanowie.
 
     Pierwszym jest świadomość historyczna, gdyż budowanie świadomości wśród mieszkańców i osób odwiedzających to główne zadania instytucji kultury, jaką jest Muzeum. Dzięki lepszej świadomości o danej kwestii w dziejach można rozwinąć postrzeganie i zrozumienie minionych wieków w kontekście historii regionu. Budowanie społeczeństwa świadomego historycznie pozwoli uwrażliwić na pamiątki historii i potrzebę zachowania jak największej ilości informacji o wiekach minionych (np. poprzez przekazanie fotografii, czy archiwaliów do zasobów muzeum). Może także rozbudzić twórczą dyskusję nad potrzebami i zakresem rozwoju miasta. Drugim aspektem są źródła historyczne. Niejednokrotnie wiele osób nie ma świadomości, że źródłem może być każda pamiątka działalności człowieka. A tych na terenie Gminy Chrzanów nie brakuje, począwszy od fotografii w albumach rodzinnych, czy dokumentach w archiwach, poprzez wspomnienia i relacje, a na samych budynkach kończąc. Rozpoczęcie zebrania ich w zbiór (,,Chrzanoviana"), jak i ich opracowanie wpisuje się w obowiązkowych zakres podejmowanych przez Muzeum działań. Trzecim jest Tradycja, gdyż kultywowanie tradycji regionalnych lub też udokumentowanie ich pozwoli zachować je dla przyszłych pokoleń. Ten aspekt to także budowanie poczucia dumy z wielowiekowych tradycji istniejących w Gminie, a przez co odkrywanie własnej tożsamości. Czwartym jest pamięć. Pamięć o ludziach, o ich dokonaniach, o wydarzeniach, o instytucjach i o wszelkich aspektach działalności na terenie Gminy Chrzanów, jak i dawnego Powiatu Chrzanowskiego. Odkrywanie tajemnic historii i zachowywanie ich w pamięci zbiorowej jest niezwykle istotne, gdyż pomaga zrozumieć przeszłość i świadomie budować przyszłość. Ostatnim aspektem jest aktualny stan wiedzy, który winien być ciągle rozszerzany, np. poprzez badania naukowe na wielu polach: historycznych, archeologicznych, etnograficznych, przyrodniczych, etc.

     Wszystkie te aspekty wpisują się bardzo wyraźnie w podstawowy zakres działalności Muzeum i przy wykorzystaniu hasła otwartości pozwolą rozwinąć tę instytucję i propagować szeroko pojętą kulturę.

 CELE
1. Strukturalne, w tym:
     - wprowadzenie zarządzania projektowego;
     - dostosowanie godzin pracy do potrzeb zwiedzających i uczestników wydarzeń muzealnych;
     - uaktualnienie struktury organizacyjnej Muzeum.

2. Udoskonalenie jakości bazy lokalowej, w tym:
     - zabezpieczenie budynków Muzeum;
     - przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do modernizacji budynków;
     - sukcesywna modernizacja wyposażenia;
     - dostosowanie przestrzeni wystawienniczej do potrzeb nowych ekspozycji;
     - przygotowanie do poszerzenia możliwości lokalowych;
     - wzrost stopnia wyposażenia techniczne-sprzętowego i wystawienniczego Muzeum.

3. Rozwój oferty Muzeum w oparciu o dziedzictwo kulturowe i historyczne Gminy Chrzanów i regionu, w tym:
     -  rozwój działalności wystawienniczej Muzeum;
     - budowanie świadomości historycznej;
    - rozszerzenie badań i publikacja ich wyników, szczególnie na tematy, np.: historii samych zabudowań dworskich i ich przeobrażeń (np. makiety, rekonstrukcje, eksponaty archeologiczne, wnętrzarstwo); rozwoju przestrzennego i architektonicznego miasta w poszczególnych wiekach; dziejów poszczególnych rodzin, które były właścicielami Dóbr Chrzanowskich (np. drzewa genealogiczne, biografie, ciekawostki z ich życiorysów, portrety, rzeczy związane z ich życiem, zasługi dla miasta); rodów mieszczan Chrzanowskich począwszy od XV w. aż do 1939 r., zarówno społeczności chrześcijańskiej, jaki żydowskiej (np. prezentacja warsztatów cechowych, sklepów i geszeftów, firm i zakładów przemysłowych, pamiątek rodzinnych, albumów, drzew genealogicznych); - rozpoczęcie pracy nad „Słownikiem biograficznym" osób związanych z regionem;
     - stałe podnoszenie jakości wystaw czasowych;
     - kwerenda w archiwach państwowych, kościelnych i prywatnych w celu rozszerzenia bazy informacji;
     - pozyskiwanie i opracowywanie eksponatów;
     - organizacja sesji naukowych wraz z wydaniem materiałów posesyjnych;
     - opracowanie i wydanie krytyczne tekstów źródłowych;
     - kontynuacja i rozszerzenie zakresu badań archeologicznych;
     - inwentaryzacja i opracowanie historyczne chrzanowskich nekropolii;
     - rozpoczęcie prac nad „Chrzanowską Księgą Genealogiczną";
     - rozpoczęcie prac nad możliwością udostępnienia zbiorów muzealnych on-line;
     - zacieśnienie współpracy z instytucjami i organizacjami w celu rozszerzania dialogu polsko-żydowskiego;
     - współpraca z uniwersytetami w projektach badawczych oraz edukacyjnych;
     - organizacja i współorganizacja wydarzeń kulturalnych oraz muzealnych, m.in.: „Noc Muzeum", ,Sztetl Chrzanów", „60-lecie Muzeum w Chrzanowie".

4. Rozwój naukowy pracowników Muzeum i podnoszenie ich kwalifikacji.

5. Prowadzenie działalności wystawienniczej, edukacyjnej i popularyzatorskiej,
w tym:
     - spopularyzowanie wiedzy o dziejach Chrzanowa oraz ważnych postaciach z nim związanych;
     - działania wzmacniające świadomość lokalną;
     - przygotowanie koncepcji Parku Niepodległości — ścieżka edukacyjno-historyczna w parku miejskim;
     - należyte dbanie o miejsca pamięci.

6. Racjonalizacja gospodarki finansowej, w tym:
     - dywersyfikacja źródeł finansowania działalności Muzeum;
     - samodzielne lub wraz z innymi podmiotami aplikowanie do grantów i projektów, w celu uzyskania dotacji zewnętrznych.

Jeśli masz jakieś uwagi lub sugestie odnośnie strony napisz: webmaster@muzeum.chrzanow.pl

 

Mecenas Muzeum 2019
ETAK
Hurtownie Elektrotechniczne
Chrzanów - Wadowice
 

  
 

W obu oddziałach Muzeum w Chrzanowie honorujemy Kartę Dużej Rodziny.

Serdecznie zapraszamy! 

 Odzwiedź nas na Facebook:

Muzeum w Chrzanowie     Projekt: Chrzanowski cmentarz, skarbiec pamięci
     Wirtualne Muzea Małopolski - Muzeum w Chrzanowie


     Krajobraz Małopolski na szklanych negatywach - ogólnie
     W negatywie… w pozytywie…


     76 rocznica likwidacji getta
     Gdzieś w chrzanowskim powiecie
     Szopki
     11 listopada 2018
     Burza o którą modliły się pokolenia polskie
     IX Festiwal Muzyczny Dialog Kultur
     Kartki z dziejów Chrzanowa
     Noc Muzeów 2018
     Sztetl Chrzanów 2018
     Wyniki konkursu historycznego
     Wystawa Wcielenia
     Dzień Żołnierzy Wyklętych


     Archiwum - Fotoreportaże - 2015
     Archiwum - Fotoreportaże - 2014
     Archiwum - Fotoreportaże - 2013
     Archiwum - Fotoreportaże - 2012
     Archiwum - Fotoreportaże - 2011
     Archiwum - Fotoreportaże - 2010
     Archiwum - Fotoreportaże - 2009
     Archiwum - Fotoreportaże - 2008
     Archiwum - Fotoreportaże 2016-2017Tapety na Twój pulpit
Lamus dworski

Lamus dworski


:. pobierz .:

Dom Urbańczyka

Dom Urbańczyka


:. pobierz .:

Cmentarz żydowski

Cmentarz żydowski


:. pobierz .:


Zapraszamy do zapoznania się z materiałami prezentowanymi w ChTVL dotyczącymi Muzeum w Chrzanowie.


.: zobacz :.Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej
PL 32-511 Wygiełzów, uL. Lipowiecka 3
Tel/fax + 48 32 210 93 13
www.visit.powiat-chrzanowski.pl
email: info@powiat-chrzanowski.pl


Kulturalny Chrzanów
www.kulturalnychrzanow.pl

LIOOSYS CMS - web content management