Strona główna
  Kontakty
  Cennik biletów
  Jak do nas dojechać
  Misja muzeum
  Aktualności, zapowiedzi, nowości ...
  Program readaptacji społecznej Cienie przeszłości  Budynek główny
  Dom Urbańczyka
  Cmentarz żydowski  Kawiarnia naukowa - ogólne założenia
  XVII wykład - Zwyczaj dziadów wielkanocnych na Kątach w Chrzanowie
  XV wykład - Australia
  XIV wykład - Czy św. Mikołaj był i jest patronem Chrzanowa?
  XIII wykład - Georóżnorodność w ogrodzie, czyli Muzeum geologiczne pod otwartym niebem
  Kawiarnia Naukowa - Archiwum
  Wydawnictwa dostępne w Muzeum
  Reprint Monografii Jana Pęckowskiego z 1934 r.
  Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Ziemi Chrzanowskiej
  Chrzanowskie Zeszyty Muzealne Tom III. W pamięci i w sercu - Chrzanów we wspomnieniach Berka Grajowera
  Chrzanowianie na starej fotografii  Skały i minerały ziemi chrzanowskiej
  Flora i fauna okolic Chrzanowa
  Pradzieje regionu chrzanowskiego
  W synagodze i domu żydowskim
  FABLOK – Pierwsza Fabryka Lokomotyw w Polsce
  Jan Paweł II a ziemia chrzanowska  W TAJEMNICZYM OGRODZIE  IKONY MDLITWĄ MALOWANE
  DAWNY CHRZANÓW na mapach, fotografiach
  OSTATNIA LOKOMOTYWA, czyli FABLOK w obiektywie Magdaleny i Marka Kowalskich
  POWSTANIE WIELKANOCNE 1916-2016
  LUDZIE DOBRZY JAK CHLEB
  OD OKARYNY DO TREMBITY
  NIEOBLICZALNE OBLICZA
  Kiedy Turek napoi konia w Wiśle
  POLIFONIE. Rysunek, malarstwo, rzeźba
  św. Anna
  Górnictwo Ziemi Chrzanowskiej
  Świat zmysłów
  Design bez granic
  Ze szkicownikiem przez życie. Twórczość Henryka Uziembły
  Chrzanowski przegląd sztuki więziennej
  Tabor Romski
  W krwawym polu, srebrne ptasze... Wystawa w 150. rocznicę Powstania Styczniowego
  Archiwum wystaw czasowych - 2012
  Archiwum wystaw czasowych - 2011
  Archiwum wystaw czasowych - 2010
  Archiwum wystaw czasowych - 2009
  Archiwum wystaw czasowych - 2008  VI PKH
  Wyniki VI PKH  VII Festiwal Muzyczny DIALOG KULTUR
  Wakacje w Muzeum 2016
  Oferta edukacyjna Muzeum w Chrzanowie
  Informacje ogólne o zajęciach w Muzeum
  Wolontariat w Muzeum
  Oferta edukacyjna dla przedszkoli
  Oferta edukacyjna dla szkół podstawowych
  Oferta edukacyjna dla gimnazjów
  Oferta edukacyjna dla szkół ponadgimnazjalnych
  Warsztaty - Dziwne odciski na dokumentach
  Warsztaty plastyczne - Papierowe ZOO
  Warsztaty - Projektujemy wystawę
  Warsztaty - Symbolika świąt Bożego Narodzenia. Ozdoby bożonarodzeniowe.
  Warsztaty - Warsztaty wycinanki żydowskiej
  Warsztaty - Wielkanocne dekoracje
  Warsztaty - Wycinanki nie tylko żydowskiej
  Warsztaty - Zabawa z grafiką
  Wędrówki z mgr Piotrem Grzegorzkiem
  Karta Dużej Rodziny  Kurier Muzealny  V JARMARK MIKOŁAJSKI - MY SŁOWIANIE
  IV Jarmark Mikołajski - Szlachecka zawierucha
  IV JARMARK MIKOŁAJSKI Pt. SZLACHECKA ZAWIERUCHA - Fotorelacja
  III Średniowieczny Jarmark Mikołajski - galeria
  III Średniowieczny Jarmark Mikołajski - program
  Fotoreportaż z II Średniowiecznego Jarmarku Mikolajskiego - fot. K. Strosznajder


  Projekt: Galeria podwórkowa
  Galeria Podwórkowa - 18.03.2014
  Galeria Podwórkowa - 19.02.2014 r.
  Galeria podwórkowa 23.10.2013  NOWOŚĆ! Kolekcja flory karbońskiej z KWK Brzeszcze
  NOWOŚĆ! Kolekcja okazów geologicznych ZGT Trzebionka
  Kolekcja papieska
  Biżuteria patriotyczna
  Szkło z XIX wieku
  Judaika
  Kolekcja zegarów


  Nowość!!! Lista Chrzanowian z dawnego powiatu w I wojnie światowej
  Nowość !!! Lista żołnierzy pochowanych na cmentarzach z I wojny światowej nr 444 i 445
  Materiały do flory naczyniowej Balina Małego
  Z historii miasta
  Z historii muzeum
  Ogród geologiczny im. doktora Mariana Kuca
  Lista chrzanowskich Żydów zgładzonych w latach 1939-1945
  Ludność Żydowska miasta Trzebini– Ofiary Holocaustu
  dr Marian Kuc - materiały biograficzne  Pracownicy muzeum
  Zamówienia publiczne
  BIP
  Rada Muzeum
  Sprawozdanie z działalności za rok 2008
  Sprawozdanie z działalności za rok 2009
  Sprawozdanie z działalności za rok 2010
  Sprawozdania z działalności za lata 2011-2016

  Prawa autorskie

Pozostaną w naszej pamięci

28 października zmarła pani Zofia Lipiarz, st. kustosz Muzeum w Chrzanowie, wieloletnia pracownica Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie. Urodziła się w Mnikowie w rodzinie, w której autorytetem był ojciec.  W opowiadaniach córki jawił się jako żołnierz, gospodarz, działacz społeczny, dostawca żywności na jarmarki w Chrzanowie - dokąd ją zabierał, by przyglądała się światu z chłopskiego wozu - i szczęśliwy posiadacz pasieki, z której miód woził przez wiele lat do apteki na rogu al. Słowackiego i ul. Długiej w Krakowie. Poproszona, chętnie wspominała swoje dzieciństwo: jak się żyło, co się jadało, jak ubierały się dzieci, jakie były ich zajęcia, czego uczyły się w mnikowskiej szkole, jak przeżywano adwent, Wielki Post, świętowano Boże Narodzenie, Wielkanoc i wszystkie Maryjne uroczystości i nabożeństwa w Mnikowie, Morawicy czy niedalekich Liszkach. Kultywowała silne związki rodzinne, cechował ją zdecydowany i niesentymentalny światopogląd religijny.Była przez dziesiątki lat wierną czytelniczką Tygodnika Powszechnego. Czasopismo to dostarczało jej materiałów do przemyśleń i długich, emocjonalnych rozmów. Nie założyła własnej rodziny. Całym sercem natomiast łączyła się ze swoimi w Mnikowie; żyła życiem sióstr, siostrzenic, ich mężów i dzieci. Kiedy podupadła na zdrowiu serdecznie się nią zajęli, opiekując się Siostrą i Ciocią cierpliwie, z miłością. Miała pieska, z którym przez lata kojarzyli ją osiedlowi znajomi w Chrzanowie. Był dla niej ważny. Na  chętną pomoc sąsiadów z os. Młodości mogła liczyć w potrzebie.
Pani Zofia Lipiarz ukończyła krakowskie Gimnazjum i Liceum im. Wandy (szkołę z tradycjami, na krakowskich Oleandrach), a później studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Była historykiem kultury materialnej. Jeszcze przed studiami, w 1952 r. pracowała krótko w Muzeum Etnograficznym w Krakowie. Po studiach pracowała przez dwa lata w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie; od 1958 do 1982 roku - w Muzeum w Raciborzu, gdzie awansowała na stanowisko kierowniczki Działu Etnografii i otrzymała stopień st. kustosza muzealnego, i  gdzie wyspecjalizowała się w plastyce ludowej, obyczajach ludu śląskiego, przede wszystkim zaś została znawczynią stroju raciborskiego. Przez wiele lat była sekretarzem Tow. Miłośników Ziemi Raciborskiej. Udzielała się społecznie w okręgowym oddz. PTTK w sekcji Ochrony Zabytków, pracowała w Komisji Kwalifikacyjnej Zrzeszenia Wytwórców Rękodzieła Ludowego i Artystycznego w Opolu.  Do 1975 r. była członkiem Stronnictwa Demokratycznego, a w latach przemian aktywnym członkiem NSZZ Solidarność. Trzeba też wspomnieć o wieloletnim członkostwie w krakowskim oddziale Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, co pozwoliło jej pozostawać w kręgu tematów znanych z autopsji, wyjątkowo bliskich. Bardzo sobie ceniła te comiesięczne kontakty z małopolskimi etnografami, zwłaszcza od czasu, gdy w 1992 roku przeszła na emeryturę.
Pracę w Nadwiślańskim Parku Etnograficznym w Wygiełzowie Zofia Lipiarz rozpoczęła w 1982 r.; chciała być bliżej rodziny. W skansenie znacznie wzbogaciła kolekcję ubiorów codziennych i świątecznych Krakowiaków Zachodnich, zajmowała się ich konserwacją i naukowym opisem, razem z kustosz Anną Oczkowską, kierowniczką NPE organizowała wystawy czasowe i urządzała wnętrza skansenowskie. W Muzeum w Chrzanowie przygotowała wystawę stałą Zdobnictwo stroju ludowego ze szczególnym uwzględnieniem regionu chrzanowskiego. Dużo zawodowej satysfakcji dawało jej uczestnictwo w jury konkursów, a była jurorem nieprzejednanym. W 1987 r. zorganizowała współdziałając z Ministerstwem Kultury międzywojewódzki konkurs na plastykę ludową. Prace uczestników konkursu stały się własnością Muzeum. Jej zabiegom zawdzięczamy słupową kapliczkę – Bożą Mękę - autorstwa znanego rzeźbiarza Antoniego Toborowicza, która stała wiele lat przed Domem Urbańczyka.  Była autorką scenariuszy kilkudziesięciu wystaw i kilkunastu publikacji, cenioną wykładowczynią i prelegentką. Chrzanowianie powinni pamiętać przynajmniej trzy znaczące ekspozycje przygotowane przez nią we współpracy z Muzeum Etnograficznym w Krakowie: Zabawki dziecka wiejskiego, Stroje ludowe od Krakowa czy Obrzędy bożonarodzeniowe Polski Południowej z pierwszą w naszym mieście tak obszerną i różnorodną prezentacją szopek krakowskich. My będziemy pamiętać znacznie więcej. Nasza koleżanka, Zofia Lipiarz, Pani Zosia, została pochowana 30 października w rodzinnym grobowcu na starym cmentarzu u stóp kościoła w Morawicy.


Dyrekcja i Pracownicy
Muzeum w ChrzanowiePowrótOdzwiedź nas na Facebook:

Muzeum w Chrzanowie     Projekt: Chrzanowski cmentarz, skarbiec pamięci
     Wirtualne Muzea Małopolski - Muzeum w Chrzanowie


     Krajobraz Małopolski na szklanych negatywach - ogólnie
     W negatywie… w pozytywie…


     76 rocznica likwidacji getta
     Gdzieś w chrzanowskim powiecie
     Szopki
     11 listopada 2018
     Burza o którą modliły się pokolenia polskie
     IX Festiwal Muzyczny Dialog Kultur
     Kartki z dziejów Chrzanowa
     Noc Muzeów 2018
     Sztetl Chrzanów 2018
     Wyniki konkursu historycznego
     Wystawa Wcielenia
     Dzień Żołnierzy Wyklętych


     Archiwum - Fotoreportaże - 2015
     Archiwum - Fotoreportaże - 2014
     Archiwum - Fotoreportaże - 2013
     Archiwum - Fotoreportaże - 2012
     Archiwum - Fotoreportaże - 2011
     Archiwum - Fotoreportaże - 2010
     Archiwum - Fotoreportaże - 2009
     Archiwum - Fotoreportaże - 2008
     Archiwum - Fotoreportaże 2016-2017Tapety na Twój pulpit
Lamus dworski

Lamus dworski


:. pobierz .:

Dom Urbańczyka

Dom Urbańczyka


:. pobierz .:

Cmentarz żydowski

Cmentarz żydowski


:. pobierz .:


Zapraszamy do zapoznania się z materiałami prezentowanymi w ChTVL dotyczącymi Muzeum w Chrzanowie.


.: zobacz :.Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej
PL 32-511 Wygiełzów, uL. Lipowiecka 3
Tel/fax + 48 32 210 93 13
www.visit.powiat-chrzanowski.pl
email: info@powiat-chrzanowski.pl


Kulturalny Chrzanów
www.kulturalnychrzanow.pl

LIOOSYS CMS - web content management